Suggestion and Offer - Öneri ve teklif)

WOULD YOU LİKE ME / US TO +V ………?

Bu yapı daha çok teklif yaparken kullanılır. “………..yapmamı / yapmamızı ister misin? anlamına gelir. Günlük hayatta lokantada, alış verişte ya da kefedeki konuşmalarda kullanılır.
 • Would you like a cup of tea / coffee?  (Bir fincan çay (kahve) ister misiniz?)
 • Would you like some lemonade?  (Biraz limonata ister misiniz?)
 • Would you like to come over for a drink?  (Bir şey içmek için uğrar mısınız?)
 • Would you like to see a movie?  (Bir film seyretmek ister misiniz?)
 • Would you like to watch a movie at home? (Evde bir film seyretmek ister misiniz?) 
· A: Would you like me to buy you a cup of coffee?
  B: Thank you. I am really thirsty.

· A: Would you like me to collect the table while you are getting coffee ready?
  B: No dear, I can do it later.

· A: Would you like me to do this ironing for you?
  B: No, dear. I can do it as well.

Would like'dan sonra bir eylem gelecekse önünde to kullanılır; nesne gelirse to getirilmez. Yukarıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz. 

Soruya olumlu cevap verilecekse, 
 • Yes, I would. (Evet, isterim.)
 • Yes, I would love to. (Evet, çok isterim.)
 • Yes, please. (Evet, lütfen.)
 • Okay, thank you. (Tamam, teşekkür ederim.), vb. gibi kalıplar kullanılır.
Olumsuz yanıtta ise, 
 • No, thank you. (Hayır, teşekkür ederim.)
 • I am sorry, but I can't. (Üzgünüm, fakat yapamam.)
 • I would like to, but I can't. (İsterim, fakat yapamam.)
 • I would love to, but I can't. (Çok isterim, fakat yapamam.), vb. gibi kalıplardan yararlanılır.
Can ile de öneride bulunulabilir veya izin isteyebiliriz. Örnekleri inceleyiniz.
 • Can we go to a late show?  (Bir gece şovuna gidebilir miyiz?)
 • Can you invite George, please? (Lütfen, George'u davet edebilir misin?)
 • Can you bring something to eat?  (Yiyecek bir şeyler getirebilir misin?)
 • Can you bring some music CDs?  (Birkaç tane müzik sidisi getirebilir misin?)
MAKING SUGGESTIONS
(Öneride Bulunma & Teklif Sunma)

LET'S

Bu yapıda verb (fiil) yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Let's study together! (Birlikte ders çalışalım!)
 • Let's play computer games! (Bilgisayar oyunları oynayalım!)
 • Let's go for a walk! (Yürüyüşe gidelim!)
 • Let's eat out! (Dışarıda yemek yiyelim!)
· It's a nice day today. Let's go out and have a walk.
· A: I have some housework tomorrow, but I don't think I will be manage it by myself
   B: Let's do it together then.

Let's kalıbının olumsuz biçimi “Let's not” dır.

· It's a nice day today. Let's not stay home. Let's go out for a walk.
· He doesn’t keep any secrets, Let’s not tell him about the incident.
· Lets not stay here any more. It is getting crowded and noisy.

LET SOMEONE DO SOMETHING

“………yapmama / yapmasına / yapmamıza vs izin ver” anlamına gelir. Uygun fillerle kullanılırsa teklif anlamını da verir.

· Let me explain the matter to you.
· Let me tell you what you will do.

"Let's" ve "Let's not", sonuna "shall we?" ya da "okay?" eklenerek soru biçimine dönüştürülebilir.

· A: Let's go to a pub for a drink after we finish the job, shall we?
  B: I’m afraid I can’t. I have to go home right after work. My wife will be waiting for me.

· A: Let’s buy her a silver ring for her birthday, okay?
  B: Good idea! She likes wearing silver jewellery.

· Let’s not visit him tonight. He might be studying for his exams, OK?

SHALL WE / I ....?

Birlikte yapılması düşünülen eylemi önerir, soru halindedir. Bu yapıda verb (fiil) yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Shall we meet after school?  (Okuldan sonra buluşalım mı?)
 • Shall we study English together?  (Birlikte İngilizce çalışalım mı?)
 • Shall we drink something at a cafe?  (Kafede bir şeyler içelim mi?)
 • Shall we have a party on Saturday?  (Cumartesi günü bir parti düzenleyelim mi?)
· A: Shall I help you to carry these packages?
  B: No, thanks. I can manage it myself.


WHY DON'T ...... ?

“Why don't.....?” yapısı, soru biçiminde olmasına karşın, gerçek bir soru değildir. Öneri getirir. “Neden / Niçin …….yapmıyoruz” anlamına gelir
 • Why don't we watch a movie on TV?  (Neden televizyonda bir film seyretmiyoruz?)
 • Why don't we join a sport club?  (Neden bir spor kulübüne katılmıyoruz?)
 • Why don't we have a barbecue party?  (Neden bir barbekü partisi vermiyoruz?)
 • Why don't we go to the shopping mall?  (Neden alış veriş merkezine gitmiyoruz?)
HOW ABOUT .......? / WHAT ABOUT ..........?

(Ne dersin?) anlamındadır; fiilin sonuna - ing eki getirilerek kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • How about playing computer games?  (Bilgisayar oyunu oynamaya ne dersin?)
 • How about ordering a pizza and a cake?  (Kek ve pizza sipariş etmeye ne dersin?)
 • How about a slumber party at my house this Saturday? (Bu cumartesi evimde bir pijama partisi vermeye ne dersin?)
 • What about watching a sci-fi movie?  (Bir bilim kurgu film seyretmeye ne dersin?)
 • What about organizing a surprise party for him? (Onun için sürpriz bir parti düzenlemeye ne dersin?)
· A: How / what about going out tonight instead of eating at home?
  B: It sounds good.

· A: It is rather cold outside. How / what about sitting at home.
  B: It is a good idea. We can watch some CDs.

PREFER

Tercihimizi bildirirken (bir veya birden fazla nesne veya eylem arasında) prefer fiilinden yararlanılır. Nesneler arasında to kullanılır. 
 • I prefer a cup of coffee to a cup of tea. (Ben bir fincan kahveyi bir fincan çaya tercih ederim.)
 • You prefer classical music to rock music. (Sen klasik müzigi rock müzige tercih edersin.)
 • He prefers football to volleyball. (O futbolu voleybola tercih eder.)
Eylemler arasında tercih belirtilirken, fiilin sonuna - ing eki getirilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • My brother prefers drinking milk. (Erkek kardeşim süt içmeyi sever.)
 • I prefer listening to jazz to listening to pop. (Ben jaz dinlemeyi pop dinlemeye tercih ederim.)
 • I prefer reading the news online. (Ben internette haberleri okumayı tercih ederim.)
 • You prefer eating a toast to eating junk food. (Sen tost yemeyi abur cubur yemeye tercih edersin.)
 • I always prefer sending e-mails to writing letters. (Ben, daima elektronik posta göndermeyi mektup yazmaya tercih ederim.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski