Future: Will


İngilizcede gelecek zamanı anlatmanın pek çok yolu vardır. Bunlardan bir taneside Will kulanımıdır. Modern İngilizcede 'WILL' bütün şahıslarla kullanılabilir.

Kullanıldığı yerler

1. Önceden tasarlanmamış ve konuşma anında verilen kararlarda (on the spot decisions):

‘The phone is ringing.’ 
‘Telefon çalıyor.’
‘I’ll answer it.’ 
‘Ben bakarım.’

A: There’s the door-bell, (Kapı çalıyor.)
B: I’ll go. (Ben bakarım.)

2. Öneri ve ricalarda:

‘This box is very heavy.’ 
‘Bu kutu çok ağır.’ 
‘I’ll help you to carry it.’
‘Taşımana yardım edeyim.’

‘My car won’t start.’ 
Arabam çalışmıyor.’
‘I’ll give it a push.’
‘Ben iterim.’

3. Kararlılıktan söz ederken:
I will help you. (bu tür cümlelerde will üzerinde vurgu vardır.)
Sana yardım edeceğim.

4. Will, kişinin geleceğe ilişkin düşüncelerini, umutlarını, varsayımlarını, korkularını vb. anlatır:

It will probably be cold.
Muhtemelen hava soğuk olacak.

I’m sure cars will be more expensive this year.
Bu yıl arabaların daha pahalı olacağından eminim.

I suppose they’ll sell their car.
Bence arabalarını satacaklar.

They’ll probably wait for us.
Muhtemelen bizi bekleyecekler.

5. Geleceğe ait olan ve meydana gelmesini engelleyemeyeceğimiz gerçeklerde:
She will be 20 next month.
Gelecek ay 20 yaşında olacak.

Spring will come again.
Yine bahar gelecek.

6. Koşul, zaman ve amaç cümlecikleriyle birlikte:
If I drop this glass, it will break.
Bu bardağı düşürürsem kırılır.

I’m putting this letter on top of the pile so that he’ll read it first.
İlk onu okusun diye bu mektubu en üste koyuyorum.

7. Emirlerde will daha yaygındır:
The regiment will attack at dawn.
Alay, şafakta saldıracak(tır).

You will start work at 9 o’clock sharp.
İşe saat tam 9’da başlayacaksın.

8. Tehdit içeren cümlelerde çoğunlukla will kullanılır:
I’ll hit you if you do that again.
Bir daha yaparsan seni döverim.

9. Ricalarda will kullanılır:
Will you get me a newspaper when you’re out?
Dışarı çıktığında bana gazete alır mısın?

Be going to ve Will arasındaki fark için: Be hoing to or will konusuna bakınız.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski