Cardinal Numbers (Sayma Sayıları)

1 one
/van/
bir
2 two
/tu/
iki
3 three
/thri/
üç
4 four
/for/
dört
5 five
/fayf/
beş
6 six
/siks/
altı
7 seven
/sevin/
yedi
8 eight
/eyt/
sekiz
9 nine
/nayn/
dokuz
10 ten
/ten/
on
11 eleven
/ilevin/
onbir
12 twelve
/tvelf/
oniki
13 thirteen
/thörtiin/
onüç
14 fourteen
/fortiin/
ondört
15 fifteen
/fiftiin/
onbes
16 sixteen
/sikstiin/
onalti
17 seventeen
/sevintiin/
onyedi
18 eighteen
/eytiin/
onsekiz
19 nineteen
/naytiin/
ondokuz
20 twenty
/tventi/
yirmi

Yirmiden sonra onlu sayıların sonuna bir, iki, üç ... getirilerek yirmi bir, otuz iki, kırk uç, vs olarak sayılar devam eder.
21 twenty one
/tventi van/
yirmi bir
22 twenty two
/tventi tu/
yirmi iki
23 twenty three
/tventi thri/
yirmi üç
24 twenty four
/tventi for/
yirmi dört
25 twenty five
/tventi fayf/
yirmi beş
36 thirty six
/thirti siks/
otuz altı
47 fourty seven
/forti sevın/
kırk yedi
58 fifty eight
/fifty eyt/
elli sekiz
69 sixty nine
/siksti nayn/
altmış dokuz
77 seventy seven
/seventi sevın/
yetmiş yedi
89 eighty nine
/eyti nayn/
seksen dokuz
99 ninety nine
/naynti nayn/
doksan dokuz
100 hundred
/hanrıd/
yüz
200 two hundred
/tu handrıd/
iki yüz
900 nine hundred
/nayn handrıd/
dokuz yüz
1000 thousand
/tavzind/
bin
2 000 two thousand
/tu tavzind/
iki bin
800 000 eight hundred thousand
/eyt handrid tavzınd/
sekiz yüz bin
1 000 000 one million
/van milyın/
bir milyon
20 000 000 twenty million
/tventi milyın/
yirmi milyon
1 000 000 000 billion / milyard
/ van bilyin/ milyırd
bir milyar
22 000 000 000 twenty two billion
/tventi tu biliyın/
yirmi iki milyar

Yüzlü sayılar onlu sayılarla birlikte kullanılırken, yüzlü sayı ile onlu sayı arasına "and" getiriniz.

210 - two hundred and ten
1,250 - one thousand, two hundred and fifty
12,006 - twelve thousand and six
100 sayısını daima 'a' yada 'one' kullanarak ifade ediniz.
100 - a hundred / one hundred

'a' sadece 100 rakamı ile söylenir, ancak bir öncesinde başka bir sayı varsa 'one' kullanılmalıdır.

a hundred / one hundred
2,100 - two thousand, one hundred

Ayni şekilde 1, 000 sayısını ve 1, 000, 000 sayısı da daima 'a' yada 'one' kullanarak ifade ederiz.

1,000 - a thousand / one thousand
201,000 - two hundred and one thousand

Sayıları sondan başlayarak üçlü guruplar halinde birebirinden virgülle ayırırız.

87,408,392

Tekil mi yoksa çoğul mu?
Numaralar genellikle tekil olarak ifade edilir. Kullandığımız sayının sonuna çoğul eki gelmez, ancak nitelenen isim çoğul olarak ifade edilir.

Two hundred toys
Several thousand light years

Çoğul biçimleri dozen, hundred, thousand, million, billion, gibi ifadelerle isim tamlaması yapılırken kullanılabilir.

Hundreds of Dollars
Thousands of light years

Telefon Numaraları: Telefon numaraları söylenirken her numara tek tek söylenilir.

264 37 98 - two - six - four - three - seven - nine - eight

'O' rakamı telefon için telaffuz edilirken oh olarak kullanılır.

205 - two oh five

3' lu veya 4'lu rakamları grup olarak söyleyiniz ve her grupta bir kısa ara veriniz .

479 8205 - four seven nine, eight two oh five

Şayet arka arkaya gelen iki rakam ayni ise Birleşik Kiralık İngilizcesinde double kelimesi ile birlikte rakamı söyleriz. Amerikan İngilizcesinde rakamı iki kez tekrar ederiz

976 4773 - BE: nine seven six, four double seven three
976 4773 - AE: nine seven six, four seven seven three

'0' sayısının farklı ifade biçimleri

Nought: genel kullanım (Birleşik Krallik İngilizcesi)
Zero: genel kullanım (Amerikan İngilizcesi)

Ölçülerde ve hava durumu ile ilgili rakamları söylerken (Birleşik Krallık İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi)

Yukarıdan aşağı sayıları söylerken ; 3, 2, 1, 0 gibi..(Birleşik Krallik İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi)

Futbol gibi takim oyunları (Amerikan İngilizcesi)

Oh: her rakam ayrı ayrı ifade edildiğinde (örneğin; telefon numaralarını, banka hesabını vs. söylerken
Nil: futbol gibi takim oyunları (Birleşik Krallik İngilizcesi)
Love: tenis ve benzeri oyunlarda

1 Yorumlar

  1. When it comes to the best 점보카지노 on-line slots Canada has to supply, Jackpot City takes the highest of the listing. It considered one of the|is amongst the|is doubtless considered one of the} best on-line casinos general, providing quantity of} stay dealer video games and thrilling playing alternatives. If you’re new to playing in} slots, then it’s best begin out|to begin} with a easy recreation and master the fundamentals, especially when enjoying in} for real money.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski