Noun Clause 3: 'EVER' Words

"EVER" WORDS IN NOUN CLAUSES
(İSİM CÜMLECİKLERİNDE "EVER"LI YAPILAR)

WHOEVER/WHOMEVER

Türkçe’de, “her kim/kim olursa” anlamına gelirler. Eğer "isim cümleciğ’nin öznesi konumundaysa "whoever", nesnesi konumundaysa her ikiside (whoever/ whomever) kullanılır. Olumlu cümledeki "anyone" ile aynı anlamdadır.

· Whoever this wallet belongs to hasn't put a name in it.
  (Bu cüzdan her kime aitse kişi ona bir isim koymamış.)

WHENEVER
Türkçe’de “(her) ne zaman olursa” anlamına gelir. Olumlu cümledeki “anytime” ile aynı anlamdadır.

· Give me a ring whenever you've got some free time.
  (Her ne zaman boş vaktin olursa bana bir çağrı at.)

WHEREVER
Türkçe’de “(her) nereye/nerede olursa” anlamına gelir. Olumlu cümledeki “anywhere” ile aynı anlamdadır.

· We have got three spare rooms, you can sleep wherever you like.
  (Üç boş odamız var, istediğiniz yerde uyuyabilirsiniz.)
· There are many hotels, hostels, private room in the city, so you can stay wherever you want.
  (Şehirde çok sayıda otel, pansiyon, özel oda var, böylece istediğiniz yerde kalabilirsiniz.)

WHATEVER/WHICHEVER
Türkçe’de “her ne/hangisini istersen/hangisi olursa” anlamına gelirler. “whatever” da sınır olmamasına karşın “whichever” söz konusu şey sınırlı sayıda ise kullanılır. Olumlu cümledeki “anyone” veya “anything” ile aynı anlamdadır.

Goats eat whatever they find.
(keçiler her ne bulursa yerler.)

There are 3 seats left. You can sit on whichever you like.
(Geriye kalan üç boş yer var. Hangisini istersen oturabilirsin.)

Not:

Ayrıca “whatever” ve “whatsoever” bu anlamları dışında olumsuz cümlelerde “at all” (hiç) anlamında kullanılabilirler. “whatsoever” vurgu amacıyla “no, nothing, none” ile birlikte de kullanılabilir.

She gave no sign whatever of what she was thinking.
(Ne düşündüğü konusunda hiç işaret vermedi.)

Political factors played no part whatsoever in his decision.
(Kararında politik etkenler hiç rol oynamadı.)

I have done nothing whatsoever.
(Hiçbir şey yapmadım.)

HOWEVER

Türkçe’de “(her)nasıl isterse” anlamına gelir. Olumlu cümledeki “in any way” ile aynı anlamdadır.

· He'll do it however he can to get the result he wants.
  (İstediği sonucu elde etmek için elinden geleni yapacaktır.)

“However” zıtlık belirten cümlelerde sıfat yada zarflarla cümle başında kullanılabilir.

· However carefully you drive, there is still danger of making an accident.
  (Ne kadar dikkatli sürerseniz sürün, yine de kaza yapma tehlikesi vardır.)
· However interesting the story was, I wasn’t able to draw attention of my children.
  (Hikaye ne kadar ilginç olsa da çocuklarımın dikkatini çekemedim.)

Benzeri yapıları “no matter + what, where, when, how, etc…” ile de kullanabiliriz, bu durumda daha çok zıtlıkları vurgularız.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski