Possessive 'S ('S'nin mülkiyet olarak kullanılması)

POSSESSIVITY IN NOUNS
(İsimlerde İyelik)

İngilizce deki isimlerde iyelik veya mülkiyet farklı şekillerde olabilir. Ancak en yaygın biçimi ismin kesme işareti (apostrophe) ile "-s" nin isimle kullanılmasıdır.
 • John's cat (John'un kedisi) 
 • myfather's car (Babamın arabası) 
 • Susan's books (Susan'nin kitapları) 
 • her brother's house (Onun kardeşinin evi)
 • our teacher's house (bizim öğretmenimizin evi)
 • Mary's brother (Mary'nin erkek kardeşi)
 • a woman's hat (bir kadının şapkası)
 • tomorrow's news papers (yarının gazetesi)
Sonu "-s" ile biten çoğul isimlerle iyelik yapılırken kesme isareti -s'den sonra kullanılır.
 • boys' toys (çocukların oyuncağı) 
 • dogs' food (köpeklerin yiyeceği)
 • the voters' choice (seçmenin tercihi)
 • horses' tails (atların kuyruğu)
Düzensiz çoğul isimlerle (irregular nouns) iyelik yapılırken mülkiyet ifade eden "-s" isimden sonra bir kesme işareti ile ayrılır.
 • men’s work (erkek işi) 
 • people's homes (insanların evleri)
 • children's game (çocukların oyunu)
 • women's hat (kadınların şapkası)
Sonu "-s" ile bitten özel klasikleşmiş isimlerle iyelik yapılırken kesme işareti -s'den sonra kullanılır.
 • Socrates’ death (Sokrat’in ölümü) 
 • Archimeds’ law (Arşimed’in yasası)
 • Achilles’s heel (Akil’in topuğu)
Sonu “-s” ile bitten özel isimlerle iyelik yapılırken kesme işareti -s’den sonra yada -s’den önce de kullanılabilir.
 • Charles’s / Charles’ picture 
 • Jone’s / Jones’ sisters
 • Francis’s / Francis’ car
Sonu “-ss” ile bitten özel isimlerle iyelik yapılırken kesme işareti-s’den önce de kullanılabilir.
 • Strauss’s music 
 • Mrs Cross’s letters
 • Mr Glass’s pupils.
Bir ailelinin tümünden bahis etiğimizde soy isimleri ile birlikte "the" kullanılır ve soy isimlerinin sonuna "-s" çoğul eki gelir. Bu durumda iyelik yapılırken kesme işareti -s'den sonra kullanılabilir.
 • the Smiths' house (Smith’lerin evi) 
 • the Joneses' eldest son (Jones’larin en büyük oğlu)
 • the Grosses' dog (Gross’larin kopeği)
İki yada daha fazla kişiye ait bir iyelikten bahsediliyorsa kesme işareti son isimden sonra "-s" den önce de kullanılır.
 • Tom and Sally's house (Tom ve Sally'nin evi)
 • Brown, Smith and Johnson's factory (Brown, Smith ve Johnson'nin fabrikası)
Iki yada daha fazla kişiye ait ayrı ayrı iyeliklerden bahsediliyorsa kesme işareti her isimden sonra "-s" den önce de kullanılır.
 • Tom's and Sally's houses (Tom ve Sally’nin ayrı ayrı evleri)
 • Brown's, Smith's and Johnson's factories (Brown'nin, Smith'in, Johnson'in ayrı ayrı fabrikası)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski