Have got, has got

Have got, has got


İngilizce de sahiplilik bildiren bir kelimedir. Sahip olduğumuz bir şeyi ifade etmek için ‘have / has’ kelimelerini özneden sonra kullanarak olumlu cümleler oluştururuz. Aşağıdaki tabloyu inceleyelim:

I
You
have
have (got)
a small house
some pictures
She
He
It
Adam
has
has (got)
has
has
money
two friends here
large wings
one sister
We
You
They
Tom and Sally
have
have (got)
have
have
a nice school
a very good car
a nice garden
two children

Bu yapıyı ‘there is.. / there are …’ ile karıştırmayalım. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

There is a red car outside the building.
(Binanın dışında kırmızı bir araba var. / duruyor.) Bunun kime ait olduğunu bilmiyoruz. Sadece var olan konumunu söylüyoruz.
Tom has got a red car.
(Tom’un kırmızı bir arabası var.) Bu cümlede Tom’un kırmızı bir arabaya sahip olduğunu anlıyoruz.
There are some oak trees in the park.
(Parkın içinde bazı meşe ağaçları var.) Ağaçlar kimseye ait değil.
We have got some oak trees in our garden.
(Bahçemizde bazı meşe ağaçları var.) Ağaçlar bize ait.

Olumsuz cümleleri oluştururken her zaman kullandığımız ‘not’ kelimesini ‘have / has’ den sonra kullanırız.

I
You
have
have not (got)

any friends here
She
He
It
Adam
has
has not (got)
has
has

two friends here
large wings
We
You
They
Tom and Sally
have
have not (got)
have
have

a very good car
a nice garden

Olumsuz cümleleri kısaltırken heven’t / hasn’t (got) biçiminde kullanırız

I
You
haven't
haven't (got)

any friends here
She
He
It
Adam
hasn't
hasn't (got)
hasn't
hasn't

two friends here
large wings
We
You
They
Tom and Sally
haven't
haven't (got)
haven't
haven't

a very good car
a nice garden

Soru cümlelerini oluştururken de basitçe ‘have / has’ kelimelerini cümlenin öznesinin önüne getirip soru cümlesini oluştururuz.

Have
Have 
I
You

(got)

a nice garden?
Has
Has
Has
Has
She
He
It
Adam

(got)

two friends here?
large wings
Have
Have 
Have
Have
We
You
They
Tom and Sally

(got)

a very good car?
a nice garden?

Ancak sahiplilik ifade eden ‘have/ has’ birer fiil olarak düşünüldüğünde Geniş Zaman da kullanılan biçimi ‘do / does’ yardımcı fiilleri kullanarak ta soru ve olumsuz cümleler yapılabilir. Bu durumda ‘got’ kullanılmaz. Bu yapı daha çok Amerikan İngilizcesinde kullanılır.

  • Do you have any brother?
  • Does she have a house?
  • Do we have any sugar for tea?
  • I don’t have any money.
  • It doesn’t have tail.
  • They don’t have friends here.
 ‘Have / has got’ fiilini hastalık ve bazı isimlerlere de kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

  • I have got headache.(Başım ağrıyor)
  • She has got toothache.(Onun dişi ağrıyor.)
  • We have an apointment.(Randevumuz var)
  • They have got some problems.(Onların bazı sorunları var.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski