This, That, These, Those

DEMONSTRATIVE PRONOUNS (İşaret Zamirleri)

This, that, these, those, bu grup zamirlerin içine girer. Bu zamirler daha önceden bahsedilen isme yada isimlere gönderimde bulunurken işaret ederler. Sıfat olarak ta kullanılabilir.
 • What are these boxes?
 • That is another chain accident.
 • These books are more expensive than we thought.

  AÇIKLAMALAR:

  1. "this" bize yakın olan tekil bir nesneyi göstermek için kullanılır. Türkçe anlamı "bu" dur. "that" bize uzak olan tekil bir nesneyi işaret etmek için kullanılır. Türkçe anlamı "şu" dur.

  this + singular noun (tekil isim) ..... 
  that + singular noun (tekil isim) ..... 

  (Kitap yakınımda ve elimle tutarak gösteriyorum.) this book (=bu kitap)
  (Resim uzakta ve işaret ediyorum.) that picture (=şu resim)

  2. "these" bize yakın olan çoğul nesneleri göstermek için kullanılır. Türkçe anlamı "bunlar" dır. "those" bize uzak olan çoğul nesneleri işaret etmek için kullanılır. Türkçe anlamı "şunlar" dır.

  these + plural noun (çoğul isim) ..... 
  those + plural noun (çoğul isim) ..... 

  (Kitaplar yakınımda ve elimle tuturak gösteriyorum.) these books (=bu kitaplar)
  (Resimler uzakta ve işaret ediyorum.) those pictures (=şu resimler)

  3. Tekil nesneleri işaret ederken "is", çoğul nesneleri işaret ederken "are" kullanılır.

  What is this? It is a cat.
  What is that? It is a bird.
  What are these? They are buttons.
  What are those? They are planes.

  Yanımızdaki, bir objeyi veya kişiyi "this" kelimesi kullanarak tanıttığımızı, işaret ettiğimizi söylemiştik. Şimdi bu konuya daha detaylı girelim.

  This is a telephone. (Bu bir telefondur.)
  This is an orange. (Bu bir portakaldır.)
  This dog is mine. (Bu köpek benimdir.)
  That cat is hers. (O kedi onunkidir.)

  Gördüğünüz gibi, kullanımı çok basittir. Bildiğiniz gibi Türkçede "bu", "şu" ve "o" tekil;
  "bunlar", "şunlar" ve "onlar" çoğul işaret zamirleridir.

  İngilizce "şu" ve "o" kelimelerinin karşılığı sadece "that" kelimesidir.

  this book        this radio
  that car           that tree

  This kelimesi çoğul halde these şekline dönüşür., That kelimesinin çoğulu olarak da those kullanılır.

  These books (Bu kitaplar)
  These radios (Bu radyolar
  Those cars  (Şu arabalar)
  Those trees (Şu ağaçlar)

  These babies are smiling. (Bu bebekler gülüyor.)
  These are mine. (Bunlar benimkidir.)
  Those babies are in the nursery.
  Those are yours.

  Tıpki önceki derslerde yaptığımız gibi, tekil zamirler için "is", çoğullar için "are" kullanılmalıdır.
  Şimdi pratik örnekler ile bunları biraz pekiştirelim.

  -What is this? -What are these?
  -This is a ball. -They are lemons.
  -What is that on the tree? -Are those books?
  -It is a kite. -No, they are magazines.

  Bu zamirler ayni zamanda adın yerine değil bir düşüncenin ve genellikle kendilerinden önce kullanılan cümlenin yerine kullanılırlar. Bir diğer ifadeyle, gönderimde bulundukları şey tek bir varlık değil bir bütün olarak olay ya da bir kümenin tamamıdır. “such” ta bu yapı için kullanılabilir.
  • Tom passed his university exam. This made his parents very happy.
  • Many people were cremated by Nazis during the second world war. Such cruelty had not been seen before the human history

  That of / Those of

  Cümlede daha önce bahsedilmiş bir ismi yeniden tekrarlamak yerine bu yapılar kullanılabilir. Tekil bir ismin yerine “that of” , çoğul bir ismin yerine “those of” yapısı kullanılır.
  • His book brought him much more money than that of a well known writer. (a well known writer’s book)

  Yorum Gönder

  Daha yeni Daha eski