Açık Öğretim - Temel Bilgiler - 1

Selâmlaşmalarda aşağıdaki kalıplardan birisini kullanabiliriz.

Hello!  Merhaba!
Hi!  Merhaba!
Good morning! Günaydın!
Good afternoon! Tünaydın!
Good evening! İyi akşamlar!
Good night! İyi geceler!

Hâl-hatır sorarken ve cevap verirken şu temel cümleler kullanılır.

How are you? Nasılsın?
How do you do? Nasılsın?
How are you doing? Nasılsın?

I'm fine, thanks. İyiyim, teşekkür ederim.
Good, thanks. İyiyim, teşekkür ederim.
Pretty good. Oldukça iyi.
Good. İyi.

Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum.
Pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum

Veda ederken - ayrılırken - aşağıdaki cümlelerden birisi veya bir kaçı kullanılabilir.

Good-bye! Hoşça kal! Güle güle!
Bye! Hoşça kal! Güle güle!
See you later. Daha sonra görüşürüz.
See you tomorrow. Yarın görüşürüz.
Have a nice (good) day! İyi günler!
Have a nice evening! İyi akşamlar!
Have a nice holiday! İyi tatiller!

Bay - Bayan gibi ünvanlar soyadından önce gelir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Mr. Brown  Erkek (Bekâr veya evli)
Ms. Brown Bayan (Evlenmemiş)
Mrs. Brown Bayan (Evli)

Sue Brown is single. (Sue Brown bekâr.)  Ms. Brown
Jack Brown is single. (Jack Brown bekâr.) Mr. Brown
Mary Brown is married. (Mary Brown evli.) Mrs. Brown
Robert Brown is married. (Robert Brown evli.) Mr. Brown

Özne ve yardımcı filler kısaltılarak da yazılabilir.

I + am = I'm

I'm a student. (Ben bir öğrenciyim.)

You + are = You're

You're at school. (Sen okuldasın.)

He + is = He's

He's a teacher. (O (erkek) bir öğretmen.)

She + is = She's

She's from Ankara. (O (bayan) Ankaralı.)

We + are = We're

We're here for English. (Biz İngilizce (öğrenmek) için buradayız.)

Olumsuz düz cümlede not kullanılır.

I'm not a student.
(Ben öğrenci değilim.)

You aren't here for English.
(Sen İngilizce (öğrenmek) için burada değilsin.)

He isn't single.
(O (erkek) bekâr değil.)

She isn't a dentist.
(O (bayan) diş doktoru değil.)

We aren't in the same class.
(Biz aynı sınıfta değiliz.)

Yardımcı fiille başlayan sorulara yes / no questions (evet / hayır soruları) denir. Bu sorulara olumsuz kısa - uzun cevap verirken No ile başlanır.

Am I a doctor?
(Ben doktor muyum?)
No, you aren't. (a doctor.)
(Hayır, sen doktor değilsin.)

Are you an English student?
(Sen İngilizce öğrencisi misin?)
No, I'm not. (an English student.)
(Hayır, ben İngilizce öğrencisi değilim.)

Is Hakan new here?
(Hakan burada yeni mi?
No, he isn't. (new here.)
(Hayır, o burada yeni değil.)

Is Suna here on vacation?
(Suna tatil için mi burada?)
No, she isn't. (here on vacation.)
(Hayır, o tatil için burada değil.)

Are you and your friends in the same class?
(Sen ve arkadaşların aynı sınıfta mısınız?)
No, we aren't. (in the same class.)
(Hayır, biz aynı sınıfta değiliz.)

Evet / hayır sorularına olumlu kısa - uzun cevap verirken Yes ile başlanır.

Am I an English student?
(Ben İngilizce öğrencisi miyim?)
Yes, you are. (an English student.)
(Evet, sen bir İngilizce öğrencisisin?)

Are you married?
(Sen evli misin?)
Yes, I'm. (married.)
(Evet, ben evliyim.)

Is David here for a dance class?
(David dans dersi için mi burada?)
Yes, he's. (here for a dance class.)
(Evet, o dans dersi için burada.)

Is Lora here on vacation?
(Lora tatil için mi burada?)
Yes, she's. (here on vacation.)
(Evet, o tatil için burada.)

Are you and your friends in the same class?
(Sen ve arkadaşların aynı sınıfta mısınız?)
Yes, we're. (in the same class.)
(Evet, biz aynı sınıftayız.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski