Few Vs A Few

Few
*Sayılabilen (çoğul) isimlerle kullanılır “az “anlamını verir. Olumsuz bir anlam taşımaktadır. Bahsettiğimiz nesnenin sayıca çok az olduğunu, yeterli olmadığını ifade eder.
  • I have got few friends in the school so I am lonely.
  • (Az arkadaşım var bu yüzden yalnızım.)
  • They have got few chairs in the room.
  • (Oda da az sandalyeye sahipler.)

*Yetmeyecek kadar az anlamındadır.

A few
*Sayılabilen isimlerle kullanılır.Olumlu bir anlam taşır.Bahsettiğimiz nesnenin sayıca “az” ama “yeterli” olduğunu ifade eder. “Birkaç” anlamında da kullanabiliriz.
  • I have got a few friends in the school.
  • (Birkaç tane arkadaşa sahibim.)
  • She has got a few chairs in her room.
  • (Odasında birkaç sandalyeye sahip.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski