Possessive Adjectives (Mülkiyet Sıfatları)

İyelik belirten sıfatlar (Possessive adjectives)

İyelik belirten sıfatlar (Possessive adjectives) isimden önce kullanılarak, o ismin kime ait olduğunu belirtirler.
Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.

Personal pronouns
(şahıs zamirleri )
Possessive adjectives
(iyelik sifatlari)
(iyelik sifatlari)
I
my
benim
you
your
senin
he
his
onun
she
her
onun
it
its
onun
we
our
bizim
you
your
senin
they
their
onların

İyelik zamirleri asla tek başına kullanılamaz. Kendilerinden sonra mutlaka bir isim gelmesi gerekir. Yani iyelik sıfatları bir isimle birlikte kullanılırlar ve isimden önce gelerek ismi nitelerler.
 • My school (Benim okulum)
 • His girlfriend (onun kız arkadaşı)
 • Her car (onun arabası)
 • Your mistake (senin hatan)
 • Our family (bizim ailemiz)
 • Our living room (bizim oturma odamız)
 • Their money (onların parası)
 • My exam (benim sınavım)
Aitlik anlamı verirler, ancak arkalarından getirilecek bir isim ya da isim grubuyla birlikte kullanılmak zorundadırlar.

Have you taken your new torch with you?
                    poss. adj. noun phrase

'Possessive adjectives'ler possesive '"s" yapısının verdiği anlamı verirler.

It is John's book. = It is his book.
    possesive 's           possesive adj.

They are my friends' bikes. = They are their bikes.
              possesive 's                               poss. adj.

Not: Yukarıdaki cümlede olduğu gibi, sözcük 's' harfiyle biterse, aitlik anlamı vermek için sadece üstten kesme işareti kullanılır.

Bu konuyla ilgili de en çok yapılan hataların başında Türkçe düşünerek cümle yazmak veya söylemek gelir. Aşağıdaki örneği incelerseniz durum netleşecektir.

Türkçe düşünerek İngilizce konuşmaya çalışan birisi şöyle bir cümle kurabilir.

A: Hey, this pen is my. (Hey, bu kalem benim.) YANLIŞ !

Görüldüğü gibi, my Türkçe'de benim olmak anlamına gelse de, cümle içinde bu şekilde kullanılamaz. Mutlaka sonrasında bir isim gelmek zorundadır.

İyelik sıfatları ister tekil olsunlar, ister çoğul olsunlar önemli olan iyelik sıfatından sonra kullanılan isimdir. Bu isim tekilse sıfat tamlaması tekil işlemi görür. İsim çoğulsa bu sıfat tamlaması çoğul işlemi görür.
 • My book is blue.  (Benim kitabım mavidir.)
 • My books are blue  (Benim kitaplarım mavidirler.)
 • Our teacher is good.  (Bizim öğretmenimiz iyidir.)
 • Our teachers are good.  (Bizim öğretmenlerimiz iyidir.)
Bazen 'the' article'ı 'my, you' gibi 'possessive adjective' yerine kullanılabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 • A stone hit me on the head while I was passing by children's playground. 
 • One of my friends had a terrible pain in the stomach yesterday.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, vücudun bir kısmına bir şey olduğunu anlatmak istediğimiz zaman bunu 'prepositional phrase' kullanarak yaparız ve bu yapı 'the' artikeli alır. Ancak diğer normal durumlarda vücudun bir kısmından bahsederken de her defasında 'the' artikeli kullanmayız, normal possessive pronouns kullanırız.
 • Did you see the parrot on her shoulder?
 • I broke my arm while I was climbing up the ladder.

"One's" ve "whose " yapıları da sahiplik yapılarıdır.
 • One has an obligation to one's friends.
 • Whose book is this?

Sahiplik sıfatları "the, a/an, this" gibi diğer belirleyiclerle kullanılmaz.
 • I have lost my pen. (NOT ...the my pen)

Söz konusu iyelik yapısının anlattığı isim, birden fazla kişiye aitse, çoğul bir iyelikten sonra tekil isim kullanılmaz.
 • The teacher told the students to open their notebooks. (NOT ...their notebook)

İyelik yapıları "its" ve "whose" yapılarında üstten kesme işareti (apostrophe) yoktur. "It's" ve "Who's" yapıları sahiplik yapıları değildir. Bunlar "İt is / İt has" ve "Who is / Who has" yapılarının kısaltmalarıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski