Future Perfect Simple

FUTURE PERFECT SIMPLE
INTRODUCTION (Giriş)

Geçmişte başlamış, gelecekte belirli bir andan (Definite Time) ya da olaydan daha önce tamamlanmış olacak eylemleri dile getirmek için The Future Perfect Simple kullanılır. Bu eylemlerin geçmişte başladığı,ancak tam ne zaman başladığı belirtilmemektedir. Bizi ilgilendiren şey. bir eylemin belirli bir ana kadar tamamlanmış olmasıdır. Eylemin kesin bitiş zamanı ile ilgilenmeyiz. Bu türlü söz dizilerinde aşağıdaki ilgeçler / edatlar (preposition) ya da Zarflar (adverb) kullanılır.

by
before  then
in                
by that time
by then
until then
at by this time· They will have been married for ten years by next Christmas.

Bu cümlede geçmişte yapılan bir evlenme eylemi vardır ve bu eylemin ne zaman başladığı belirtilmemektedir. Bu eylem önümüzdeki Noel’de 10 yıllık süresini bitirmiş olacaktır. Yani geçmişte başlamış olan bir eylem gelecekte bir noktada, ancak bitecek olan bu eylem evliliğin bitişi değil sürenin olacaktır. Bu nedenle bu tense'e “Gelecekte Bitmiş Zaman” denir.

· By this time next week you will have taken your exam.
· In 2010 we shall have lived in Adana for 30 years.
· On Monday we shall have graduated from the university.
· A - Have they moved to their new house yet?
  B - Not yet, but they will have moved to their new house by the end of this month.
· I shall write to you soon. I believe that I shall have passed my exams by then.
· I hope to go to England next year. I shall have learned a lot of English before then, of course.
· We can call on the manager about two o'clock. He will have had his lunch by that time.
· I will still be here next summer, but my friend John will have left İstanbul by then.

USAGE (Kullanışı)

Geçmişte başlamış, gelecekte belirli bir eylemin oluşundan daha önce tamamlanmış olacak eylemleri dile getirmek için The Future Perfect kullanılır. Bu türlü söz dizilerinde Ana Cümlecikte Future Perfect, Yan Cümlecikte ise Simple Present kullanılır. Bu cümlelerde aşağıdaki bağlaçlar (conjunction) ve zarflar (adverb) kullanılır:

Conjunctions
Adverbs
before
then
when
by then
until
before then
till
by that time
by the time
at the time
· All these cars will have been sold by the time the new manager comes.

Bu cümlede iki eylem vardır.Biri bütün arabaların satılması, diğeri de müdürün gelmesi. Bütün arabaların müdürün gelmesinden daha önce olup biteceği için bunu Future Perfect ile, Müdürün gelmesini de Simple Present ile gösteririz.

· We shall have reached the gate before the taxi comes.
· Mary will have come back from Paris before we leave.
· The telegram will have reached Erzurum before your plane lands.
· The children will have returned when Elgin wakes up.
· I don't think you will have received a reply from your son until he rents a house.
· l shall have found the answer before I go home.

Future Perfect gelecekte belirli bir süre içinde tamamlanmış olacak eylemleri dile getirmek için kullanılır.

· I shall have learned English within two years.
· We shall have arrived in Ankara in two hours.
· In three months' time, they will have built our house.
· In two years from now, we shall have learned French.
· This event will have been forgotten within a short time, of course.
· In ten days we shall have finished all our exams.

Future Perfect bir varsayımı (faraziye) da bir olasılığı göstermek için kullanılır. Bu türlü ifadelerin gelecek zamanla hiç bir ilgisi yoktur:

· It is midnight. The children will have gone to bed.
· Surely somebody will have found your bag by now.
· Hülya speaks Spanish very well. She will have taken private lessons.
· You will have heard the news.
· The train won't have arrived yet.
· The film won't have started yet.
· Ahmet's father won't have recovered from his illness yet.

Bir varsayım ya da olasılık göstermek için aşağıdaki ifadelerden sonra Future Perfect yerine Present Perfect dekullanılabilir. Bu cümlelerin sonuna genellikle “of course” ifadesi konur.

think :                   Zannedersem
imagine:                     Zannedersem
expect :                Zannedersem
reckon:                       Zannedersem
should think :     Zannedersem
suppose :                    Zannedersem
take it:                 Zannedersem
take it for granted:   Zannedersem

·I think you have heard the news.

Yukarıdaki cümleyi Future Perfect ile de gösterebiliriz:

· You will have heard the news.
· I take you have come here on foot.
· I suppose you have not forgotten her.
· I expect that you have understood the lesson.
· l think they have got there by now.
· I shouldn't think the train has arrived yet.
· I don't expect the film has started yet.
· I don't reckon Ahmet's father has recovered from his illness yet.

Yan Cümleciklerde (subordinate clause) aşağıdaki bağlaçlardan (conjunctions) sonra “The Future Perfect” hiç bir zaman kullanılmaz. Bu tense yerine “The Present Perfect” ya da “The Simple Present” kullanılır.

after
until
as soon as                
before
when
till


· Roger will come here as soon as he has finished dinner.·
  I want to go out before my father has finished his dinner.
· When I have finished my work, I'll tell you a story.
 (İşimi bitirince sana bir hikâye anlatacağım.)

Future Perfect gelecekte belirli bir andan ya da eylemden daha önce tamamlanmış olacak eylemleri dile getirmek için kullanılırsa da, bazen bu eylemler sözü geçen anda ya da eylemin olduğu aynı zamanda da tamamlanmış olabilir.

· The magistrates will give their decision tomorrow. They will have heard the evidence by then.
  (Hakimler kararlarını yarın verecekler. O zamana kadar şahitleri dinlemiş olacaklar.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski