Quantifiers: Both / Either / Neither

Both / Either / Neither

Bu tür belirleyiciler, iki şeyden oluşan grup isimlerini tanımlar. “Both” olumlu anlamda her ikisi, “either” ikisinden birini, “neither” olumsuz anlamdadır ve ikisinden hiç biri anlamını verir. Bütün bunların hepsininde zamir (pronoun) olarak kullanılabileceği gibi, “……of them / us / you” yapısı ile de kullanılabilir. Üçü de yalnızca sayılabilen isimlerle kullanılabilir.

Both / Both of Them / Us / You

“Both”, iki nesneden, eylemden yada kişiden bahsederken kullanılan bir belirteçtir. Çoğul bir isimle kullanılır ve zamir olarak tek başına da kullanılabilir. Bir cümlede özneyi, nesneyi, ve yüklemi tanımlayabilirler.

· Both (of) the maths teachers in our school got married last term.
  (Okulumuzdaki matematik öğretmenlerinin ikisi de geçen dönem evlendi.)
· Both soldiers were badly wounded when they stepped the mine.
  (Her iki asker de mayına basarken ağır yaralandı.)
· There are two public libraries in our city. Both / Both of them contain many books.
  (İlimizde iki halk kütüphanesi bulunmaktadır. Her ikisi de birçok kitap içeriyor.)
· Sam and Martin are identical twins. Both / Both of them play basketball in the school team.
  (Sam ve Martin tek yumurta ikizleridir. kisi de okul takımında basketbol oynuyor.)
· You can both stay and have your meals here.
  (Burada hem kalabilir hem yemek yiyebilirsiniz.)

Either / Either of Them / Us / You

“Either”, ikisinden ya biri yada diğeri anlamına gelen, olumlu anlamı olan bir belirteçtir. Tek başına zamir olarak kullanılabilir ya da kendisinden sonra tekil bir isim alabilir. Olumsuz bir cümlede özne olarak kullanılmaz.

· Both teams play well, so either could be the winner of this evening's match.
  (Her iki takım da iyi oynuyor, bu yüzden bu akşamki maçın galibi olabilir.)
· You can invite both Mary and Sally. Either of them will answer your invitation.
  (Hem Mary'yi hem de Sally'yi davet edebilirsiniz. İkisinde birisi davetinize cevap verecek.)
· You can either buy oil here or you will run out of it on the highway.
  (Ya buradan benzin satın alabilirsin ya da otoyolda benzinin tükenir.)

Neither / Neither of Them / Us / You

“Neither”, iki şeyden hiçbiri, ne bu ne de diğeri anlamına gelen, olumsuzluk ifade eden bir belirteçtir. Tek başına zamir olarak yada kendisinden sonra bir isim ile kullanılabilir.

· Neither of the umbrellas on the table belongs to me.
  (Masadaki şemsiyelerin hiçbiri bana ait değil.)
· I asked two people the address, but neither/ neither of them knew it.
  (İki kişiye adresi sordum ama her ikisi de onu bilmiyordu.)
· Neither of the twins wants to go to bed so early. Let them stay up, please.
  (İkizlerin hiçbiri bu kadar erken yatmak istemiyor. Kalksınlar lütfen.)
· Neither of them made any attempt to return the ball, did they?
  (İkisi de topu geri verme girişiminde bulunmadı, değil mi?)
· Neither sides of the road is allowed to park.
  (Yolun iki tarafının da park etmesine izin verilmiyor.)

“Neither” ve “either” “of” edatı alarak tamlama olarak kullanılabilir. Ancak, isim çoğul olmak zorundadır. Bu durumda yüklem tekil yada çoğul olabilir.

· Either of you have / has something to say about the stolen Money.
· Neither of us were / was dreaming to reach our destination.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski