Adjectives Basic- (Sıfatlar Temel)

İngilizcede sıfatlar , Türkçede olduğu gibi, bir şey, kişi, hayvan veya bir yerin türünü, vasfını ve niteliğini belirtmek için kullanılır. İsimlerden önce kullanarak o ismi nitelerler. Tekil yada çoğul farketmez.
 • An old house- Eski bir ev 
 • An expensive car – Pahalı bir araba
 • A fat man – Şişman bir adam 
 • A seven year old child – Yedi yaşındaki bir çocuk 
 • An old beggar – İhtiyar bir dilenci
 • Intelligent students- Akıllı öğrenciler
 • White roses – Beyaz bir güller
Yukarıda kırmızı ile belirtilmiş olan kelimeler birer sıfattır. İsimden önce kullanılarak o ismi tarif etmiştir.

Renk bildiren iki sıfatın ard arda gelmesi durumunda aralarına “and” , ikiden fazla renk sıfatının arka arkaya gelmesi durumunda renklerin arasına virgül son iki rengin arasına ise “and” konulur.
 • The blue and white shirt – Mavi beyaz gömlek 
 • Turkish flag is red and white – Türk bayrağı kırmızı ve beyazdır.
 • She is wearing a blue, yellow, and pink skirt. - Mavi, sarı ve pembe bir etek giyiyor.
Bazı sıfatlar bir şeyin neden yapıldığını, nereden geldiğini,
 • A Mexican hat- Bir meksikalı şapkası 
 • A British nurse- İngiliz bir hemşire
 • A plastic bag– Bir naylon poşet 
 • A paper bag- Kağıt bir torba
Sıfatları öğrenirken zıtlıklarıyla öğrenmek en iyi yollardan biridir. Aşağıda yaygın olarak kullanılan sıfatlar ve zıt anlamlarının listesi verilmiştir.

Sıfatlar özneyi nitelerler: Özne + sıfat.

Sıfatlar bir cümlede özneyi nitelerler. Özne hakkında bilgi verirler.
 • Tom is tall. (Tom uzundur.) 
 • That girl is beutiful. (Şu kız güzeldir.) 
 • My dog is docile. (Köpeğim uysaldır.) 
 • Cats are domestic. (Kediler evcildirler.) 

Sıfatlar ismi nitelerler: Sıfat + isim.

Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de sıfatlar isimden önce söylenir. Sıfatlar bu kullanımları ile “sıfat tamlaması”nı oluştururlar. Eğer ismin önünde bir tanımlayıcı varsa sıfat, isim ile artikel arasında yazılır.
 • She is a nice girl. (O güzel (hoş) bir kız.) 
 • He is a strong boy. (O kuvvetli bir genç.) 
 • You are a wise man. (Sen akıllı bir adamsın.) 
İngilizcede sıfatlar ismin cinsiyeti ve ya çoğul-tekil oluşuna göre farklılık göstermezler.
 • I’ve got a blue pen. 
 • She has a blue bag. 
 • It’s a a cool party 

Sıfatlar bağ fiiller ile (Linking Verbs) İle Beraber Kullanılırlar

Linking fiillerin sayısı on beştir. Sıfatlar bu fiillerle birlikte kullanıldığı için bu listenin ezberlenmesi gerekir. Kolaylık olsun diye su fiiller gruplara ayrılarak ezberlenebilir.

Olmak Fiilleri : Be, Become, Sound
Görünmek Fiilleri : See, Look, Appear
Kalmak Fiilleri : Stay, Remain

Geri kalan fiiller de şu şekilde kolaycak öğrenilebilir.

Feel : hissetmek, duyumsamak
Taste : tadı olmak, tatmak
Smell : kokusu olmak, kokmak

Diğer geri kalan dördü “gitmek” fiilleri olup; sıfatlarla beraber; “mek”, “...leşmek, laşmak” anlamlarını alırlar. Bu filler sıfatlarla kullanıldığında dönüştürmek, değiştirmek anlamı kazandırır.

Go, Get, Grow, Turn

 • He is getting angry. (O kızıyor.)
 • She is going older. (Oyaşlanıyor.)
 • In the Fall, leaves turn yellow. (Sonbaharda, yapraklar sararır.)

Aralarında bazı nüanslar vardır. Örneğin “go” olumsuz durumlarda, “turn” kaba ifadelerde kullanılır.
 • He looks happy (O mutlu görünüyor.) 
 • He looks sad (O üzgün görünüyor.) 

Burada sanki sıfat yerine bir zarf kullanılmalı hissi vardır ama “look” bir Linking fiil olduğu için zarf (happly, sadly) değil; sıfat (happy, sad) kullanıyoruz.
 • He felt terrible. (not terribly)
 • He is very young. (O çok gençtir.)
Dikkat: Bunların dışındaki bütün fiillerle beraber zarf kullanılır.

"be: become get seem appear look feel sound" gibi fiiler ile de kullanılabilirler.
 • I am fine. 
 • He became angry. 
 • You look good. 
 • That sounds nice. 
İngilizcede Sıfatların sıralaması 

Bazen bir ismi nitelemek için bir vaya birkaç sıfatı beraber kullanmak zorunda kalabiliriz. Böyle bir durumla karşılaşmamız durumunda aşağıdaki sıralama durumunu dikkate almamız gerekir. 

İngilizcede sıfatların sıralanışı genel olarak aşağıdaki gibi düşünülür.

Size + quality + colour + origin + substance 
Büyüklük, küçüklük + Nitelik (yaş, eskilik, yenilik) + Renk + Ait olduğu yer + Neden yapıldığı 
 • A beautiful orange silk tie – Portakal rengi güzel ipek bir kıravat 
 • Nitelik + renk + Neden yapıldığı 
 • Taner has a stylish red Italian car – Tanerin şık kırmızı bir otosu var 
 • Nitelik + Renk + Ait olduğu belde/yer

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski