Passive Voice : Tenses (Edilgen Çatı: Zamanlar)

PASSIVE VOICE (Edilden Çatı)

Bilim adamı bir araştırmayı sunarken yaptığı araştırmayı; “Ben yaptım, bu sonuca ulaştım” demez.” Bu yapıldı, bu sonuca ulaşıldı” diye araştırmasını sunar. Yani bazı ifadeleri “etken” (active) cümleler kullanılarak ifade etmez, bunun yerine “edilgen” (passive) yapıları kullanır. Bu durumda kimin yaptığını değil, neyin yapıldığı ön plana çıkarılmaya çalışılır. Örneğin Türkçe’de

· Hırsız arabayı çaldı (The thief stole the car.)

Dersek eylemi yapan kişi belidir ve bu cümle “etken” (active) bir cümledir; ama:

· Araba çalındı (The car was stolen.)

Dersek eylemi yapan kişi belli değildir, ama yinede bir sözde özne vardır ve bu bir “edilgen” (passive) cümledir.

Bir cümlenin “edilgen” (passive) olarak ifade edilebilmesi için o cümlede kullanılan fiilin geçişli bir fiil olması gerekir, yani fiilden sonra bir nesnenin gelmesi gerekir. “Yağmur yağıyor.” ifadesi arkasından bir nesne almadığı için bu cümle edilgen bir cümle olarak ifade edilemez. Ancak; “Polis suçluyu yakaladı.” cümlesi nesne –suçlu- aldığı için edilgen olarak ifade edilebilir. Bu cümleyi “edilgen” bir şekilde ifade edersek; “Suçlu polis tarafından yakalandı” deriz.

İngilizcede de “etken” (active) cümle yapısında eylemi gerçekleştiren, öznenin kendisidir.

· The police arrested the driver of the car
  (Polise arabanın sürücüsünü tutukladı.)

Yukarıdaki cümlede işi yani tutuklamayı yapan kişi polistir. Özne eylemi gerçekleştirmiştir.

“Edilgen” (Passive) cümlede ise fiilin öznesi, gerçekleşen eylemden etkilenen kişi ya da nesnedir.

· The driver of the car was arrested.
  (Arabanın sürücüsü tutuklandı.)

Yukarıdaki cümlede tutuklama eyleminden cümlenin öznesi, yani arabanın sürücüsü etkilenmiştir.

Cümlede eylemi gerçekleştiren kişi yada kişiler (agent) bilinmediğinde veya önemli olan eylemi yapan değilde eylemin kendisi ise edilgen cümle yapısı (Passive Voice) kullanılır.

İngilizce de edilgen cümle yapısı (Passive Voice) Basit zamanlar için;

BE + V3 (past participle)

Süreklilik ifade eden zamanlar için;

BE +BEING + V3 (past participle)

Kipler için;

MODAL + BE +V3 (past participle) olarak kısaca tanımlanabilir.

Zamanları; Şimdi (Present), Geçmiş (Past), Gelecek (Future) ve birde Türkçe de olmayan, geçmişte meydana gelip, başka bir zamanı etkileyen zaman (Perfect) yapılar içinde gruplandırıyoruz. Bunların dışında kip (modal) olarak tanımladığımız yapılar vardır. Bu zamanları da ifade ederken Basit Zaman Yapları (Simple Tenses) ve Süreklilik İfade Eden Zaman Yapıları (Continuous / Progressive Tenses) içinde gruplandırırız. İngilizce'de “Active” (Etken) ve “Passive” cümle yapılarını ifade ederken yukarıda bahsettiğimiz şekliyle göz önünde bulundurursak en basit şekliyle aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

SİMPLE PASSİVE STRUCTURE
Simple Present
am / is / are / + V3
Simple Past
was / were + V3
Simple Present Perfect
have / has been +V3
Simple Past perfect
had been + V3
Simple Future
will be + V3
Simple Future Perfect
will have been + V3
Modal Simple
modal be + V3
Modal Perfect Simple
modal have been + V3
THE SIMPLE PRESENT PASSIVE

Türkçe'deki “yapılır, edilir” tarzı ifadeler Geniş Zaman (Simple Present Tense) da kullanılan “edilgen” ifadeleridir. İngilizce’de bir cümle edilgen olarak ifade edilirken, verilen “etken” (Active) cümlenin nesnesi, “edilgen” (Passive) cümlede özne olarak kullanılır. Daha sonra, Geniş Zaman'ın “BE” yapısı olan “AM, IS, ARE” ve fiilin 3. şekli kullanılır.

· They use only recycled paper in the production of this magazine.(active)
  (Onlar bu derginin üretimi için sadece dönüştürülebilen kağıt kullanırlar)
   Recycled paper is only used in the production of this magazine. (passive)
  (Bu derginin üretimi için sadece dönüştürülebilen kağıt kullanılır)

· Airway managments ban smoking during take-off and landing on all flights. .(active)
  Smoking is banned during take-off and landing on all flights. (passive)
· If the teacher don’t motivate the students, they are unlikely to do well. .(active)
  If the students aren't motivated by the teachers, they are unlikely to do well. (passive)
· When the patients take this medicine too often, it can have unpleasant side-effects. .(active)
  When this medicine is taken too often, it can have unpleasant side-effects. (passive)
· Company requires the staff to treat customers courteously at all times. (active)
   The staff are required to treat customers courteously at all times. (passive)

THE SIMPLE PAST TENSE PASSIVE

Türkçe'deki “yapıldı, edildi” gibi geçmişte belli bir zamanda yapılmış, bitmiş bir olayın olduğunu ifade eden Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) da kullanılan “edilgen” yapılardır. Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) için, İngilizce'de “etken” (active) cümlenin nesnesi, “edilgen” (passive) cümlede özneye dönüşür, daha sonra da "BE"'nin geçmiş hali "WAS / WERE" ve fiilin 3. hali yani "Past Participle" biçimi kullanılır.

· They tied up the parcel with a string. (active)
  (Paketi bir iple bağladılar.)
  The parcel was tied up with a string (by them). (passive)
  (Paket bir iple bağlandı.)

· A famous artist painted this picture (active)
  This picture was painted by a famous artist. (passive)
· My grandfather bought this T-shirt for me. (active)
  This T-shirt was bought for me by my grandfather. (passive)

THE PRESENT PERFECT SIMPLE PASSIVE

Geçmişte meydana gelen bir olayın, içinde bulunduğumuz anla ilişkisi olan, yada etkisi olan bu zamanın tam anlamı ile Türkçe karşılığı yoktur. Ancak, Türkçe'ye çeviri yaparken genellikle geçmiş zaman takısı olan "-di" kullanılır. Yani “yapıldı, edildi” gibi zamanı belli olmayan eylemleri ifade ederken Present Perfect Tense'in “edilgen” (passive) şekli kullanılır. Etken (active) cümlenin nesnesi, edilgen (passive) cümlede özne olarak kullanılır ve daha sonra da Perfect Tense'in yardımcı fiili HAVE / HAS ve “BE” nin Past Participle şekli olan “BEEN” ve fiilin 3. şekli eklenir.

· They have redecorated the office recently because some inspectors will visit it tomorrow.(active)
  (Bazı müfettişler yarın ziyaret edeceklerinden dolayı, büroyu daha henüz yeniden dekore ettiler.)
  The office have been redecorated recently because some inspectors will visit it tomorrow.(passive)
  (Bazı müfettişler yarın ziyaret edeceklerinden dolayı, büro yeniden dekore edildi.)

· Natural truths are all very simple, but only after the researchers have discovered them (active)
 Natural truths are all very simple, but only after they have been discovered by the researchers (passive)
· With UNICEF supplies, they have protected millions of children over the world from disease. (active)
With UNICEF supplies, millions of children over the world have been protected from disease. (passive)
· Up to now, we have applied the rules rather loosely, but from now on we will be very strict. (active)
Up to now, the rules have been applied rather loosely, but from now on we will be very strict. (passive)

THE PAST PERFECT SIMPLE PASSIVE

Türkçe'deki “yapılmıştı, edilmişti” gibi ifadeler İngilizce'de Past Perfect Tense'in passive şekli ile ifade edilir. Past Perfect cümle etken (active) cümlenin nesnesi, edilgen (passive) cümlede özneye dönüşür ve daha sonra Past Perfect Tense'in yardımcı fiili HAD ile “BE” nin 3. hali olan “BEEN” ve fiilin 3. hali Past Participle biçimi kullanılır.

· The company had transferred Sally to the head office by last week. (active)
  (Şirket geçen haftaya kadar Sally’i yönetim merkezine transfer etmişti.)
  Sally had been transferred to the head office (by the company) by last week.(passive)
  (Sally geçen haftaya kada şirket tarafından yönetim merkezine transfer edilmişti.)
· The thief had wiped off the fingerprints on the table with a towel before. (active)
  The fingerprints on the table had been wiped off (by the thief) with a towel before.(passive)
· The plant died because they had watered it too much.
  The plant died because it had been watered too much.
· After the farmer had transplanted the seedlings from the greenhouse to the garden, all but a few of them died.
After the seedlings had been transplanted from the greenhouse to the garden, all but a few of them died.

THE SIMPLE FUTURE PASSIVE

Türkçe'deki “yapılacak, edilecek” tarzı ifadeler İngilizce'de “Gelecek Zaman” (Future Tense) 'in “edilgen” (passive) şekli ile ifade edilir. Basit gelecek zaman bir etken (active) cümlenin nesnesi, edilgen (passive) cümlede özne olarak yer alır ve “BE” Gelecek Zaman’ın yardımcı fiil “WILL” e eklenir, ve fiilin 3. hali yani Past Participle hali ile kullanılır.

· They will open the new library to the public in October. (active)
  (Onlar yeni kütüphaneyi halka Ekim’de açacaklar.)
   The new library will be opened to the public in October. (passive)
   (Yeni kütüphane Ekim’de halka açılacak.)
· We will dispatch the items as soon as your cheque has cleared. (active)
  The items will be dispatched as soon as your cheque has cleared. (passive)
· The host will serve chicken and rice for the dinner party. (active)
  Chicken and rice will be served for the dinner party by the host. (passive)

THE FUTURE PERFECT PASSIVE

Türkçe'deki "yapılmış olacak, edilmiş olacak" gibi gelecekte belirli bir zamana ulaşıldığında, neyin başlamış ya da bitmiş olacağını ifade eden yapılar için İngilizce'de Future Perfect Tense'in Passive şekli kullanılır. Bü cümle biçimleri edilgen yapılırken, etken (active) cümlenin nesnesi, edilgen (passive) yapıda özneye dönüşür ve daha sonra da yardımcı fiil “WILL” ve Perfect Infinitive'in passive hali olan “HAVE BEEN V3” eklenir.

· Betty will have clean the house by the time the guests arrive. (active)
  (Misafirler varana kadar Betty evi silmiş olacak.)
  The house will have been cleaned by Betty by the time the guests arrive. (passive)
  (Misafirler varana kadar ev Betty tarafından silinmiş olacak.)
· I hope the mechanic will have fixed car by the end of the week as we need it at the weekend. (active)
I hope the car will have been fixed by the end of the week as we need it at the weekend. (passive)
· By the time we get home this evening, the cleaners will have removed the litter in the building(active)
By the time we get home this evening, the litter in the building will have been removed. (passive)
· They will have delivered the newspaper by the time I leave for work. (active)
  The newspaper will have been delivered by the time I leave for work. (passive)

CONTİNUOUS / PROGRESSİVE PASSİVE STRUCTURE
Present continuous
 am / is / are / being+ V3
Past continuous
 was / were being + V3
*Present Perfect continuous
 have / has been being +V3
*Past perfect continuous
 had been being + V3
*Future continuous
 will be being + V3
*Future Perfect continuous
 will have been being + V3
*Modal continuous
 modal be being + V3
*Modal Perfect Continuous
 modal have been being + V3
THE PRESENT CONTINUOUS PASSIVE

Türkçe'deki "yapılıyor, ediliyor" tarzı içinde bulunduğumuz anda meydana gelen olayları tanımlayan ifadeler, İngilizce'de Present Continuous'un Passive şekli ile verilir. Bu tür cümleler edilgen yapılırken, etken (active) cümlenin nesnesi, edilgen (passive) cümlede özne olarak kullanılır ve daha sonrada şimdiki zamanın “BE” yapısı olan AM, IS, ARE+BEING ve fiilin 3. hali yani Past Participle hali kullanılır.

· The members are discussing the proposal right now. (active)
  (Üyeler teklifi şu anda yapılan teklifi tartışıyorlar.)
  The proposal is being considered by the members right now. (passive)
  (Yapılan teklif şu anda üyeler tarafından tartışılıyor.)
· The secret agents are questioning arsonists at the moment. (active)
  Arsonists are being questioned at the moment by the secret agent. (passive)
· Boards of governors are governing most companies for the time being. (active)
  Most companies are being governed by boards of governors for the time being. (passive)
· The event organisers are making all the preparations next week. (active)
  All the preparations are being made by the event organisers next week. (passive)

THE PAST CONTINUOUS TENSE PASSIVE

Türkçe'deki sürekliliği ifade eden"yapılıyordu, ediliyordu" gibi ifadeler İngilizce'de Past Continuous Tense'in Passive şekli ile verilir. Bu tür cümleler edilgen yapılırken, etken cümlenin nesnesi, edilgen cümlede özne haline dönüşür ve daha sonrada "TO BE" nin "past" hali olan "WAS, WERE + BEING" ve Fiilin 3. hali yani "Past Participle" biçimi kullanılır.

· The mechanic was still fixing the car when I went to garage this morning. (active)
  (Bu sabah tamirhaneye gittiğimde teknisyen hala arabayı ayarlıyordu.)
  The car was still being fixed by the mechanic when I went to garage this morning. (passive)
  (Bu sabah tamirhaneye gittiğimde arabayı hala teknisyen tarafından ayarlıyordu.)
· A company was releasing a new film about dinosaurs last week. (active)
  A new film about dinosaurs was being released company last week. (passive)
· The bus had obviously broken down as about ten men was pushing it. (active)
  The bus had obviously broken down as it was being pushed by about ten men. (passive)

*Yukarıda açıklanan iki tensin dışında kalan diğer süreklilik ifade eden zamanların passive yapıları olmalarına rağmen kullanımları hemen hemen yok gibidir. Bu yüzden gerekli olan, ve yaygın kullanılan yapılar açıklamakla yetinilidi.

PASSIVE WITH TWO OBJECTS 
(İki Nesneli Edilgen Yapı)

Bazı fiiller iki geçişlidir, yani fiillerin iki nesnesi olabilir. Bunlardan biri DIRECT OBJECT diğeri ise INDIRECT OBJECT olarak adlandırılır. Bu iki nesnenin cümle içindeki yerleri iki şekilde de olabilir. Eğer fiilden sonra gelen nesne insansa (indirect object) diğer nesneye geçiş için bir edat kullanılmaz.

My father presented my sister a gold watch on her 10th birthday.
                                   I.O                  D.O

Eğer fiilden sonra gelen nesne cansız (direct object) ise , diğer nesneye geçiş yaparken “to” yada “for” kullanılır.

My father presented a gold watch to my sister on her 10th birthday
                                         D.O                 I.O
Yukarıdaki her iki cümlenin passive şekli aşağıdaki gibi olurlar:

· A golden watch was presented to my sister on her 10th birthday
  My sister was presented a golden watch on her 10th birthday

Bu tür özelliklere sahip cümlelerin edilgen (passive) yapıları her iki biçimde de ayni anlamları verir, ancak indirect object’in edilgen cümlede özne olarak kullanımı daha yaygındır.

· The electricity board sent him someone else’s bill (Active)
  The electricity board sent someone else’s bill to him (Active)
  He was sent someone else’s bill by the electricity board. (Passive)
  Someone else’s bill was sent to him by the electricity board. (Passive)

· The management has awarded the workers pay rise. (Active)
  The management has awarded pay rise to the workers. (Active)
  The workers have been awarded pay rise by the management. (Passive)
  Pay rise has been awarded to the workers by the management. (Passive)

Diğer cümle yapılarıyla da edilgen (passive) ifadeler yaygın bir şekilde kullanılabilir. Bu konu içinde bu yapılarada kısaca değineceğiz. Ancak, bu konuların içinde daha da detaylı anlatılmaya çalışılacaktır.


Passive in Interrogatives (Sorularda Edilgenlik.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski