Some & Any / A(n)

SOME, ANY, A, AN

A(N)

Herhangi bir anlamında kullanılır, bir rakamı değildir. Belli olmayan anlamını verir. Bir isim sessiz harfle başlıyorsa "a"kullanılır. (a book, a girl….) Sözcüğün ilk harfi ya da hecesi sesli ise an kullanılır. (an apple, an orange…., ) 

Genel kullanım alanları:

1.Meslek gösteren isimlerden önce gelir.
 • My brother is a teacher  (Erkek kardeşim öğretmendir)
 • She is a nurse. (O bir hemşiredir.)
 • He is an Engineer. (O bir mühendistir.)

2. Zaman ve ölçüm ifadelerinde kullanılır.
 • Three times a month. (Ayda üç kez.)
 • 3000 TL a kilo. (Kilosu 3000 lira)
 • 80 km. an hour. (Saatte 80 km.)

3. Beğeni, şaşkınlık, vb. duygulan vurgulayan ünlemlerde kullanılır.
 • What a beautiful view! (Ne güzel bir manzara!)
 • What a nice dress! (Ne hoş bir elbise!)

4. A / AN sıfatla kullanılan bir ismin önündeyse, o sıfatın ilk harfi ya da hecesine göre" a " ya da "an "olur.
 • an easy work (kolay bir iş)
 • a handsome man (yakışıklı bir adam)
 • an intelligent student (zeki bir öğrenci)

5.“ an “edatı a,e,o,i,u gibi sesli harflerle başlayan kelimelerden önce kullanırız.
 • an eraser (bir silgi)
 • an answer (bir cevap)
 • an object (bir nesne)

6. “ a “ edatını h,k,b,c,j,l,m,n,p…… gibi sessiz harflerle başlayan kelimelerden önce kullanırız.
 • a doctor (bir doktor)
 • a woman (bir kadın)
 • a man (bir adam)
 • a boy (bir erkek çocuk)
7. Ancak bazı isimler ilk hecesine göre a veya an alır, veya harfin telaffuzüne göre a veya an alır.
 • an hour (bir saat -süre olarak)
 • a university (bir üniversite)
Some
Some; olumlu cümlede countable / sayılabilen (çoğul) bir ismin önünde yer alır ve bu yapıda (bir kaç) anlamındadır. 

 • There are some books in the bookcase. (Kitaplıkta birkaç kitap var.)
 • You have got some oranges in the basket. (Sen, sepette birkaç portakala sahipsin.)
 • Sue buys some CDs every month. (O, her ay birkaç CD satın alır.)
 • They need some tomatoes for salad. (Salata için birkaç domatese ihtiyaçları var.)
 • I always meet some people at the door. (Ben, daima kapıda birkaç insana rastlarım.)
 • My father bought some eggs and some cheese. (Babam, birkaç yumurta ve biraz peynir satın aldı.)
 • It is important to eat some vegetables every day. (Her gün birkaç (çeşit) sebze yemek önemlidir.)

Some; olumlu cümlede uncountable / sayılamayan (her zaman tekil) bir ismin önünde yer alır ve bu yapıda (biraz) anlamındadır. 

 • There is some peach juice in the glass. (Bardakta biraz şeftali suyu var.)
 • I can give you some steak. (Ben, sana biraz biftek verebilirim.)
 • It is unhealthy to put some sugar in the coffee. (Kahveye biraz şeker koymak zararlıdır.)
 • You need some help to finish your homework. (Ödevini bitirmek için biraz yardıma ihtiyacın var.)
 • Sue buys some coffee for you. (Sue, senin için biraz kahve satın alır.)
 • I want to eat some beef with rice. (Ben, pilav ile biraz sığır eti yemek istiyorum.)
 • She would like to make some green salad. (O, biraz yeşil salata yapmak istiyor.)

Some; rica ve teklif öneren soru cümlelerinde kullanılır.
 • Do you want some salad? (Biraz salata ister misiniz?)
 • Can I take some oranges? (Ben, birkaç portakal alabilir miyim?)
 • Can I read some of your books? (Ben, senin kitaplarının birkaç tanesini okuyabilir miyim?)
 • Would you like to drink some water? (Biraz su içmek ister misiniz?)

Any; olumsuz düz cümlede sayılabilen / sayılamayan ismin önünde kullanılır; bu yapıda (hiç)anlamındadır. 
 • There isn't any milk in the fridge. (Buzdolabında hiç süt yok.)
 • You don't have any paper to write on. (Üzerine yazacağın hiç kâğıt yok.)
 • There isn't any snow here now. (Şimdi burada hiç kar yok.)
 • Don't drink any coffee before you go to the bed. (Yatmaya gitmeden önce hiç kahve içme(yiniz)!)
 • There aren't any pears in the basket. (Sepette hiç armut yok.)
 • She hasn't got any sandwiches in her bag. (Çantasında hiç sandviç yok.)
 • There aren't any bars of chocolate on the table. (Masanın üzerinde hiç çikolata yok.)
 • I don't eat any eggs at breakfast. (Ben, kahvaltıda hiç yumurta yemedim.)

Any; soru cümlesinde sayılabilen / sayılamayan ismin önünde kullanılır; bu yapıda (hiç) anlamındadır. 
 • Is there any tea in the glass? (Bardakta hiç çay var mı?)
 • Have you got any money in your pocket? (Cebinde hiç para var mı?)
 • Is there any butter on the plate? (Tabakta hiç tereyağ var mı?)
 • Have you got any delicious Turkish cheese? (Hiç lezzetli Türk peynirin var mı?)
 • Do you have any brothers or sisters? (Hiç erkek veya kız kardeşlerin var mı?)
 • Are there any eggs in the fridge? (Buzdolabında hiç yumurta var mı?)
 • Has Sally got any sandwiches in her bag? (Sally'in çantasında hiç sandviç var mı?)
 • Has water got any calories? (Suda hiç kalori var mı?)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski