3. Sınıf 5. Ünite

3. Sınıf  5. Ünite

HAVE : Sahip Olmak

‘Have’ fiili ile sahip olduğumuz nesne(ler) (oyuncaklar) belirtiler. Örnekleri inceleyiniz:
 • I have a brown doll. (Ben, oyuncak bir bebeğe sahibim.)
 • I have a blue ball. (Ben, mavi bir topa sahibim.)
 • I have a big teddy bear. (Ben, büyük bir oyuncak ayıya sahibim.)
 • I have a ball and a toy car. (Ben bir top ve oyuncak otomobile sahibim.)
 • I have a toy truck. (Ben, oyuncak bir kamyona sahibim.)
Do you have .........? kalıbı ile nesne(ler)ye (oyuncağa) sahip olunup olunmadığı sorulur. Örnekleri inceleyiniz:
 • Do you have a brown ball? (Sen, kahverengi bir topa sahip misin?)
 • Do you have a yellow doll? (Sen, sarı oyuncak bir bebeğe sahip misin?)
 • Do you have a teddy bear? (Sen, oyuncak bir ayıya sahip misin?)
 • Do you have a toy truck? (Sen, oyuncak bir kamyona sahip misin?)
 • Do you have playing cards? (Sen, oyun kartlarına sahip misin?)
Bu sorulara olumlu kısa cevap 'Yes, I do'. (Evet, ben sahibim.); olumsuz kısa cevap 'No, I don't.' (Hayır, ben sahip değilim.) şeklinde verilir.

 • Do you have playing cards? (Sen, oyun kartlarına sahip misin?)
 • Yes, I do.
 • Do you have a large house? (Sen, büyük bir eve sahip misin?)
 • No, I don’t.
'There is' ile tekel nesnenin (oyuncağın), 'There are' ile çoğul nesnenin (oyuncakların) varlığı anlatılır. Örnekleri inceleyiniz:
 • There is a ball. (Bir tane top var.)
 • There is a big teddy bear. (Büyük bir oyuncak ayı var.)
 • There are three red buttons. (Üç tane kırmızı düğme var.)
 • There are five blocks. (Beş tane kalıp var.)
How many ………. ? ile nesne(ler)nin (oyuncakların) kaç tane olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz:
 • How many balls are there? (Kaç tane top var?)
 • There is a ball. (Bir tane top var.)
 • How many teddy bears are there? (Kaç tane oyuncak ayı var?)
 • There is a teddy bear. (Bir tane oyuncak ayı var.)
 • How many red buttons are there? (Kaç tane kırmızı düğme var?)
 • There are five red buttons. (Beş tane kırmızı düğme var.)
 • How many blocks are there? (Kaç tane blok var?)
 • There are four blocks. (Dört tane blok var.)
Look at .......... ! It is .......... . Kalıbı ile bir nesneyi gösterilip, onun rengi belirtiler. Örnekleri inceleyiniz:
 • Look at that kite! It is red and white. (Şu uçurtmaya bak! O, kırmızı ve beyaz.)
 • Look at that playing card. It is brown and yellow. (Şu oyun kartına bak! O, kahverengi ve sarı.)
 • Look at that ball. It is blue. (Şu topa bak! O, mavi.)
 • Look at that teddy bear. It is brown. (Şu oyuncak ayıya bak! O, kahverengi.
What colour ........... ? kalıbı ile nesnenin (oyuncağın, kalemin, arabanın, vs.) rengi öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz:
 • What colour is your teddy bear? (Senin oyuncak ayın ne renk?)
 • My teddy bear is brown. (Benim oyuncak ayım kahverengi.)
 • What colour is your kite? (Senin uçurtman ne renk?)
 • My kite is red and white. ( Benim uçurtmam kırmızı ve beyaz.)
 • What colour is your toy truck? (Senin oyuncak kamyonun ne renk?)
 • My toy truck is black. (Benim oyuncak ayım siyah.)
 • What colour is your ball? (Senin topun ne renk?)
 • My ball is blue and yellow. (Benim topum mavi ve sarı.)
'Can' ve 'Can't' ile kişinin kolayca yapabildiği ve yapamadığı eylemin anlatıldığını görmüştük. Örnekleri inceleyiniz.
 • I can jump high. I am young and tall. (Ben, yükseğe zıplayabilirim. Ben, genç ve uzun boyluyum.)
 • My grandpa can't run fast. He is old and tired. (Büyükbabam hızlı koşamaz. O, yaşlı ve yorgun.)
 • Sue can't touch the ceiling. She is short. (Sue, tavana dokunamaz. O, kısa boylu.)
 • You can't lift the box. You are weak. (Sen, kutuyu kaldıramazsın. Sen, zayıfsın (kuvvetsizsin)

                                    
Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler:
 • board game : tahta üzerinde oynanan oyun
 • kite : uçurtma
 • teddy bear : oyuncak ayı
 • button : düğme
 • square : kare
 • round : yuvarlak
 • clock : saat
 • toy : çocuk oyuncağı
 • toy box : oyuncak kutusu
 • marble : misket
 • block : blok
 • building blocks : yapı taşları
 • truck : kamyon
 • puzzle : bulmaca
 • colour : renk
 • ball : top
 • playing cards : oyun kartları
 • doll : oyuncak bebek

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski