Subject Pronoun (İşi Yapan Kişi=Özne)

Subject Pronouns (Özne)

Bir cümlede işi yapan kişi olarak özne kullanırız.

I  
(Ben)
You
(Sen)
He
(Erkekler için O)
She
(Kadınlar için O)
It
(Cansız / hayvanlar için O)
We
(Biz)
You
(Siz)
They
(Onlar)

Aşağıdaki örneklerde, cümle içindeki ismin yerini alan şahıs zamirlerini inceleyiniz.
 • John (He)
 • Mary (She)
 • John and Mary (They)
 • John, Mary and me (We)
 • My dog (It)
 • My dog and cat (They)
 • My dog, cat and you (You)
 • My dog, cat and me (We)You and Joe (You)
 • Joe and Michelle (They) 

'I' cümlenin başında olmasa bile her zaman büyük harfle yazılır.
 • I am happy. (Ben mutluyum.)

Cümlede özne yerine kullanılırlar. Ayrıca, daha önceden bahsedilen ve bu nedenle bilinen öznelerden bahsederken kullanılırlar.
 • They have just received the parcel
 • Tim isn't at home. He is at work.
 • Jane is from Britain, but she lives in Paris.
 • Sam is sick. He will be away for a few days.

Özneler, bağlaçlarla birleştikleri zaman da öznedirler. Cümle içerisinde 'and', 'or', 'but' ile birlikte birden fazla sözcüğün özneyi oluşturabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu sözcüklerden bazılarının zamir olması bir şey değiştirmeyecektir.
 • My friend John and I decided to stay at home instead of going out last night.

Çift öznelerde nesne zamiri kullanımı günlük konuşma içerisinde oldukça yaygındır. Ancak, resmi kullanımlar içerisinde yanlış kabul edilir.

      A: Who broke this window here?
      B: Me. / It was me.

"Be" fiilinden sonra tek başına "subject form" kullanmak da mümkündür.

      It is I; It was he, They were Jane and Tom  etc.

Ancak bu kullanım gayet resmidir.

Daha "resmi" tarzda, subject form + verb kullanırız.
 
    "Who said that ?" "She did." (NOT "She")

“You” genel olarak bütün insanları kastetmek için kullanılabilir. “One” da benzeri bir şekilde kullanılabilir.
 • You / one should drive carefully when the roads are icy and slippery.

Bazı nesneler ve soyut kavramlar 'she' zamiriyle ifade edilebilir. Örneğin bir ülke, gemi ya da aşk sözcüğü gibi soyut bir kavram 'she' zamiri alabilir. Ancak modern İngilizce'de "it" zamiri daha yaygındır.
 • One of the things that made the Titanic so fascinating was that she represented the best of technology when she set sail on her ill-fated voyage in 1912.
 • Turkey has decided to increase its trade with Bulgaria.
Not:
Özellikle cümle tamamlama sorularında, verilen kısımda geçen bir kurum, kuruluş ya da birden çok kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan takımlara, ekiplere ve gruplara cümlelerin devamının sorulduğu kısımlarda 'they' zamiriyle gönderme yapılabilir.
 •  Naturally, the police need to know as much as possible —.
        a) when they deal with actual or suspected criminal activity (doğru)
        b) once he takes the case (yanlış)


"It" ifadesi özne zamiri olarak, sadece belirli şeylerin isimlerine gönderme yapmaz, aynı zamanda "it" özne zamirini biz "nothing, anything, everything" gibi "indefinite / belgisiz" zamirler dediğimiz ifadelere gönderme yapmak için de kullanabiliriz.
 • Nothing happened, did it?
 • Everthing is OK, isn't it?

"It" özne zamiri aynı zamanda bütün bir gerçekliğe, olaya veya duruma gönderme yapabilir.
 • Our bags were stolen. It totally ruined our vacation.
 • I did my best to rescue the boy, but it wasn't enough.
 • It's so bad; everybody is ill, and the central heating is out of order.

Zamana, havaya, sıcaklığa veya mesafelere gönderme yapan ifadelerle birlikte belirli herhangi bir ismin yerine geçmeyen, sadece yapısal olarak kullanılan "empty subject" dediğimiz "it" zamirini kullanırız.
 • It's five o'clock.
 • It's been raining all day.
 • It's five kilometers to the nearest police station.
 • It's Saturday again.
 • It's twenty degrees.

Bir kişinin kimliğini belirttiğimizde, o kişinin kim olduğunu daha önceden bilmediğimiz için "he" veya "she" kullanılmaz, "it" kullanılır.
 • "Who's that over there?" 
 • "It's Michael Brown." ( NOT "He is Michael Brown")

"We" ve siz anlamına gelen çoğul "You" (diğerlerinin hiçbiri olmaz) isimlerden önce doğrudan getirilebilir.
 • We men know things that you women will never understand.
 • We teachers know that things are not always easy for students.

Geleneksel olarak İngilizce'de bir kişinin cinsiyeti bilinmediğinde veya erkeklere de kadınlara da yorumlanabilecek göndermelerde he, him, his kullanılmıştır.
 • If a student wants to apply for the scholarship, he must send his CV first.

Bu kullanım cinsiyet ayrımcılığı olarak yorumlandığı için kullanılmaktan kaçınılır ve bunun yerine "he or she", "him or her" ve "his or her" kullanılır. Ancak, özellikle "somebody, anybody, nobody, person" gibi belirsiz isimlerle "unisex" olan "they" zamiri tercih edilir.
 • If anybody calls me, tell them I'm out.
 • When a person gets married, they have to make their family happy.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski