Compoud Nouns (Birleşik İsimler)

COMPOUND NOUNS 
(Birleşik İsimler)

İki yada daha fazla kelimenin birleşmesinden oluşan birleşik isimler, yapısal özellikleri bakımından farklı biçimlerde olabilir. Aşağıda guruplar halinde en çok karşımıza çıkan bileşik isimlerin listeleri verilmiştir.

NOUN(isim) + NOUN (isim)

forest products: orman ürünleri
entrance exams: giriş sınavları
tourist expenditure: turist harcamaları
gold reserves: altın rezervleri
child psychology: çocuk psikolojisi
university education: üniversite eğitimi
summer sales: yaz indirimi
life insurance: hayat sigortası
cheese slices: peynir dilimleri
paper envelopes: kağıt zarflar

İKİ İSİM BİRLEŞEREK TEK İSİM OLABİLİR.

headache: baş ağrısı
earthquake: deprem
sunrise: güneşin doğuşu
heartbeat: kalp çarpıntısı

Ving + NOUN OLABİLİR.

freezing point: donma noktası
passing grade: geçme notu
filling station: benzin istasyonu
floating restaurant: yüzen restoran
setting sun: batan güneş
shining shoes: parlak ayakkabılar
tax - paying citizens: vergi ödeyen vatandaşlar
man - eating tigers: insan yiyen kaplanlar
voting age: oy verme yaşı
advertising agency: reklam ajansı

NOUN-GERUND

stamp collecting:
pul toplama
story telling: masal anlatma
dogracing: köpek yarışı
disktrowing: disk atma

NOUN + in + NOUN

mother - in-law: kayınvalide
commander-in-chief: başkomutan
editor-in-chief: baş yayın yönetmeni

NOUN + of + NOUN

measures of necessity: gerekli önlemler
signs of ignorance: cehalet belirtileri
investments of the bank: bankanın yatırımları
the signature of the writer: yazarın imzası
the title of the book: kitabın adı
a man of intelligence: akıllı bir adam
a programme of wide success: çok başarılı bir program
people of ability: kabiliyetli insanlar

ADJECTIVE + PREPOSITION

grown – ups: yetişkinler
pullover: kazak
passer-by: gelip geçen
cover-up: örtü

THE + ADJECTIVE

Bir grubu kapsamak üzere sıfattan isim olabilir. “Sıfatlar” konusunda ayni konu daha detaylı anlatılmıştır. Bunların fiili daima çoğuldur.

the blind: körler
the rich: zenginler
the elderly: yaşlılar
the uneducated: eğitimsizler

ADJECTIVE + NOUN

high prices: yüksek fiyatlar
an economic system: ekonomik sistem
this book: bu kitap
a ten - car train: 10 vagonlu tren
narrow - minded people: dar görüşlü insanlar

NOUN'S + NOUN

people's needs: insanların ihtiyaçları
children’s room: çocukların odası
men’s restroom: erkekler tuvaleti

NOUN + APPOSITIVE
Türkçe'deki ara söz gibi açıklayıcı bir ifade isimden sonra kullanılarak isim tanımlanır.

Mr Smith, an architect: Mimar olan Mr. Smith
his friend, a doctor and a gentleman: doktor ve bir beyefendi olan arkadaşı
copper containers, a new product of the factory: fabrikanın yeni ürünü bakır kaplar

V3 + NOUN

spoken English: konuşma İngilizcesi
borrowed money: ödünç alınan para
forgotten village: unutulan köy
selected poems: seçilmiş şiirler
used cars: kullanılmış arabalar
underdeveloped countries: az gelişmiş ülkeler

NOUN + TO V

books to be sent: gönderilecek kitaplar
a place to work: çalışılacak yer
goods to sell: satılacak mallar
something to eat: yiyecek birşey
letters to write: yazılacak mektuplar

NOUN + ADVERB

the sentences above: yukarıdaki cümleler
the lesson yesterday: dünkü ders
the people here: buradaki insanlar
Europe now: günümüz Avrupası

NOUN + VERB+AGENT (er / or)

bus driver: otobüs şöförü
record player: plak çalıcısı
window cleaner: pencere temizleyicisi
songwriter: şarkı sözü yazarı
finace advisor: parasal danışman

Bazen isimlerin arasına tire koyarak ta bileşik isimler oluşturabiliriz. Bu durumda tanımlanan isim daima tekildir.

one-way traffic: tek yönlü trafik
a part-time job: yarım günlük bir iş
twenty-four-hour service: 24 saat hizmet
a two-year-old baby: iki yaşındaki bir bebek
a four-door car: dört kapılı bir araba
a 300-page book: 300 sayfalık bir kitap

PLURAL OF COMPOUND NOUNS
(Bileşik isimlerin çoğul yapısı)

Genellikle bir birleşik isimin sonuna –s yada –es eki getirilerek çoğul yapılır.

bedroom, bedrooms
toothbrush, toothbrushes
songwriter, songwriters
eartquake, eartquakes
bus driver, bus drivers
evening dress, evening dresses
writing paper, writing papers
commanders in-chief, commanders in-chief

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski