To be (Am, is, are)

VERB TO BE (Am / Is / Are)

Biz Türkçede, ben öğretmenin, sen öğrencisin, o bir doktor deriz. İngilizce ’de bu tür cümleleri kurmak için “be” fiilinden faydalanırız. Bir bakıma kişinin içinde bulunduğu durumu ifade eden bir fiildir.

En basit anlamıyla kendimizin, bir başkasının ya da bir nesnenin nerede olduğunu, nasıl olduğunu, ne olduğunu belirmek için “be” fiilinden faydalanırız.

İngilizcede temel fiil “Be” olmak fiilidir. Bu fiil herhangi bir eylemi ya da bir şey yapmayı değil “olmak” eylemini ifade eder. Diğer bir deyişle “Be” fiilinin özneye göre çekilmiş halinin Tükçedeki karşılığı “ım,im, dır, dir, ler, lar” şeklindedir.

Örnek: Ben öğretmenim = I am a teacher

1) “To be” fiili ile Olumlu cümle yapımı İngilizce to be fiili ile cümle kurmak oldukça basitdir. Yapmamız gereken tek şey “Özne + am,is,are + isim” formunu kullanmaktır.

· I am at home. - Ben evdeyim.
· She is a nurse. - O bir hemşiredir.
· He is a waiter. - O bir garsondur.
· Sally is at the hospital now. - Sally şu anda hastanededir.
· Murat is a hardworking student. - Murat çalışkan bir öğrencidir.
· It is a lovely cat. - O sevimli bir kedidir.
· You are handsome - Sen yakışıklısın.
· We are poor. - Biz fakiriz.
· They are rich. - Onlar zenginler.
· My father is a policemen - Babam bir polistir.
· Sultan and Mustafa are my children. – Sultan ve Mustafa benim çocuklarımdır.

2) “To be” fiili ile Olumsuz cümle yapımı Olumsuz cümle yapmak için ise “Özne + am, is, are NOT + isim” formunu kullanırız.

· I am not a waiter. - Ben garson değilim.
· He is not a receptionist. - O resepsiyon görevlisi değildir.
· She is not a nurse. - O bir hemşire değildir.
· It is not a lovely anımal. - O sevimli bir hayvan değildir.
· You are not children. - Sizler çocuk değilsiniz.
· They are not very rich - Onlar çok zengin değiller.
· We are not factory workers - Bizler fabrika işçisi değiliz.
· Tom an Larry are not twin brothers. – Tom ve Larry ikiz kardeş değiller.

3) “To be” fiili ile Soru cümlesi yapımı Soru cümlesi yapmakta yine oldukça basittir. Yapmamız gereken tek şey “Am / is /are + Özne + İsim ?” formunu kullanmaktır.

· Am I handsome? - Ben yakışıklı mıyım?
· Is Serap a beautiful girl? Serap güzel bir kız mıdır?
· She is a room maid- Serap oda temizleyicidir
· Are babies are small? - Bebekler küçük müdürler?
· Are lions are preditors? – Aslanlar yırtıcı hayvanlar mıdır?
· Are you a teacher? - Sen öğretmen misisn?
· Is Tarkan is a famous singer? - Tarkan ünlü bir şarkıcı mıdır?.

“Be” fiilini canlı varlıkların ve/veya nesnelerin tasviri, nitelikleri, konumları ve durumlarını belirtmek istediğimizde kullanırız. Buna birkaç örnek durum aşağıda belirtilmiştir.

Bir kişinin kim olduğunu veya bir nesnenin ne olduğunu belirtmek için;

· He is Murat. - O Murattır.
· She is Ayla. - O Ayladır.
· It is a Book. - O bir kitaptır.
· They are pencils. -Onlar Kalemdir.

Bir kişinin veya nesnenin nereden veya nereli olduğunu belirtmek için;

· Selen is German - Selen Alman
· Is Peter Irish. - Peter İrlandalı mı?
· Jim and Rebeca are Dutch - Jim ve Rebeca Hollandalıdırlar
· *Opel is German. - Opel bir Almandır. (Marka olarak)
· **This Computer is Japanese. – Bu bilgisyar Japondur. (Marka olarak)

** Burada Opel bir almandır ya da bu bilgisayar Japondur derken Opel'in bir Alman, bilgisayarın ise Japon yapımı olduğunu vurgulamış oluruz.

İnsanların mesleklerinden bahsetmek için;

· Duygu is a nurse. - Duygu bir hemşiredir
· Barış is a universty student - Barış bir üniversite öğrencisidir.
· Mike is an engineer - Mike bir mühendistir

Yaşımızdan veya birisinin yaşından bahsetmek için;

· I am sixteen years ols. - Ben onaltı yaşındayım.
· Zehra is twenty years old. - Zehra yirmi yaşındadır.

Bir kişinin veya bir nesnenin nere olduğunu belirtmek için;

· I am in the bus. - Otobüsteyim.
· I am on the train -Trendeyim.
· Eiffel tower is Paris. - Eyfel kulesi Paris 'de dir.

Bir şeyin Fiyatını belirtmek için;

· This dress is 50 TL - Bu elbise 50 liradır
· It is 20 TL - onun fiyatı 20 liradır

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski