Nouns (İsimler) 1

NOUNS (İsimler)

İsimler bir cümlede yüklendikleri görev itibarıyla cümlenin öznesi yada nesnesi olabilir. İngilizce de basit bir cümlenin dizilişi Özne + Yüklem / fiil + Nesne + Diğer öğeler olarak dizilir. İsimler durum ifade eden bir cümlenin (be, become, smell, etc,) tamamlayıcı öğesi olabilir veya bir zamir(pronoun) ile ifade edilebilir.

Basit cümle dizilişi:

İçinde hareket ifade eden bir fiil/yüklem olan bu tür cümleler yapısal olarak özne+yüklemden oluşur. Eğer fiil geçişli ise fiilden sonra nesne de kullanılır.
Subject (özne)
Verb (yüklem/fiil)
Object (nesne)
Complements (öğeler)
You
don’t have to carry
this suitcase
for me.
The dog
has been barking
for hours.
The train
will be
at the station soon
My father
bought
a nice present for my mother
on her 50th birthday.
Some people
prefer
tea
to coffee.
Durum ifade eden cümle dizilişi:

Bu tür cümleler “be” fiili ile kullanılır. Bunun yanı sıra be, smell, taste, weigh, seem, look, gibi durum ifade eden filer de kullanılabilir.
Subject (özne)
State Verb (yüklem/fiil)
Complements (öğeler)
Tom
is
at the office at present.
We
have been
here for hours.
The flowers
smell
wonderfull
This meat
weighs
about two kilos
Isimleri çeşitlileri açısından ele aldığımızda beş grupta toplanırlar. Bunlar:

1. Common Nouns (Cins İsimler) : book, pencil, apple, map, etc.
2. Concrete Nouns (Somut İsimler): woman, country, Sally, team, etc.
3. Abstract Nouns (Soyut İsimler): happiness, love, health, beauty, etc
4. Proper Nouns (Özel İsimler): England, Ahmet, Turkey, Adana, etc.
5. Collective Nouns (Topluluk İsimleri): team, army, etc.

COMMON NOUNS (Cins İsimler)

İngilizce de Cins İsimler sayılabilen (countable nouns) ve sayılamayan (uncountable / mass nouns) isimler olarak sınıflandırılır. Böyle bir kavram Türkçe’de yoktur.

COUNTABLE NOUNS (Sayılabilen İsimler)

Sayılabilen İsimler dediğimizde bahsedilen ismin bir elma, iki bardak, beş kalem on çocuk gibi sayılarla nitelenebilmesidir. Hem tekil hem de çoğul şekilleri vardır. Bu isimler çoğul yapılırken belli kurallar doğrultusunda yapılır.
İsimleri çoğul yaparken çok basit kurallar vardır. Genel olarak düzenli bir ismin sonuna -S ekleyerek o ismi çoğul yaparız, ancak bazı istisnalar vardır.

Düzenli İsimler

İsmimiz düzenli ve sayılabilen bir isimse, kelimemize göre aşağıdaki kurallar doğrultusunda kelime sonuna “-s”, “-es” ya da “-ies” takılarını ekliyoruz. AMA bunu yalnızca sayılabilen ve düzenli isimlerde yapıyoruz.

Sona “-s” takısı Alan İsimler
Tekil İsimler
Çoğul İsimler
Cat (kedi)
Cats (kediler)
House (ev)
Houses (evler)
Cup (fincan)
Cups (fincanlar)
Hand (el)
Hands (eller)
Window (pencere)
Windows (pencereler)
Door (kapı)
Doors (kapılar)
Movie (film)
Movies (filmler)
Chair (sandalye)
Chairs (sandalyeler)

Sona “-es” Takısı Alan İsimler
Bir isim “s, x, z, ch, sh, o” harfleriyle biterse bizim kelimenin sonuna “-s” DEĞİL “-es” takısı eklememiz gerekiyor.

Tekil İsimler
Çoğul İsimler
Box (kutu)
Boxes (kutular)
Match (kibrit)
Matches (kibritler)
Watch (saat)
Watches (saatler)
Bus (otobüs)
Buses (otobüsler)
Tax (vergi)
Taxes (vergiler)
Tomato (domates)
Tomatoes (domatesler)
Wish (dilek)
Wishes (dilekler)
Moss (yosun)
Mosses (yosunlar

Sona “-ies” Takısı Alan İsimler
Son iki harfi de sessiz olan isimler “y” harfi ile bitiyorsa zavallı “y” harfiyle vedalaşıyor, onu atıyor ve yerine “-ies” takısı ekliyoruz.
Tekil İsimler
Çoğul İsimler
Baby (bebek)
Babies (bebekler)
City (şehir)
Cities (şehirler)
Dictionary (sözlük)
Dictionaries (sözlükler)
Spy (casus)
Spies (casuslar)
Daizy (papatya)
Daizies (papatyalar)

NOT: Bu kuralı uygulayabilmek için ismin son iki harfinin de sessiz harf olması ve en sonraki harfin “y” harfi olması zorunlu. Yoksa “-ies” değil “-s” eklememiz gerekiyor.
Toy (oyuncak)        Toys (oyuncaklar)
Play (oyun)             Plays (oyunlar)
Donkey (Eşek)        Donkeys (Eşekler)

Sonu -f veya -fe ile biten bir çok isimin sonudaki -f ve -fe düşer ve ismin sonuna -ves getirilerek o isim çoğul yapılır.
Tekil İsimler
Çoğul İsimler
Half (yarım)
Halves (yarımlar)
Knife (pıçak)
Knives (pıçaklar)
Wife (bayan eş)
Wives (eşler)
Life (hayat)
Lives (hayatlar)
Elf (peri)
Elves (periler)
Loaf (somun ekmek)
Loaves (somunlar)

Düzensiz İsimler
Geldik düzensiz isimlere. burada uymamız gereken bir kurallar bütünü yok. Bu hem iyi, çünkü kural ezberlemek çok sıkıcı, hem de kötü, çünkü bu sefer de isimlerin çoğul halini öğrenmemiz gerekecek.
Aşağıda yaygın olarak kullanılan düzensiz isimlerin tekil ve çoğul biçimleri verilmiştir.

Tekil İsimler
Çoğul İsimler
woman
women
man
men
child
children
tooth
teeth
foot
feet
person
people
leaf
leaves
mouse
mice
goose
geese

Latince kökenli olan bir çok isimde düzensiz bir şekilde çoğul yapılır.
Tekil İsimler
Çoğul İsimler
focus
foci
fungus
fungi
nucleus
nuclei
syllabus
syllabi/syllabuses
analysis
analyses
diagnosis
diagnoses
oasis
oases
thesis
theses
crisis
crises
phenomenon
phenomena
criterion
criteria
datum
data
cactus
cacti

* Sonu –o ile biten kelimelerin kökeni orijinal olarak İngilizce’den gelen bir kelime ise, o kelimeyi çoğul yapmak için sonuna –es getirilir, ancak kelimenin kökeni Yunanca veya Latince ise –s yada –es kullanılabilir.

Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
archipelago
archipelagos/archipelagoes
buffalo
buffalos/buffaloes
cargo
cargos/cargoes
commando
commandos/commandoes
halo
halos/haloes
motto
mottos/mottoes
tornado
tornados/tornadoes
volcano
volcanos/volcanoes.

· There is an umbrella on the beach.
· There are many umbrellas on the beach.
· I have got one brother
· I have got four brothers.
· I have bought a book.
· I have bought two books.
· The company will send a cargo from Ankara.
· The company will send some cargos / cargoes from Ankara.

Diğer sonu -o ile biten ve sadece –s eki alanlar.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
concerto
concertos 
dynamo
dynamos
Eskimo
Eskimos 
Filipino
Filipinos
sopranos
sopranos
piano
pianos (etc)

Kelime kısa olarak ifade ediliyorsa çoğul yapmak için kelimenin sonuna –s getirilir.
kilogramkilo / kilos
hotographphoto / photos

Sonu –i ile biten Latin kökenli kelimelerde –s alır.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
maxi
maxis
taxi
taxis
miniminis

**Bazı isimlerin sonu -f(e) ile bitmesine rağmen sonuna sadece –s eki getirilerek de çoğul yapılabilir. Bunlar;
 Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
cuff
cuffs 
muff
muffs
handkerchief
handkerchiefs 
puff
puffs
roof
roofs 
safe
safes
whiff
whiffs, etc

Hoof, scarf ve warf kelimeleri her iki şekilde de olabilir.
Singular (Tekil)
Plural (Çoğul)
warf
hoofs / hooves
scarf scarfs / scarves
Eskimo
warfs / warves

PROPER NOUNS (Özel İsim)

Özel isimleri de, farklı anlamlar yükleyerek, “countable noun” gibi kullanmak mümkündür. Örneğin;

· I'm reading an Agatha Christie at the moment. (A novel by Agatha Christie)
· In those days you could buy a Picasso for £300. (A painting by Picasso)
· Is this the John you told me about yesterday? (Before mentioned person)
· He looked at their Picassos in envy. (The paintings of Picasso)
· I see that the Robbins are having their house painted. (Robbins family)

Özel isimlerle kişilerin unvanları, genellikle soy isimleri ile birlikte kullanılır, yada isim veya soy isim kullanılmaz.

  • Doctor Green 
  • Lord Curzon 
  • Captain Jack Langty
  • Mrs Ford Mr. Miss
King, queen, prince, princess, sir, lady gibi asalet unvanları, kişinin ismi ile kullanılır.
  • Queen Elizabeth 
  •  sir Micheal
  • Lady Ferguson
  • King Hassan
  • Prince Albert

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski