Any longer / Any more / No longer / No more

Any longer / Any more / No longer / No more


Geçmişte var olan bir olayın artık sürmediğini belirtmek için kullandığımız zarflardır.

Any longer” ve “any more” olumsuz cümlelerde, cümlenin sonunda kullanılır.
 • She doesn’t work in London any more / any longer.
 • (O, artık Londra'da çalışmıyor.)
 • They don’t live together any more / any longer.
 • (Onlar, artık / artık birlikte yaşamıyorlar.)
 • They didn’t know any longer what was funny and what was entertaining.
 • (Artık neyin komik neyin eğlenceli olduğunu bilmiyorlardı.)
“No more” ve “no longer” özneden yada yardımcı fiilden sonra kullanılarak cümleyi doğrudan olumsuz yaparlar. “No more” isimlerle kullanılırken, “no longer” eylem belirten cümlelerle kullanılır.
 • We have no more chance to win the game.
 • (Oyunu kazanma şansımız kalmadı.)
 • There is no more bet on the horses.
 • (Atlar üzerinde artık fazla bahis yok./ Bahisler kapandı ..)
 • He was no longer content with a handful of coins.
 • (Artık bir avuç madeni parayla yetinmiyordu.)
 • Jack no longer lives in England. He moved to the USA.
 • (Jack artık İngiltere'de yaşamıyor. Amerika'ya taşındı.)
“No longer” kalıbını çok resmi tarzlarda, başta kullandığımız zaman cümleyi  devrik pozisyonda kullanabiliriz:
 • No longer did he deserve such a high salary. He was just boss' bootlicker.
 • (Artık bu kadar yüksek bir maaşı hak etmiyordu. O sadece patronun yaltakçısıydı.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski