Possessive pronouns (İyelik Zamirleri)

Possessive pronouns 
(İyelik Zamirleri)

Possessive pronouns (İyelik Zamirleri) Türkçe'ye genelde, benim ki, senin ki, onun ki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Aşağıdaki tabloları ve
 • Mine: Benimki
 • Yours: Seninki (2. Tekil şahıs)
 • His: Onunki (eril)
 • Hers Onunki (dişil)
 • Its: Onunki (Nötr=cansız varlıklar ve hayvanlar)
 • Ours Bizimki
 • Yours Sizinki (2. Çoğul şahıs)
 • Theirs: Onlarınki

Örnekleri inceleyiniz.
 • Those books are hers.  (Bu kitaplar onun.)
 • Those students are ours.  (Şu öğrenciler bizim.)
 • Look over there, those seats are yours.  (Tam şuraya bak, şu koltuklar sizin.)
 • Its color is red.  (Onun rengi kırmızı.)
 • This umbrella is mine. Yours is there.  (Bu şemsiye binimkisi, seninki orada.)
 • This books are theirs.  ( Bu kitaplar onların / onlarınki.)
 • This ball is mine. The other one is his.  (Bu top benimki veya benim. Öbürü onunki.)
 • This cat is mine, not yours. (Bu kedi benimki, seninki değil.)
 • Look at these pictures. Mine is the big one. (Bu resimlere bak, benimki büyük olanı) 
 • Your photos are good. Ours are terrible. (Senin fotografların iyi, bizimkiler berbat)
 • These aren't John and Mary's children. Theirs have black hair. (Bunlar John ve Mary'nin çocukları değil. Onlarınkinin saçları siyah.)

Sahiplik yapılarıyla birlikte a / an veya this / that kullanmak istediğimizde ".... of mine" yapısını kullanırız.
 • a friend of mine (noun + of + possessive) 
 • a letter of his friend's (noun + of + possessive)
I met another colleague of — yesterday.
a) hers (doğru)         b) her (yanlış)

If only I had a flat of —.
a) my own (doğru)   b) mine (doğru) c) my (yanlış)

You have to bring me a letter of — saying that you can have a day off.
a) George's (doğru)  b) George (yanlış)

"Whose" ifadesi kendinden sonra bir isimle veya isimsiz kullanılabilir.
 • Whose book is this? 
 • Whose is this book?

"One's" ifadesi kendisinden sonra isim olmadan kullanılmaz. Onun yerine, "one's own" yapısı kullanılır.
 • It's important to have a belief of one's own. (NOT.....of one's.)

"Its" zamiri kendinden sonra bir isim olmadan kullanılmaz.
 • I've eaten my fish and the cat has eaten its fish too. (NOT.....and the cat has eaten its.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski