Adverb Clause of Manner

Adverb Clause of Manner 

Bir tür bağlaçlar bir şeyin nasıl yapıldığını belirtir. Bu tür cümleler genellikle aşağıdaki bağlaçlarla kullanılır.

As: -dik gibi
 • The students realised the experiment as they had been instructed.
 • (Öğrenciler anlatıldığı gibi deneyi gerçekleştirdiler.)
As if / As though: -sanki ... (mış) gibi
“As if” ve “as though” bir durumun neye benzediğini belirtmek için bir birlerinin yerine kullanılabilir. Bu iki bağlaç, aynı zamanda karşılaştırmanın gerçek dışı olduğunu göstermek için hemen hemen bütün gerçek dışı söylemlerde olduğu gibi present anlam için past simple ve past anlam için past perfect kullanılarak kurgulanır.

 • Sammy behaved as though he hadn’t done nothing to be ashamed of.
 • (Sammy utanılacak hiçbir şey yapmamış gibi davrandı.)
 • The secretary, as if she didn't have enough to do, has to remember to pay some attention to her boss.
 • (Sekreter, sanki yapacak yeterince şeyi yokmuş gibi, patronuna biraz dikkat etmesi gerektiğini hatırlamak zorundadır.)
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:
 • You look as if you have spoilt something. (It is probable that you have done it)
 • John's hair looks as though it had been combed with his fingers. (but not)
 • From time to time, Sally treats John as if he was her husband.
 • You can’t treat me as if I were your slave.
 • The violet dress and high-heeled shoes made Grace looked like as though she had come to a garden party.
 • Although he was te murderer of five people he defended himself as if / as though he hadn’t commited any crime.
Just as: aynen ... dik gibi / -mesi gibi
 • He will cast away this money just as he has done in the past.
 • (Bu parayı tıpkı geçmişte yaptığı gibi çar çur edecektir.)
Like: -dik gibi
 • Citizens should make strong effort to conserve all natural resources like the government keeps advising.
 • (Vatandaşlar, hükümetin tavsiye ettiği gibi tüm doğal kaynakları korumak için güçlü çaba sarf etmelidir.)
Much as: -aynen ... dik gibi / -mesi gibi
 • They are endeavoring to disguise this fact much as their grandfather did in the early 1960s.
 • (1960'ların başında dedelerinin yaptığı gibi, bu gerçeği gizlemeye çalışıyorlar.)
In a / the way: -dik şekilde
 • The boy looked at his father in a way he did not recognize him.
 • (Çocuk babasına onu tanımadığı bir şekilde baktı.)
 • You have to make it work in the way the management wants it.
 • (Yönetimin istediği şekilde çalışmasını sağlamalısınız.)
The way: -dik şekilde
 • Hanna looked at Jim the way almost all girls did.
 • (Hanna, Jim'e neredeyse tüm kızların yaptığı gibi baktı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski