Present participle (-ing ) / Past participle (-ed )

Sıfatların kullanımına bağlı olarak bazı fiillerin  sonuna -ing veya -ed takısı getirilir. Kitap hakkında bir tamlama yaptığımızı düşünelim.

Eğer kitaptan sıkıldığımızı belirtmek istiyorsak;
 • I am bored with this book.
Eğer kitabın sıkıcı olduğunu belirtmek istiyorsak;
 • This book is boring.
Burada dikkat etmemiz gereken tanımlanan ismin etkileyen mi, yoksa etkilenen mi olduğudur.

This book is bored diyemeyiz, çünkü kitap sıkılmaz, ancak olursa sıkıcı olur.
This book is boring diyebiliriz.

I was very tiring at the end of the festival diyemeyiz, çünkü yorucu olan benmiş gibi bir anlam oluşur. Ama  The festival was very tiring. (Festival çok yorucuydu.) diyebiliriz.

Diğer Örnekler:

 • I am tired of working hard.
 • I am interested 
 • I am suprised.
 • She is interesting.
 • The meeting was disapointing, and I was disappointed.
 • We couldn’t find the stolen watch.

-ing ve –ed Ayrımını daha teknik şekilde yapmak için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
isim, eylemin olmasına neden oluyorsa –ing ile; eylemden etkileniyorsa, –ed’li bir sıfatla tanımlayabiliriz.
 • She is an interesting woman. (O ilginç bir kadındır.)
 • I am interested. (Ben ilgiliyim.)

Devam eden ve tamamlanmış eylemlerin tanımladığı isimler de farklılık gösterirler.
 • Turkey is a developing country. (Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.) 
 • France is a developed country. (Fransa gelişmiş bir ülkedir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski