Simple Past Tense 2

Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru şekillerinin yapılışlarıyla ilgili tabloyu inceleyiniz.
  
DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya didn't yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.

(+) I visited my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim)
(Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)

(-) I didn't visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
(Bu cümle olumsuzdur ve didn't yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)

(?) Did I visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)
(Bu cümle soru cümlesidir ve "did" yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)

SIMPLE PAST TENSE YAPISI
Olumlu Cümleler

Simple Past Tense olumlu cümlelerininde,özneden sonra V2 ( Fiillerin 2. halleri) kullanılır. Fillerin ikinci halleriyle ilgili aşağıda bilgi verilecektir.
 • I watched TV last night. (Dün gece televizyon seyrettim.)
 • The rain stopped a few minutes ago. (Yağmur birkaç dakika önce durdu.)
 • Mary came home very late last night. (Mary dün gece eve çok geç geldi.)
 • Last year I traveled to England. (Geçen yıl İngiltere'ye seyahat ettim.)
 • John studied hard all year. (John tüm yıl çok sıkı çalıştı.)

Olumsuz Cümleler

Simple Past Tense olumsuz cümlelerinde, özneden sonra didn't yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılır.
 • I didn't go to a movie last night. I stayed at home. 
 • (Dün gece sinemaya gitmedim. Evde kaldım.)
 • Nick didn't come to school yesterday. 
 • (Jane dün okula gelmedi.)
 • We didn't have breakfast this morning. 
 • (Bu sabah kahvaltı yapmadık.)
 • I went to a movie yesterday but I didn't enjoy it. 
 • (Dün bir filme gittim ama beğenmedim.)
 • It didn't snow yesterday.  
 • (Dün kar yağmadı.)

Soru Cümleleri
Soru cümleleri yaparken , did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil yalın halde (V1) kullanılır.
 • Did you sleep well last night? 
 • (Dün gece iyi uyudun mu?)
 • Did you see the postman this morning? 
 • (Bu sabah postacıyı gördün mü?)
 • Did Julie have a good time at the party yesterday? 
 • (Juile dün partide iyi vakit geçirdi mi?)
 • Did you make your own dinner last night. 
 • (Dün gece akşam yemeğini sen mi yaptın?)
 • Did they understand the question? 
 • (Soruyu anladılar mı?)

SIMPLE PAST TENSE KULLANIMLAR

Bu zaman, genel olarak geçmişte olmuş, bitmiş,  tamamlanmış eylemler için  kullanılır

Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.
 • They stopped the work a few minutes ago. 
 • Mary came home very late last night. 
 • Last year I traveled to England. 
 • I worked in Brazil for two years. 

Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç uzundur ve genelde "iki yıldır", "tüm gün" veya "tüm yıl" gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.
 • We talked on the phone for thirty minutes. 
 • A: How long did you wait for them? B: We waited for one hour. 
 • Shauna studied Japanese for five years.
 • They sat at the beach all day. 

Bazen olayları hikayelendirirken, ard arda olmuş ve bitmiş eylemleri ifade etmek içinde bu zamanı kullanırız.
 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. 
 • He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. 
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? 

Simple Past Tense, geçmişte yapılan ama artık geçerli olmayan, yada kullanılmayan bir durumu ifade etmek için de kullanılabilir. Bu anlamda 'USED TO' gibidir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde "always" (daima), "often" (sık sık), "usually" (genellikle) ve "never" (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.
 • She was shy as a child, but now she is very outgoing. 
 • He didn't like tomatoes before. 
 • Did you live in Texas when you were a kid? 
 • People paid much more to make cell phone calls in the past.
 • They never went to school, they always skipped class. 
 • Did you play a musical instrument when you were a kid?

REGULAR AND IRREGULAR VERBS 
(Düzenli ve düzensiz fiiller)

İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. Örneğin:
 • move - moved (hareket etmek, taşınmak)
 • watch - watched (izlemek, seyretmek)
 • study - studied (ders çalışmak)

Aşağıda -ed takısının getirilmesiyle ilgili kurallar verilmiştir.

KURAL 1 : Bir sesli harf ve ardından e harfi geliyorsa, -d takısı eklenir.
 • dance - danced (dans etmek)
 • erase - erased (silmek, ortadan kaldırmak) 
 • place - placed (yerleştirmek)

KURAL 2: Bir sesli harf ve ardından bir sessiz harf geliyorsa, sondaki sessiz harf iki kere yazılır ve -ed takısı eklenir.
 • plan - planned (planlamak)
 • stop - stopped (durmak) 

DİKKAT: w ve x harfleri iki kere yazılmaz.
 • snow - snowed (kar yağmak)
 • fix - fixed (onarmak, ayarlamak)
 • blow (üflemek, şişirmek)

KURAL 3: İki sesli harf ve ardından sessiz harf gelirse -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.
 • rain - rained (yağmur yağmak)
 • need - needed (ihtiyaç düymak, gerekmek)

KURAL 4: Son iki harf sessiz olursa -ed takısı eklenir, son harf iki kere yazılmaz.
 • help - helped (yardımcı olmak)
 • add - added (eklemek)

KURAL 5 : Kelimenin sonunda bir sessiz harf ve arkasından -y harfi gelirse, -y harfi atılır ve kelimenin sonuna -ied eklenir.
 • worry - worried (endişelenmek)
 • reply - replied (cevap vermek)

KURAL 6 : Kelimenin sonunda bir sesli harf ve arkasından -y harfi gelirse, -ied değil, -ed takısı getirilir.
 • play - played (oynamak, bir enstrüman çalmak)
 • stay - stayed (kalmak)

ÖNEMLİ NOT : Düzenli fiiller en yaygın olarak -ed takısı alarak ikinci hale gelirler. İngilizce öğrenen bir kimsenin sadece bu kuralı bilmesi yeterlidir. Yukarıda verilen kuralları öğrenmeye çalışmak gereksizdir. Bir kere okumak ve mantığı öğrenmek elbette faydalıdır, ancak bir süre İngilizce ile meşgul olan herkes, zaten farkında olmadan yukarıda zor gibi gözüken kuralları öğrenir. Bu yüzden verilen ayrıntılı kuralları ezberlemek yerine, kitap okumak ve farkında olmadan öğrenmek daha faydalıdır.

Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir kurala bağlı kalmadan değişirler bu yüzden öğrenilmesi gerekir.

go - went
swim - swam
do - did

Düzensiz fiilleri tekrar tekrar okuyarak öğrenmek zordur. Bu yüzden bol bol kitap okuyup, dinleme egzersizleri yaparsanız, bir süre sonra zaten tüm fiilleri öğrendiğinizi fark edersiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski