Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)

ADVERB CLAUSES
(Zarf Cümlecikleri)

Zarflar (adverbs) , bir cümlede yüklemi, sıfatı zarfı yada tüm cümleyi niteleyen kelimelerdir. Bileşik ya da karmaşık cümle yapılarında, zarflar ayni biçimde bir cümleciği (subordinate clause) de etkileyebilir. Bileşik bir cümlede zarf bağlacı iki cümle arasına girerek yan cümleyi ana cümleye bağlar.

Martin was sleeping   when   his daughter returned home.

Main clause          subordinate      subordinate clause 
(Ana cümle)       conjuction (bağlaç)   (Yan Cümle)

İngilizce’de zarf cümleciği bir kaç kalıp dışında cümlenin herhangi bir yerinde yer alabilir. Yani, cümlenin başında olabilir, ortasında olabilir ya da sonunda olabilir. Yine bir kaç kalıp dışında çeviride önce zarf cümleciği çevrilir daha sonra da ana cümlecik Türkçeleştirilir.

· When his daughter returned home, Martin was sleeping. 
  (Kızı eve geri döndüğü zaman Martin uyuyordu.)

Zarf cümleciği ana cümlecikten önce geliyorsa, zarf cümleciğinin bitiminde veya ana cümleciğin içindeyse başlangıcında ve bitiminde virgül konur.

While Sally was waiting for the bus this morning, a rather large man treaded on her foot.
A rather large man treaded on her foot while Sally was waiting for the bus this morning.
A rather large man, while Sally was waiting for the bus this morning, treaded on her foot.

Yukarıda verilen üç cümlenin Türkçe çevirisi de aynıdır

Sally bu sabah otobüs beklerken oldukça iri bir adam ayağına bastı.

Zarf cümleciklerinde kullanılan bağlaçlar üç şekilde olur. Bunlar; 
 
A) Single word subordinate conjunction (tek kelimeden oluşan bağlaçlar)
Since, when, while, as, unless, for, although, etc.

· While all that may well be true, I still think her reply was needlessly cruel.
· I'm going to tell Mr. Smith what you have done unless you put that back to its place.
· I was working in the office whereas my friends were enjoying their day off.
· She had no idea that she had won the prize, for she hadn't received the letter.

B) Phrasal subordinate conjunction (grup halinde oluşan bağlaçlar)
Even if, now that, provided that, in order that, in spite of the fact that, etc

· She does not like her job even though she is paid well.
· Martin studied very hard in order that he did as well as possible in the exam.
· No matter how hard she tried, her boss always complained about her work.
· By the time World War II was over, about fifteen million people had been killed.

C) Split subordinate conjunction (sıfat / zarf kelimelerinden oluşan bağlaçlar)
So + adj. / adv. + that, such + noun + that, etc.

· It was such poverty that everybody was desperate about future.
· I have so much reading to do that I have to restrict myself to two hours of language practice a day.

Zarf cümleciklerini farklı ana başlıklar altında topluyoruz. Bunların bazıları kendi içlerinde alt başlıklar oluşturmaktadır. Zarf cümleciklerinde dikkat edilecek nokta hangi bağlacın hangi başlığa ait olduğunu bilmektir; çünkü bazı bağlaçlar farklı başlıklar altında da kullanılmaktadır. Aşağıda bu bu konu ile ilgili başlıklar verilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski