Asking Question in English (İngilizce de Soru Sormak)

Closed questions 
(Ucu Kapalı Sorular)

Yes (evet)/no (hayır), true (doğru)/false (yanlış) yada right (doğru)/wrong (yanlış) gibi cevapları gerektiren soru biçimleridir. Bunları do/does, am/is/are yada have/has gibi yardımcı fiilleri kullanarak sorular oluşturabiliriz. Soruları oluştururken, bu tür yardımcı fiilleri özneden önce kullanırız. Yani cümlesinin başına getirerek, soruyu oluştururuz..

İngilizce de soru sormak istediğimizde daha önce öğrendiğimiz "to be=am, is, are" fiilini basa getirerek sorular oluştururuz.
 • Are you a teacher? (Sen öğretmen misin?)
 • Am I from England? (Ben İngiltere’den miyim?)
 • Is he an engineer? O (erkek) bir mühendis midir?
 • Are there two books on the table? (Masanın üzerinde iki kitap var midir?)
 • Is there milk in the fridge? (Buzdolabında sut var midir?)
Sorulara cevap vermek istedigimizde kısaca yes=evet, yada no=hayır diye cevap verebiliriz
 • Is it a dog? Yes, it is
 • Are you a nurse? Yes, I am
 • Is she beautiful? No, she is not
 • Are they pencils? No they are not
Ancak tam cevap vermek istediğimizde, cümlenin bir tekrarını yapmış gibi oluruz.
 • Is it a dog? Yes, it is a dog
 • Are you a nurse? Yes, I am a nurse
 • Is she beautiful? No, she is not beautiful.
 • Are they pencils? No they are not pencil.
OR

Soru sorduğumuzda kullandığımız OR=yoksa, veya anlamında kullanılır.
 • Is it a plane or a bird? O bir uçak mıdır yoksa kuş mudur?
 • Are they boys or girls? Onlar kız mıdır yoksa erkek midir?
İkiden fazla isim kullanma durumda kullandığımız isimleri arka arkaya söyleriz ve en son isimden önce or kullanırız.
 • Are they books, paper or notebooks? Onlar kitap, kağıt yoksa defter mi?
Bu tur sorulara cevap verdiğimizde seçeneklerden birini ifade ederiz.
 • They are a book. (Onlar kitaptır.)
Open Questions 
(Ucu Acık Sorular)

Ucu acık olan sorular, bir fikre, bir açıklamaya ve dahası bir bilgiye acık bir şekilde ulaşmamızı sağlayan sorulardır. 'Wh.. questions' olarak ta ifade edilir

İngilizcede soru sormak için kullanılan soru kelimeleri
 • What.........? = ne
 • Where .....?= nerede
 • When .......?= ne zaman
 • Which ......?= hangisi
 • Who .........?= kim / kime
 • Whose .....?= kimin
 • Why ..........?= niçin
 • How ..........?= nasıl
Aşağıdaki soruları inceleyelim:
 • What is your name? My name is Leslie.
 • When is the party? The party is on Tuesday.
 • Where are you from? I'm from England.
 • Which is your car? The red car is mine.
 • Who are you? I'm Huseyin.
 • Whose is this red car? It's mine.
 • Why are you here? Because I am sick!
 • How are you? I'm fine thanks.

HOW + Adjective

‘How’ ile soru sorduğumuzda arkasına sıfat ekleyerek, ne kadar kısa, ne kadar uzun, ne kadar sure, vs gibi sorular oluştururuz.
 • How high is the mount Erciyes? (Erciyes Daği’nin yüksekliği ne kadardır?)
 • How tall are you? (Boyun ne kadardır?)
 • How big is the city of Adana? (Adananın büyüklüğü ne kadardır?)
 • How long is this river? (Bu nehrin uzunluğu ne kadardır?)
 • How often are you here? (Ne sıklıkta burada olursunuz?)Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski