Be (am / is / are)

BE:  AM / IS / ARE

INTRODUCTION (Giriş)

BE: (olmak) fiilinin present biçimi “am, is, are”dır ve 'şimdiki zaman ve 'geniş zaman' için aynı biçimde kullanılır. Turkçe cümleye -dır, -dir anlamını verir.

USAGE (Kullanışı)

A - Be + adjective (sıfat)

· Mary is beautiful.
· Mark is handsome.
· Snakes are dangerous.

B - Be +noun (isim)

· Mary is a nurse.
· Mark is a model.
· Snakes are animals.

C - Be + adjective + noun (sıfat +isim)

· Mary is a beautiful nurse.
· Mark is a handsome model.
· Snakes are dangerous animals

D - Be +prepositional phrase (edat)

· Sally is at home.
· The table is in the room.
· The chairs are around the table.

E - There is / are …………….

· There is a child in the playground.
· There are five children in the playground.

F – This / that is…….. ./ these / those are….……

· This is our car.
· These are our neighbours.
· That is my flat.
· Those are my friend.

“BE” fiili, konuşmanın geçtiği sırada bir değişimi vurguluyorsa, good, bad, quiet, wise, foolish, fuuny, lazy, polite, rude vs gibi bazı sıfatlarla Şimdiki Zaman (the Present Continuous Tense” yapısıyla (am/is/are being) kullanılır. Bu durumda konuşma anına bağlı olarak öznenin bazı özellikler sergiledigini veya geçici bazı davranışlarda bulunduğunu belirtmek amacıyla kullanılır.

· You are very rude. (Çok kabasın.) ifadesi kişinin genelde kaba biri olduğunu belirtir.
· You are being rude. (Kabalaşıyorsun.) ifadesi ise kişinin konuşma sırasında kaba davrandığını  belirtir. 'Kabalık' genel bir özelliği olmayabilir.
· As far as I know you are not a stupid person, but you are being stupid if you are not accepting my offer.

“BE” fiili süreklilik ifade eden cümle yapılarında “gibi görünmek” anlamında kullanılır.

· You are being very clever today.
· The children are being very quiet at present.

Cümlede, öznenin içinde bulunduğu durumu ifade eder, hareket bildirmez. Hareket, yada eylem ifade eden bir cümlede mutlaka bir fiil vardır. Fillin olmadığı cümlede ana fiildir, süreklilik bildiren cümlelerde ise yardımcı fiildir. Aşağıdaki örnekleri karşılaştıralım.

· John is a hardworking student.(John’un içinde bulunduğu durumu ifade ediyor)
· John is working hard tonight.(John’un bu geceki sıkı çalışmasından bahsediyor, daima sıkı çalışan biri değil, sırf bu gece için sıkı çalışıyor, yarın ne yapacağı belli değil)
· John is always late for work. (John daima geç kalıyor, geçici bir durum yok)
· John always works hard any time when he leaves for transportation.(John daima taşıma işine giderken sıkı çalışıyor, geniş zaman da eylem var, durum yok)

Be fiili yapısal özellikleri açısından her zaman biçimi (tenses) ve kiplerle (modals) çekimlenebilir:

PRESENT : AM / IS / ARE

Hem Geniş Zaman (the Present Simple Tense) hemde Şimdiki Zamanın Süreklilik hali (Present Continuous Tense) için yapısı aynıdır.

· I am hungry. I want to eat something, (now)
· When I am very tense, I prefer to have a walk to relax, (general)
· There is strike in the car factory now.
· There are many books in the local library.

PAST - : WAS / WERE

· He was a successful actor a few years ago.
· They were in Spain on holiday last week.
· There was news on TV about the accident.
· There were some boys playing in the garden

MODALS - : MODAL BE

· He must be very clever
· He can’t be a film dierector
· There should be a mistake in the calculation
· There may be some water in the pool.

PRESENT PERFECT - : HAVE / HAS BEEN

· He has been a manager in this company for 15 years.
· They have been always close friends.
· There have been some dangerous action against the invaders.
· Threre has been much water for the refugees so far.

PAST PERFECT - : HAD BEEN

· He had been a manager in this company for 15 years when he retaired last week.
· They had been always close friends until their death.

MODAL PERFECT - : MODAL HAVE BEEN

· He must have been here for a long time.
· You can’t have been on duty until now
· Mr Logan should have been there on time.
· There might have been some interesting place you should go.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski