Informal English

Resmi olmayan İngilizce konuşmalarda gonna, gotta, wanna, gimme, gotcha Amerikan İngilizcesi başta olmak üzere sıklıkla duyulur.

Aslında bu ifadeleri aktif olarak kullanmaya hiç ihtiyaç duymayabileceğiniz gibi kullanımlarını çok gayrı resmi de bulabilirsiniz. Buna rağmen eğer çevrenizdeki ana dili İngilizce olan kişiler bu ifadeleri kullanıyorlarsa muhtemelen sizin de kullanmamanız için bir neden yoktur. Elbette bu ifadeleri tanımak ve anlamak önemlidir.

Gonna = going to, sorularda ikinci tekil şahısta ve birinci ve ikinci çoğul şahısta are’ın atıldığına dikkat ediniz – What we gonna do now? (=What are we going to do now?)/We’re gonna carry on and try and get there before dark.

Gotta = (have) got to, You gotta / You’ve gotta get changed right away. The match starts in five minutes.

Wanna = want to, wanna üçüncü tekil şahıs haricinde tüm tekil ve çoğul şahıslarda kullanılabilir (örneğin he/she wants to ifadesinde wanna’yı kullanmayız) – What you wanna do now? (bu cümleyi What do you want to do now? yerine kullanırız).

A wannabe orijinal olarak ABD’de ortaya çıkmıştır, fakat halihazırda İngiliz İngilizcesinde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (tam olarak a want-to-be). A wannabe başka birini kopyalamaya çalışan kişidir. Çoğunlukla kopyaladıkları kişi ünlü biridir.

gimme = give me, (bana ver)
gotcha = got you, (yakaladım, anladım)
lemme = let me, letcha = let you, (izin ver)
outa = out of, (dışında)
c’mon = come on, (hadi)
ya = you,
yeah/yep = yes,
nope/naa = no,
betcha = bet you, (bahse girerim ki)
kinda = kind of, (bir tür)
lotsa = lots of,
lotta = lot of,
helluva = hell of a, (müthiş, berbat)
a = going to (i’m a = i’m going to)


ain’t = is not – “ain’t” in kullanımı sadece “is not” ile sınırlı değildir. gonna, gotta, wanna gibi her şahısla kullanılabilir. – I ain’t, you ain’t, he ain’t, gibi.

İngiliz İngilizcesine özgü ifadeler de mevcuttur:

Cuppa = cup of tea
Pinta = pint of milk (yarım litre süt)
Dunno = don’t know
dunno: bilmiyorum anlamını veren "I don't know.' kullanımının kısaltmasıdır.
I don't know. (dunno. 'Bilmiyorum.')
ain't: 'am, is, are, have, has not' kullanımlarının kısaltmasıdır.
This isn't what I want. (This ain't what I want. 'Bu benim istediğim değil.')
I'm not going to worry anymore. (I ain't gonna worry anymore. 'Artık endişe etmeyeceğim.')
You haven't met him yet. (You ain't met him yet. 'Henüz onunla tanışmadın.')


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski