Passive 3: Stative Passive

STATIVE PASSIVE

İngilizce de fiillerin üçüncü halleri (past participle), bazen cümlelerde sıfat gibi işlev görür. Bu cümleler yapı olarak “passive” olmalarına karşın, kullanılan “past participle”, eylemin nasıl yapıldığını ya da kim tarafından yapıldığını ifade etmez. Yalnızca sıfat olarak bir ismi tanımlar. Yani bir nesnenin ya da kişinin durumunu ifade eder. Bir ismi tanımladığı için de bu sözcükler sıfat görevindedir.

· This table is large / This is a large table
· The car is red. / This is a red car.
· The table is broken. / It is a broken table.
· The car is stolen. / This is a stolen car.

İlk iki cümledeki “large” ve “red” sözcük türü olarak sıfattır ve “table” ile “car” sözcüklerini tanımlamıştır. “Broken” ise “stolen” fiilinin üçüncü halidir; ancak o da, “large” ve “white” gibi “table” ile “car”sözcüklerini tanımlamıştır. Bu tür sözcüklerin, cümlede edilgen (passive) eylem görevinde mi yoksa bir ismi tanımlayan sıfat görevinde mi olduğunu cümlenin akışından çıkarabiliriz.

· Two days ago, my neighbour’s car was stolen. (passive action)
  (İki gün önce komşumun arabası çalındı.)

· The car we bought last week was a stolen car. (stative passive)
  (Geçen hafta aldığımız araba çalıntı bir abraydı.)

· The table was broken into pieces to built a fire. (passive action)
  (Ateş yakmak için masa parçalandı.)

· We all sat around a broken table. (stative passive)
  (Hepimiz kırık bir masanın etrafında toplandık.)

Bu tür filler doğrudan kişiyi de özne olarak alabilirler. Bu durumda kullanılan filler genellikle bir edat (preposition) alır, bunun dışında öznenin durumunu ifade eden fillerde edat ile kullanılabilir.

· He drinks too much coke. He is really addicted to it.
· She is disappointed with the sallary which was offered to her.
· I am surprised at his misbehaving at the party.


WITH "GET" ("GET" ile kullanım)
Bir şey birine aniden, birdenbire yani bir beklenti yada planlama olmaksızın olduğu taktirde "BE" Passive yerine, "GET" Passive'de kullanılabilir. Bu yapı daha çok resmi olmayan konuşma İngilizce'sine aittir. "GET" passive'in kullanıldığı her durumda "GET" "BE" ile yer değiştirebilir. "GET" ile birlikte en yaygın olarak kullanılan fiili (Event Verbs) aşağıdaki listede sunulmuştur.

arrested
attacked
broken
burnt
caught
damaged
elected
fined
hurt
killed
lost
run over
kicked
cleaned, 
hit
wounded v.

· Small boy got caught while stealing sweets from the counter.
· We got lost while we were trying to find our way in the forest.
· You’ll get fined one day if you caught driving so fast.
· Small boy got wounded by a car while he was crossing a narrow street.

“Get” yaygın bir şekilde sıfatlarla da kullanılır.Bu şekilde bu tür ifadeleri kullandığımızda, sıfatı durum bildiren yapıdan eylem bildiren bir yapıya dönüştürürüz.

· The burnt candle was changed with a new one (state)
· She got badly burnt in the fire that broke out in the hotel.(action)
· The injured passengers were taken to the nearest hospital (state)
· A few people got injured in an accident yesterday.(action)
· A fat man was waiting in the front door when I arrived at home. (state)
· You’ll get very fat if you will go on eating so much junk food. (action)

Annoy, please, surprise, frighten, satisfy, worry, vs, gibi fiiller normal filler gibi kullanılabilir, ve edilgen (active) olarak kullanıldıklarında doğrudan nesneyi etkiler “kızdırmak, şaşırtmak, korkutmak, tatmin etmek, endişelenmek, vs anlamlarında kullanılır. Bu tür fiiller edilgen (passive) yada get + V3(past participle) olarak kullanıldıklarında özne kendisi doğrudan etkilenir.

· Sally always surprises us with her strange thoughts.
  We are always surprised with Sally’s strange thoughts.
  Sally always gets us surprised with her strange thoughts

· Mark annoyed me when he didn’t realised his promise.
  I was annoyed with Mark when he didn’t realised his promise.
  Mark got me annoyed when he didn’t realised his promise.

· Julia’s coming late home worried her parents.
  Julia’s parents worried about her coming late home.
  Julia’s parents got worried about her coming late home.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski