İngilizcede Sıfatların sıralaması (The Order of Adjectives)

İngilizcede Sıfatların sıralaması 

Bazen bir ismi nitelemek için bir vaya birkaç sıfatı beraber kullanmak zorunda kalabiliriz. Böyle bir durumla karşılaşmamız durumunda aşağıdaki sıralama durumunu dikkate almamız gerekir. 

İngilizcede sıfatların sıralanışı genel olarak aşağıdaki gibi düşünülür.

1. Size:  büyüklük, küçüklük
2. Shape: biçim, şekil
3. Quality:  nitelik (yaş, eskilik, yenilik)
4. Colour: renk
5. Origin: ait olduğu yer, nereden geldiği
6. Substance: neden yapıldığı 

Bazen bir ismi nitelemek için bir veya birkaç sıfatı beraber kullanmak zorunda kalabiliriz. Böyle bir durumla karşılaşmamız durumunda aşağıdaki sıralama durumunu dikkate almamız gerekir.

J
lovely, fine, famous, expensive, beautiful gibi duygu ve düşünce ifade eden sıfatlar en başa alınır.

A lovely little girl
Sevimli küçük bir kız.
Nitelik + Özellik + isim

A beautiful orange silk tie.
Portakal rengi güzel ipek bir kravat
Nitelik + renk + Neden yapıldığı + isim

Burak has a stylish red Italian car
Burağın Stilistik kırmızı bir otosu var.
Nitelik + Renk + Ait olduğu belde/yer + isim

J
*Birden fazla “fikir (opinion)” belirten sıfat kullanılıyorsa, “good”, “intersting”, “bad”, “nice” gibi daha genel bir anlam taşıyan sıfatlar, “ugly” “comfortable”, “cold”, “clean” gibi daha fiziksel bir nitelik ve anlam taşıyan sıfatlardan önce gelir.

·         She changed into a nice clean dress.
·         There was a lovely comfortable armchair in the shop.

Ölçü verirken “deep, high, long, tall, thick ve wide” gibi sıfatlar ölçü veren ismin arkasından gelir.

·         She is six years old.
·         The wall is 5 centimetres thick.

opinion
size
shape
age
colour
origin
substance
vmg,etc.
noun
a famous
German
medical
school
a  
large
green
Chinese
silk
carpet
a
round
old
oak
writing
table
An expensive
big
square
new
red
Turkish
cotton
table
cloth

*Birden fazla “fikir (opinion)” belirten sıfat kullanılıyorsa, “good”, “intersting”, “bad”, “nice” gibi daha genel bir anlam taşıyan sıfatlar, “ugly” “comfortable”, “cold”, “clean” gibi daha fiziksel bir nitelik ve anlam taşıyan sıfatlardan önce gelir.

· She changed into a nice clean dress.
· There was a lovely comfortable armchair in the shop.

Ölçü verirken “deep, high, long, tall, thick ve wide” gibi sıfatlar ölçü veren ismin arkasından gelir.

· She is six years old.
· The wall is 5 centimetres thick.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski