Artcles (A, An or The) - Basic

A ve AN

A) an isimlerin önüne gelerek onların bütün dünyadaki benzerleri içinden “herhangi bir"tanesi olduğunu anlatırlar. İsimlere genel bir durum katarak onları SIRADAN HERHANGİ BİR NESNE olarak tanımlarlar.

A ) İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa ( a ) sesli bir harf ile başlıyorsa ( an ) getirilir.
 • a book:  bir kitap
 • a pen:  bir kalem
 • a student:  bir öğrenci
 • an apple:  bir elma
 • an engineer:  bir mühendis
 • an inspector:  bir dedektif

B ) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sesli ve sessiz harf kavramı isimlerin okunuşları ile ilgilidir.Örneğin İngilizcede hour kelimesi “h" kendisinden önce sesli bir harf geldiği için söylenmez. Bu yüzden “aur" diye okunur. A sesli bir harf olduğundan 'an hour' şeklini alır. Yine İngilizcede “u" “yu" diye telaffuz edildiğinden “a university" şeklindedir. Kısaca isimler yazılışlarına göre değil okunuşlarına göre “a veya an" alırlar.

C ) “a ve an" mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz.
 • a pen: bir kalem
 • an apple: bir elma

D ) İsim mutlaka tekil olmalıdır. Çoğullar “ a ve an “ almazlar.
 • a books
 • a bags
 • a jackets olamaz....

E ) Sayılamayan isimlerin önüne “ a ve an “ gelmez.
 • a weather:  bir hava
 • a salt: bir tuz
 • a water:  bir su olamaz...

F ) Sıfatlar sayılamadığından “ a ve an “ almazlar.
 • an interesting: bir ilginç
 • a big: bir büyük
 • a short: bir kısa olamaz...

G ) Sıfat tamlamaları “ a ve an “ alabilirler.
 • a poor man:  fakir bir adam
 • a happy couple:  mutlu bir çift

H ) Sayılarda ve ölçülerde “ a – an “ bir anlamında sıkça kullanılır.
 • a hundred:  yüz
 • a tousand:  bin
 • a quarter:  çeyrek
 • a dollar:  bir dolar

I ) Sayılamayan isimlerin sayılabilir hale getirilmesi için bir anlamında kullanılır.
 • a piece of bread:  bir parça ekmek
 • a pair of shoes:  bir çift ayakkabı
 • a glass of water:  bir bardak su
 • a cup of tea:  bir fincan çay

J ) Daha evvel tanınmayan özel isimlerin bir başka kişiye aktarılmasında bir anlamında kullanılır.
 • a Mr. Smith : Bay Smith diye biri
 • a Mrs. Tanyel: Bayan Tansel adında biri
 • a Miss. Demir: Bayan Demir diye biri
 • a Mr. Lenon: Bay Lenon adında biri

THE

Yukarıda “a ve an" i açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhangi birini aldığımızda “a ve an" kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belirttiğimizde “ the “ kullanılır.

Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “ kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

 • the book:  kitap
 • the books: kitaplar
 • a book:  herhangi bir kitap
 • a books kesinlikle olmaz.

Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım.
 • bana bir kitap ver derken a book
 • bana kitabı ver derken the book
 • arkada bir pencere aç derken a window
 • arkadaki pencereyi aç derken the window

A ) Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle
 • the world:  dunya
 • the moon:  ay
 • the sky:  gökyüzü
 • the sun:  güneş
 • the North Pole:  Kuzey Kutbu
 • the Earth:  dunya
 • the air: hava
 • the universe:  evren
 • the future: gelecek
 • the weather:  hava
 • the rain:  yağmur

B ) Coğrafi isimlerin önüne
 • dağlar - the Alps: Alpler
 • nehirler - the river Nile: Nil nehri
 • denizler - the Black Sea: Karadeniz
 • okyanuslar - the Pasific Ocean: Pasifik okyanusu
 • adalar - the Bahamas: Bahama Adaları

C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar
 • the Linda               
 • the Tom
 • the Ankara
 • the Konya olamaz...

D ) Ülkeler, köyler, şehirler, kasabalar “ the “ almazlar
 • the Ankara
 • the Kozan            
 • the America
 • the Englnad,          
 • the Japan olamaz...

E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar.
 • the United States of America
 • the United Kingdom
 • the United Arabic Emirates

F ) Ülke insanlarını genel olarak kastetmek için “ the “ kullanılır.
 • the Turkish: Turkler
 • the German: Almanlar
 • the English: İngilizler
 • the Japanese: Japonlar

G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar.
 • the University of Arizona
 • the University of California

H ) Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık, özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır.
 • the Taj Mahal : Tac Mahal
 • the Eiffel Tower: Eyfel külesi
 • the Mona Liza: Mona Liza
 • the Times: Times gazetesi
 • the Ottoman Empire: Osmanlı İmparatorluğu
 • the Orient express: Oriyen ekpres treni
 • the Titanic: Titanik gemisi

H ) Aile isimleri “ the “ alırlar.
 • the Smiths: Smith ailesi
 • the Pamuks: Pamuk ailesi

H ) Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır.
 • Economics:  ekonomi
 • Engineering:  mühendislik
 • Geography:  coğrafya
 • Law:  hukuk
 • Mathematics:  matematik
 • Philosophy:  felsefe
 • Psychology:  psikoloji

I ) Sıra sayılar “ the “ alır .
 • the first: birinci
 • the second: ikinci
 • the seventh: yedinci

I ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “almazlar.
 • bed: yatak
 • class: sınıf
 • church: kilise
 • court: mahkeme
 • prison: hapishane
 • jail: hapishane
 • trouble: sıkıntı 
 • town: kasaba
 • college: üniversite 
 • school: okul
 • vacation: tatil 
 • work: iş
 • breakfast: kahvaltı
 • lunch: öğlen yemeği
 • dinner: akşam yemeği
 • supper: akşam yemeği

J ) Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar.
 • hell: cehennem
 • heaven: cennet
 • paradise: cennet

K ) Yönler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar.
 • north: kuzey
 • south: güney
 • west: batı
 • east: doğu

L ) Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar
 • bridge
 • poker
 • fooball
 • basketball

M ) 'Next' ve 'last' zaman anlamında kullanıldığında “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar.
 • the next train: bir sonraki tren
 • the last train son tren ( en son )

N ) Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır.
 • the piano
 • the telephone
 • the radio
 • the television

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski