Modals (Kipler) GİRİŞ

MODALS (Kipler)

Introduction (Giriş)
Bir dil daima zaman ifadeleri kullanılarak, yada soru sorup cevap alarak düşüncenin karşılklı alış-verişini sağlayamaz. Bazen teklif, öneri, rica, dilek, yada niyetimizi ifade eden cümleler kullanırız, Bazan kibar olmak, zorunluluk ifade etmek, olasılıkları söylemek, bazen de taktik kullanmak isteriz. İşte bu durumları ifade edebilecek cümle yapılarını kullanmak için de KİPLER (Modals) kullanılır. İngilizce’de kipler Auxiliary verbs ve Semi-modals / Phrasal modals olarak iki gruba ayırılır.


MODAL AUXILIARIES
(Kipleri ifade eden yardımcı filler)
Bu tür kipler cümlede yardımcı fill işlevi görürler, Yani cümlenin olumlu, olumsuz, yada
soru yapılarında bu kiplerin kendileri kullanılır. Bunlar:

Present
Past
Perfect
must
had to
must have V3
can
could
can / could have V3
may
might
may / might have V3
should / ought to
should / ought to
should / ought to have V3
shall
should
--------------
will
would
would have V3
  • The whether is very changeable here and it may rain, so take your umbrella.
  • Sam could ride bicycle when he was a little boy.
  • You should quit smoking. You are coughing a lot.
  • Tom will leave town as he can not find a suitable job.

SEMI-MODALS / PHARASAL MODALS
Bu tür kipler cümlede hem fill / yüklem hemde yardımcı fill işlevi görürler.  Bir cümlenin olumlu, olumsuz, yada soru yapılarını, onay sorularını  (tag questions) oluştururken bu kiplerin ya kendilerini yada bu cümlelere ait bir  zaman kullanılıyorsa, bu zamanlara ait yardımcı filleri kullanır. Bunlar:

SEMI MODALS
Modal Verbs
Modals with “BE”
dare to
be able to 
have to
be about to
need to
be due to        
seem to
be bound to
used to
be likely to
happen to
be supposed to

be going to

be willing to
The Prime Minister was able to speak French, but he never did.
You are supposed to be at the office at least at 8 o’clock.
The baby will be able to walk in a few days.
Mary used to spend much money when she was a single girl.
The bus is bound to come even it is showering.
You aren’t to be supposed here at the moment, aren’t you?
You don’t have to review the subject if you have already studied it before.

İngilizce’de kiplerin (modals) daha iyi anlaşılması için bunları belli gruplar halinde ifade edilmesi gerekir. Aşağıda bu gruplar verilmiştir.

Modal Permission (İzin)
Modal Request (Rica)
Suggestion and Offer (Öneri ve Teklif)
Modal (Ability-Yetenek ve güç)
Modals (Obligation and Necessity in Present - Zorunluluk ve gereklilik - Present)

Modals (Obligation and Necessity in Past - Zorunluluk ve gereklilik - Past)
Modals (Lack of Obligation and Necessity in Present - Zorunluluk ve gerekliliğin Olmayışı- Present)
Modals (Lack of Obligation and Necessity in Past - Zorunluluk ve gerekliliğin olmayışı- Past)
Modals (Prohobition - Yasak)
Modals (Advisability in Present- Tavsiye - Present)

Modals (Advisability in  Past- Tavsiye - Past)
Modals (Certainty and Propobility in Present - Emin olma durumu ve olasılık - Present)

Modals (Certainty and Propobility in Past- Emin olma durumu ve olasılık - Past)
Other expression Stating Certainty and Propobility
Modals (Past Habits - Geçmişteki alışkanlıklar)
Modals (Preference - Tercih)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski