Açık Öğretim Temel Bilgiler - 3

Tekil cins ismin tek (bir tane) olduğunu göstermek için önünde a (bir, herhangi bir) veya an (bir, herhangi bir) kullanılır. Tekil ismin ilk harfi sessiz ise önüne a getirilir.

a pen (bir dolma kalem)
a wallet (bir cüzdan)
a cell phone (bir cep telefonu)
a dictionary (bir sözlük)
a notebook (bir defter)
a calendar (bir takvim)

İsmin ilk harfi a, e, i, o, u gibi sesli harf veya okunmayan h ise önüne an getirilir.

an umbrella (bir şemsiye)
an hour (bir saat(lik süre))
an apple (bir elma)
an eraser (bir silgi)
an orange (bir portakal)
an address book (bir adres defteri (rehberi))

Tekil cins isim çoğul yapılırken önündeki a veya an kaldırılır, sonuna s getirilir.

a pencil (bir kurşun kalem)
pencils (kurşun kalemler)
an eraser (bir silgi)
erasers (silgiler)
an umbrella (bir şemsiye)
umbrellas (şemsiyeler)
a notebook (bir defter)
notebooks (defterler)
an address book (bir adres defteri)
address books (adres defterleri)
a cell phone (bir cep telefonu)
cell phones (cep telefonları)

Tekil cins isim o, x, ss, sh, ch harflerinden birisi ile bitiyorsa, sonuna es getirilerek çoğul yapılır.

a tomato (bir domates)
tomatoes (domatesler)
a fox (bir tilki)
foxes (tilkiler)
a glass (bir bardak)
glasses (bardaklar)
a brush (bir fırça)
brushes (fırçalar)
a watch (bir kol saati)
watches (kol saatleri)

Sonu y ile biten ve daha önceki harfi de sessiz olan tekil cins isim (y kalkar) sonuna ies alarak çoğul yapılır.

a story (bir hikâye)
stories (hikâyeler)
a baby (bir bebek)
babies (bebekler)
a dictionary (bir sözlük)
dictionaries (sözlükler)

Yukarıdaki kurallara uymayan tekil cins isimler de vardır.

a man (bir adam)
men (adamlar)
a child (bir çocuk)
children (çocuklar)
a woman (bir kadın)
women (kadınlar)
a foot (bir ayak)
feet (ayaklar)
a tooth (bir diş)
teeth (dişler)
a mouse (bir fare)
mice (fareler)

Yakındaki tekil nesne This is a / an __________ . kalıbı ile gösterilir.

This is a pencil. (Bu bir kurşun kalem.)
This is an umbrella. (Bu bir şemsiye.)
This is a notebook. (Bu bir defter.)
This is an MP4 player. (Bu bir MP4 çalar.)

Yakındaki çoğul nesneler These are __________ . kalıbı ile gösterilir.

These are pencils. (Bunlar kurşun kalemler.)
These are umbrellas. (Bunlar şemsiyeler.)
These are notebooks. (Bunlar defterler.)
These are MP4 players. (Bunlar Mp4 çalarlar.)

Is this a / an __________ ? bir soru yapısıdır. Olumlu cevap verilecekse Yes, olumsuz cevap verilecekse No kullanılır. Cevapta this yerine - cansız nesne sorulduğunda - it getirilir.

Is this a notebook? (Bu bir defter mi?)
Yes, it is. (a notebook.) (Evet, o bir defter.)
Is this an umbrella? (Bu bir şemsiye mi?)
Yes, it is. (an umbrella.) (Evet, o bir şemsiye.)
Is this a pencil? (Bu bir kurşun kalem mi?)
No, it isn't. (a pencil.) (Hayır, o bir kurşun kalem değil.)
Is this an MP4 Player? (Bu bir MP4 çalar mı?)
No, it isn't. (an MP4 player.) (Hayır, o bir MP4 çalar değil.)

Are these __________ ? bir soru yapısıdır. Olumlu cevap verilecekse Yes, olumsuz cevap verilecekse No kullanılır. Cevapta these yerine - cansız nesneler sorulduğunda - they getirilir.

Are these notebooks? (Bunlar defterler mi?)
Yes, they are. (notebooks.) (Evet, onlar defterler.)

Are these umbrellas? (Bunlar şemsiyeler mi?)
Yes, they are. (umbrellas.) (Evet, onlar şemsiyeler.)

Are these pencils? (Bunlar kurşun kalemler mi?)
No, they aren't. (pencils.) (Hayır, onlar kurşun kalemler değil.)

Are these MP4 players? (Bunlar MP4 çalar mi?)
No, they aren't. (MP4 players.) (Hayır, onlar MP4 çalar değil.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski