Quantifiers: All / None / Any / No

ALL / NONE / ANY / NO

Bu tür belirleyiciler ikiden fazla oluşan isim gruplarını belirler. “All” hepsini, “none” hiçbirini, “any” olumsuz bir cümlede herhangi birisine gönderimde bulunmak için kullanılmaktadır. “Any” soru cümlelerinde de kullanılır.

ALL

“All” bütünlüğü ve tamlığı ifade eder. Bir şeyin yada bir kümenin, gurubun tamamını kastederken kullanılır. Zamir olarak tek başına kullanılabileceği gibi, “of” edatı ile birlikte tamlama olarak ta kullanılabilir.

· All children like playing different games.
· Those are all the books you wanted yesterday.
· All of the women in the garden enjoyed barbecue party.

“All” u özel bir durumla ilgili tamlamalarda“of” ile hem kullanılabilir, hemde kullanılmayabiliriz. Ancak, özne durumundaki zamirlerle (Personal Pronuns) kullanılmaz.

  • all of us = we all
  • all of them = they all
  • all of you = you all
  • all of it = it all
  • all of my friends = all my friends
  • all of the shops in our street = all the shops in our street
  • all of the news you have received = all the news you have received
  • all of the men = all the men

NONE

“None” hiç, hiçbiri anlamına gelir. Sadece zamir olarak kullanılabilir. Ancak, “of” edatı ile birlikte bir tamlama içinde kullanılabilir. Özne yada nesne olarak kullanılabilir.

· He has painted dozens of painting, but none of them has been sold.
· She has a little information about the story but she knows almost none of the details.
· They invited many of their school friend to the wedding, but none came

ANY

“Any” olumsuz cümlelerde kullanılır ve hiç anlamını verir. Zamir olarak kullanılabileceği gibi, “of” edatı ile tamlamalarda da kullanılabilir.

· The tree is full of apples. Are any of them ripe?
· All the questions were difficult. I couldn’t answer any of them.
· I can answer your question without any hesitation.

“Any”, ayrıca, yanına “hardly”, “scarcely”, “barely” ifadeleri alarak “hemen hemen hiç” anlamı kazanır ve olumlu cümleye olumsuz anlam verir.

· There is hardly any water in the bottle.
  (Şişede hemen hemen hiç su yok.)
· Hardly any of my relatives lives in my hometown any more.
  (Akrabalarımın neredeyse hemen hemen hiçbiri artık doğduğum şehirde yaşamıyor.)

"Any" olumlu cümlede sayılabilen tekil bir isimden önce tek başına kullanıldığında ise “herhangi bir” veya istediğin …. anlamına gelir. Bu anlamda kullanılırken arkasından gelen sayılabilen isim tekil olarak kullanılabilir

· Any doctor can diagnose this illness very easily.
  (Herhangi bir doktor bu hastalığı kolayca teşhis edebilir.)
· You can ask the way to the post-office to any person you will meet in the street.
  (Postahaneye giden yolu caddede karşılaşacağın herhangi bir kişiye sorabilirsin.)

All / none / any” hem sayılabilen (countable nouns) hem de sayılamayan (uncountable nouns) isimlerle kullanılırlar. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında isim çoğul olmak zorundadır.

· All the flour has been sent to some African countries.
· All of the students in our school are coming to our graduation party.
· There were many costumers at the shop today, but none bought anything.

NO

Olumsuz olan bu ifade cümlede hem özne, hem de nesne olarak kullanılabilir.

· No people applied for this work position.
  (Bu iş pozisyonu için kimse müracaat etmedi.)
· There is no butter left in the fridge.
  (Buzdolabında tereyağı kalmamış)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski