Quantifiers: Each / Every / Half / Most / Enough

EACH / EVERY / HALF / MOST

Bu tür belirleyiciler iki yada daha fazla kişi yada nesneyi tanımlayabilir. Bahsedilen nesnelerden bir tanesini işaret eder.

EACH
“Each” her biri, her anlamına gelir. İki yada daha fazla şeyin her birini tek tek kastetmek istediğimiz de kullanılır. Kendisinden sonra tekil bir isim kullanılır. Bunun yanı sıra tek başına zamir olarak kullanılabileceği gibi, “of” edat ile birlikte bir tamlama içinde de kullanılabilir. Bu tamlamada kullanılan isim çoğul olmak zorundadır, ancak yüklem tekildir ve kişi yada kişi zamirinden sonra da kullanılabilir
 • Each of the top five employees will receive a bonus.
 • Each person in the community has a separate role.
 • Each of the applicants has to bring his curriculum vitae before the interview.
 • They each spent 500 YTL for the wedding party.
 • My father bought us each a nice present when he was back home abroad.
 • Each of them has posted a letter to the President to protest the increase of the price.
 • They each have posted a letter to the President to protest the increase of the price.

'Each' belgisiz zamir (indefinite pronun) olarak kullanılabilir. 'Every' kullanılamaz.
 • Twins can look the same, but each has their own personality.

EVERY
“Every” tekil isimlerle bir gurubun tüm üyelerini bir bütün olarak ifade etmek için kullanılır. “Each” hem zamir (pronoun) hem de sıfat (adjective) olarak kullanılabilir. Ama “every” sadece sıfat olarak kullanılabilir. Ancak, “one” kelimesi ile birlikte bir tamlamada kullanılabilir ve anlamı yine aynıdır.
 • I have got five friends. Each has special talent.
 • I have got five friends. Every one of them has special talent.
 • Each house is going to be allocated a private parking space.
 • Each / Every child in the world likes watching puppet show.

“Nearly” ifadesi “each” ile kullanılmaz, “every” ile kullanılabilir.
 • Nearly every student needs guidance.
 • Nearly every boy wants to have a girlfriend when they are teenager

“Not” cümlenin başında “every” ile kullanılabilir, “each” ile kullanılmaz.
 • Not every teacher is in favour of activities of this kind.
 • Not every student gets the same topic for oral exams

Every one / Every one of
Every belgisiz bir zamir olan 'one' ile de kullanılabilir. Her biri / Tek tek  anlamındadır.
 • Did you eat the strawberries? Yes, I ate every one.
 • Did you finish these questions? Yes, I got every one right.

'Ever one' şeyleri belirttiğini unutmayın, ancak  insanlar için kullanılan 'everyone' dan tamamen farklı bir kelimedir.

Every tek başına kullanılamaz.
 • Did you finish these questions? Yes, I got every right. - This is incorrect.
 • Did you finish these questions? Yes, I got every one right. - This is incorrect.

Hangi özel gruptan bahsettiğimizi belirtmek istediğimizde 'Every one' kullanılabilir.
 • You must read every one of these books by next week.
 • Did you finish these questions? Yes, I got every one of them right.

HALF
“Half”, yansı anlamına gelmektedir. Hem sayılabilir tekil ve çoğul hemde sayılamaz isimlerle kullanılabilir. “Of” kullanılarak tamlama yapılabilir. Ancak, “of” u kullanmadan da tamlama yapabiliriz.

half of the teachers=half the teachers
half of the bread= half the bread

 • Half of the income was spent on advertising the new product.
 • Half of the guests were served wine and fish.

“Half” sayılabilir çoğul isimlerle kullanıldığında yüklem çoğul, tekil ve sayılamaz isimlerle kullanıldığında yüklem tekil olur.
 • Half of the water has been already drunk, so we have to obtain a little more.
 • Half of the books have been sold since yesterday.

MOST
"Most" Türkçe’de “çoğu” anlamına gelir. Herhangi bir unsur almadan isimden önce niteleyici olarak kullanılabileceği gibi, “of” ile tamlama yaparak ta kullanılabilir. Ancak, “of” ile tamlama yaparken bir başka belirteçle birilkte kullanılır. (Most people, most of the people / most friends, most of my friends , gibi)
 • Most people think that Tom has committed the crime.
 • Most criminals find themselves very clever.
 • Most of the water in the seas is polluted now.
 • Most of the animals in the Rain Forests will be extinct in very near future.

ENOUGH
“Enough”, hem sayılan, hemde sayılmayan isimlerle kullanılır. Bir şeyin yeterli miktarda olduğunu ifade eder. Normalde “of” ile kullanılmaz. Ancak, özel bir durumu ifade etmek için spesifik olarak kullanılabilir.
 • They didn’t have enough food to eat in the winter.
 • You can take enough of this water. Leave the rest for me.
 • They have visited enough of the place during thier stay abroad.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski