Comperatives (Karşılaştırmalar)

Comparative Degree 
(Sıfatlarda Karşılaştırma Derecesi)

İki insan veya iki nesne arasında kıyaslama yapılırken, sıfatlarda üstünlük derecesi (comparative degree) kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Your mother is older than you. (Annen senden daha yaşlıdır.)
 • Ahmet is funnier than Ali. (Hülya, Meral’den daha komiktir.)
 • My cat is luckier than your dog. (Kedim, köpeğinden daha şanslıdır.)
 • Mary’s hair is longer than Rose’s hair. (Mary’nin saçları, Rose’nin saçlarından daha uzundur.)
 • My brother is more handsome than your brother. (Benim erkek kardeşim, senin erkek kardeşinden daha yakışıklıdır.)
 • A car is more expensive than motor bikes. (Bir araba bir motosiklet daha pahalıdır.)

Tek heceli sıfatlarda karşılaştırma:

İki nesne ya da insanı kıyaslarken kullandığımız kısa sıfatın sonuna – r, - er, veya – ier eklerinden birisi getirilerek üstünlük derecesi alırlar. 

Genel olarak sıfatların sonuna – er eki eklenerek kıyaslama yapılır.
Adjectives
Comperative form
young (genç)
younger (daha genç)
long (uzun)
longer (daha uzun)
thick (kalın)
thicker (daha kalın) 
new (yeni)
newer (daha yeni)

Sonu 'e' ile biten sıfatin sonuna sadece – r eklenir.
Adjectives
Comperative form
wide (geniş)
wider (daha geniş)
large (geniş)                
larger (daha geniş)
fine (güzel)                  
finer (daha güzel
brave (cesur)
brawer (daha cesur)

Bazı kısa sıfatlara – er eki getirilirken, sıfatların son harfleri bir daha yazılır: 
Adjectives
Comperative form
hot (sıcak)
hotter (daha sıcak) 
fat (şişman)                  
fatter (daha şişman)
thin (ince, zayıf)          
thinner (daha ince, daha zayıf)    
sad (üzgün)
sadder (daha üzgün)

Son harfi – y, ondan önceki harf de sessiz ise, kısa sıfat sonuna – ier eki alırken – y harfi kaldırılır:
Adjectives
Comperative form
funny (komik)
funnier (daha komik)
lucky (şanslı)
luckier (daha şanslı)
easy (kolay)
easier (daha kolay)
heavy (ağır)                  
heavier (daha ağır)

Bunların dışında bu kurallara uymayan kuralsız sıfatlar da vardır:
Adjectives
Comperative form
good (iyi)
better (daha iyi)
bad (kötü)
worse (daha kötü)
far (uzak)
farther / further (daha uzak)
little (az)                        
less (daha az)
much / many (çok)      
more (daha çok)  

İki nesne veya kişi karşılaştırılırken sıfatlardan sonra 'than' gelir.
 • Tuna is fatter than his father. (Tuna, babasından daha şişmandır.)
 • A worm is thinner than a snake. (Solucan, yılandan daha incedir.)
 • A plane is safer than a bus. (Uçak, otobüsten daha güvenlidir.)
 • English is easier than Japanese. (İngilizce, Japonca’dan daha kolaydır.)

Uzun (çok heceli) sıfatlar önlerine more (daha) getirilerek üstünlük derecesi alırlar.
Adjectives
Comperative form
expensive (pahalı)
more expensive (daha pahalı)
delicious (lezzetli)
more delicious(daha lezzetli)
comfortable (rahat)
more comfortable (daha rahat)
beautiful (güzel)
more beautiful (daha güzel)

Örnek cümleleri inceleyiniz.
 • Soup is more delicious than rice. (Çorba, pirinç pilavından daha lezzetlidir.)
 • An armchair is more comfortable than a chair. (Koltuk, sandalyeden daha rahattır.)
 • A jacket is more expensive than a shirt. (Ceket, gömlekten daha pahalıdır.)
 • Canan is more beautiful than Melek. (Canan, Melek’ten daha güzeldir.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski