Articles: The special use of definite article

THE SPECIAL USE OF DEFINITE ARTICLE 
(Belirtili Tanımlayıcıların Özel Kullanımları)

“THE” NIN HEM KULLANILIP HEMDE KULLANILMADIĞI YERLER

Soyut isimlerle “the” kullanılmaz.

· Men fear death
· Life is very difficult in big cities.

Şayet isim özel bir anlamda kullanılmamış ise “the” kullanılır.

· The death of the President made everyone feel sad
· I am studying the life of Beethowen

İnsanların oluşturduğu sınıfları ifade ederken, yani sıfatı isme dönüştürürken “the” kullanırız. Ancak sıfat olarak kullanıldığında “the” kullanılmaz.

· The disabled need much more care
  Disabled people need much more care

· The blind need help while getting on the underground.
  Blind people need help while getting on the underground.

· The unemployed are loosing hope because of the high inflation
  Unemployed people are loosing hope because of the high inflation

Sıradan yemek öğünleriyle “a / an” kullanılmaz, ancak sıfat tamlamalarıyla yada organize edilmiş yemeklerle “a / an” kullanılabilir.

· Where will we have dinner tonight?
· Are you going to have lunch at home?

 • an early dinner
 • a good breakfast
 • a light dinner
 • a dinner given by the Labour Union.
 • a Retired Officer’s Association lunch.

Eğer belli bir(specific) yemekten bahsediyorsak “the” kullanılır.

· The dinner they have served at Hotel Astoria was delicious.(belli bir akşam yemeği)

Cinema, radio, tiyatro dinleme, seyretmek, oraya gitmek anlamında kullanılıyorsa “the” alır;

· I always listen to the radio when I am driving.
· It was great to go to the cinema or the theatre when I was a child.

Ancak sanat, kurum yada işyeri olarak ifade ediliyorsa “the” almaz.

· Cinema is different from theatre in several ways.
· It is not easy to write play for televison.
· He has worked as an art director in radio all his life.

Sea, sky, ground, country/countryside(taşra/kırsal alan anlamında) gibi sözcüklerle “the” kullanılır.

· Turkey is a country that is situted in both Middle Asia and in Europa.
· While some people pass their holday in the country, some prefer passing it by the sea.

Denizde yolculuk etmek yada denizde görevli olmak anlamında “be at sea” yapısı ile “the” kullanılmaz.

· We will be at sea tomorrow evening.
  (Yarın akşam denizde yolcu / görevli olacağız.)

Ancak, sahilde olamak anlamında kullanılıyorsa “the” alır.

· We will be at the sea tomorrow evening.
  (Yarın akşam sahilde olacağız.)

“Space” boşluk anlamında kullanılırsa “the” alır, uzay anlamında “the” almaz.

· You can put your bike to the boot, There you can find the space.
· By sending satellite Türksat A to space, we took first step into space programme.

Özel isimlerin büyük çoğunluğu, okul dersleri, aylar, günler, hastalıklar, oyunlar “article” almaz.

· He reads medicine in Germany
· He plays football.
 • poker
 • soccer
 • darts
 • History
 • Maths Geography
 • Biology
 • Thanksgiving
 • Ramadan
 • Easter
 • Labour day

fakat the Fourth of July
 • Cancer 
 • polio

Yer bildiren edatları Church / hospital / school / university / bed / court / college / home gibi kurum isimleri ile kullandığımızda gerçek amaçları için ifada ediyorsak “the” kullanılmaz, ancak “the” kullanırsak anlam farklılaşır.

· He has been in prison for five years.(Buradaki anlamı cezaevi kurum olarak gerçek anlamında kullanılmıştır. Yani kişi suç işlediği için beş yıldır cezaevindedir.)

· He is in the prison (“The” kullanarak kişinin buradaki kurumun içinde suçlu değil, sadece bir ziyaret için olduğu ifade edilmektedir.)

· He went to the hospital to visit his grandfather.
· She has been in hospital for a week as she was suffering from stomachache.


Şirket isimleri, Havaalanı isimleri “article” almaz.
 • Turkish Airlines
 • Big Fisherman Inc.
 • Esenboğa Airport
 • Heatrow Airport

Birkaç ülke hariç, kasaba, köy, eyalet, şehir kıta isimleri ile “article “ kullanmaz, ancak isim tamlaması olarak union, city, town, republic, kingdom, vs, gibi sözcükler kullandığımızda “the” kullanılabilir.
 • Ankara ancak the city of Ankara
 • Turkey ancak the Republic of Turkey
 • Alabama ancak the state of ALABAMA
 • Europe ancak the continent of Europa

Hariç olarak bazı ülkelerle “the” kullanılabilir. Bunlar;
 • the Sudan 
 • the Congo
 • the Vatican
 • the Hague
 • the Argentine
 • the Netherlands

Resmi nitelik taşıyan görevleri belirtirken “the” kullanılır, ancak özel bir isim söz konusu ise tanımlayıcı kullanılmaz.
 • the president (of Turkey)
 • the king (of Jordan)
Fakat
 • President Erdoğan
 • King Reshad

Makale, gazetelerdeki haber başlıklarda “article” kullanılmaz.

· Man found death in forest
· President’s son kidnapped.

Dağ, göl, ve ada grup değil de tek olarak ifade ediliyorsa “article” almaz.
 • Mount Everest
 • Lake Van
 • Capri Island
 • Cyprus

Gezegen isimleri “the” almaz.
 • Mars
 • Venus
 • Neptune
 • Mecury
 • Sirius
 • Polaris

Yıldız isimleri ve takım yıldız grupları “the” alır.
 • the Pole Star
 • the Evening Star
 • the Dog Star,
 • the Great Bear
 • the Milky Way
 • the Scorpion

Ancak, özel isim almış olan yıldızlar “article” almaz.
 • Orion
 • Cassiopeia
 • Pegasus
 • Leo
İngiltere de konuşulan İngilizce de halka açık olan özel kurum yada binaların önünde “article” kullanılmaz, (Amerikan İngilizce sinde kullanılabilir)
 • Birmingham Airport
 • Cheltenham football club
 • Bristol Zoo 
 • Hull Station
 • Salisbury Cathedral
 • Manchester City Council

Genel olarak sinema tiyatro, otel, kütüphane, müze, hastahane, restoran, park, pub, gibi halka açık mekanlar “the” alır.
 • the Loure
 • the Pyramids
 • the Eiffel Tower
 • the Tate Gallery
 • the London Zoo
 • the Odeon(Cinema)
 • the London Hospital
 • the Royal Hotel
 • the West Minister Library
 • the King’s Army pub
 • the Tracadero Restaurant
 • The Ritz Hotel
 • The University of Texas

Ancak, kişi adları veya mülkiyet belirten -‘s ile isim kullanılmışsa “article” almaz.
 • Claridge’s Resaturant
 • White’s theater
 • St Jame’s Park
 • London University
 • Harrow School
 • St Josef Hospital
 • İstanbul Technical University 

Hotel Ritz (Hotel kelimesi başta olduğu için tanıtıcıya gerek yoktur)

Cadde, sokak, bulvar, yol, meydan, kavşak, isimleri “article” almaz.
 • Oxford street
 • Stanley Avenue
 • Elgin crescent
 • Piccadilly circus, 
 • Victoria road
 • Blackbird hill

Dergi isimleri bir sözcükle ifade ediliyorsa“article” almaz. Özel bir isimle kullanılıyorsa -‘s alır.
 • Time / Newsweek / Vogue / Woman
 • Collier’s Magazine / Stubbs’ Weekly 

Ancak, meslek gruplarına yönelik ise “the” alır.
 • the teacher / the Motorist / the Economist

Special notes:
Man(kind) daima tekil olarak ifade edilir “the” almaz.
Home bizim kaldığımız kendi evimiz anlamında kullanılıyorsa “the” almaz, ancak genel olarak bütün evlerden bahsediliyorsa “the” alır.


· You can find anything for the home in this shop.

“Most” sadece sıfat olarak kullanıldığında “the” almaz. Bu durumda “most” un anlamı “many” dir.

· Most birds can fly.

Definite Article (The)

Indefinite Article (A/AN)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski