6. Sınıf 7. Ünite

6. Sınıf  7. Ünite

Önce 'CAN' yardımcı fiilini hatırlaylım:
 • A policeman can catch the thieves. (Polis, hırsızları yakalayabilir.)
 • A writer can write books and articles. (Yazar, kitap ve makale yazabilir.)
 • A housewife can do housework. (Bir ev hanımı, ev işleri yapabilir.) 
vb. gibi ...

Daha sonra aşağıdaki kelimeleri öğrenelim.
 • worker : işçi
 • nurse : hemşire
 • teacher : öğretmen
 • butcher : kasap
 • driver : şoför
 • architect : mimar
 • cook : ahçı
 • engineer : mühendis
 • hairdresser : kadın berberi
 • lawyer : avukat
 • manager : yönetici, müdür
 • mechanic : tamirci
 • footballer : futbolcu
 • salesperson : satış elemanı
 • waiter : erkek garson
 • waitress : kadın garson
 • self-employed : serbest çalışan
 • baker : fırıncı
 • dentist : diş doktoru
 • postman : postacı
 • airhostess : uçak hostesi
 • fortune teller : falcı
 • policeman : polis memuru
 • clown : palyaço
 • diver : dalgıç
 • tailor : terzi
 • doctor : doktor
 • writer : yazar
 • farmer : çiftçi
 • movie director : film yönetmeni
 • gardener : bahçıvan
 • maid : bayan hizmetçi
 • secretary : sekreter
 • pilot : pilot
 • astronaut : astronot
 • fireman : itfaiyeci
 • barber : berber
 • soldier : asker
 • vet : veteriner
 • policewoman : kadın polis
 • dancer : danscı
 • carpenter : marangoz
 • singer : şarkıcı
 • electrician : elektrikçi
 • builder : inşaatçı; müteahhit
 • fisherman : balıkçı
 • judge : yargıç
 • stewardess : hostes
 • musician : müzisyen
 • milkman : sütçü
 • fashion designer : moda tasarımcısı
 • scientist : bilim adamı
 • artist : artist; ressam
 • photographer : fotoğrafçı
 • technician : teknisyen
 • journalist : gazeteci
 • sculptor : heykeltıraş
 • accountant : muhasebeci
 • detective : dedektif
 • sailor : denizci

Occupations (meslekler) konusunda iki temel yapıyı hatırlayacağız. Bunlardan ilki can ve can't dir.

CAN and CAN'T

Can; özel yardımcı fiili - ebilmek, - abilmek anlamında, kişinin kolayca yapabildiği eylemi anlatırken - başka ifade ile doğal yeteneğini de belirtirken - kullanılan yapıdır. Örnekleri inceleyiniz:
 • A farmer can grow fruit and vegetables. (Çiftçi, meyvalar ve sebzeler yetiştirebilir.)
 • A movie director can make movies. (Film yönetmeni, filmler yapabilir.)
 • A maid can clean the house very well. (Hizmetçi, evi çok iyi temizleyebilir.)
 • A lawyer can help people in a court. (Avukat, mahkemede insanlara yardım edebilir.)
 • A dentist can pull out teeth. (Dişçi, dişleri çekebilir.)
 • A clown can make people laugh. (Palyaço, insanları güldürebilir.)
 • A teacher can teach us new things. (Öğretmen, bize yeni şeyler öğretebilir.)
 • A secretary can answer the phones. (Sekreter, telefonlara cevap verebilir.)
 • An astronaut can use a spaceship. (Astronot, bir uzay gemisini kullanabilir.)
 • A hairdresser can cut and design hair. (Kuaför, saç kesebilir ve şekillendirebilir.)
 • A technician can repair the lamps, projectors, etc. at school. (Teknisyen, okulda lambaları, projektörleri onarabilir.)

Can ile yapılmış soruları da görelim. Örnekleri inceleyiniz.
 • Can a writer write articles and books? (Yazar, makaleler ve kitaplar yazabilir mi?)
 • Yes, he / she can. (write articles and books.) (Evet, o makale ve kitap yazabilir.)
 • Can a farmer grow fruit and vegetables? (Çiftçi, meyve ve sebze yetiştirebilir mi?)
 • Yes, he can. (grow fruit and vegetables.) (Evet, o, meyve ve sebze yetiştirebilir.)
 • Can a doctor cure ill people? (Doktor, hasta insanları iyileştirebilir mi?)
 • Yes, he / she can. (cure ill people.) (Evet, o, hasta insanları iyileştirebilir.)
 • Can a pilot use a spaceship? (Pilot, uzay gemisi kullanabilir mi?)
 • No, he can't. (use a spaceship.) (Hayır, o, uzay gemisi kullanamaz.)
 • Can a gardener make movies? (Bahçıvan, film yapabilir (çekebilir) mi?)
 • No, he can't. (make movies.) (Hayır, o film yapamaz (çekemez).)
 • Can a diver treat tooth problems? (Dalgıç, diş problemlerini (hastalıklarını) iyileştirebilir mi?)
 • No, he / she can't. (treat tooth problems.) (Hayır, o diş problemlerini (hastalıklarını) iyileştiremez.)

Kişinin mesleği - yani ne iş yaptığı - aşağıdaki örnek soru cümleleri ile öğrenilebilir.
 • What is your occupation? (Mesleğiniz nedir?)
 • I am a journalist. (Ben, bir gazeteciyim.)
 • What do you do? (Sen, ne yaparsın?)
 • I am an engineer. (Ben, bir mühendisim.)
 • What is your job? (Senin mesleğin ne?
 • I am an astronaut. (Ben, bir astronotum.)

Question words (soru kelimeleri) ile yapılan soruları da görelim. Örnekleri inceleyiniz.
 • What can a teacher do? (Bir öğretmen ne yapabilir?)
 • He / She can teach us new things. (O, bize yeni şeyler öğretebilir.)
 • What can a pilot do? (Bir pilot ne yapabilir?)
 • He / She can use a plane and cargo. (O, bir uçağı kullanabilir ve kargo taşıyabilir.)
 • What can't you do? (Sen, ne yapamazsın?)
 • I can't drive a car and cook a meal. (Ben, araba kullanamam ve yemek pişiremem.)
 • What can't your grandfather do? (Büyükbaban ne yapamaz.)
 • He can't run very fast. (O, hızlı koşamaz.)
 • Where can a teacher work? (Öğretmen, nerede çalışabilir?)
 • He / She can work at school. (O, okulda çalışabilir.)
 • Where can a policeman work? (Polis, nerede çalışabilir?)
 • He / She can work at the police station. (O, karakolda çalışabilir.)

The Simple Present Tense  (Basit Geniş Zaman)
 • A teacher teaches you new things. (Öğretmen, size yeni şeyler öğretir.)
 • A technician mends the electrical devices. (Bir teknisyen, elektrikli cihazları onarır.)
 • A pilot flies people and cargo. (Pilot, insanları ve yükleri uçurur.)
 • A gardener works on a farm. (Çiftçi, çiftlikte çalışır.)
 • A policeman works at a police station. (Polis, polis karakolunda çalışır.)
 • A fortune teller predicts future. (Falcı, geleceği tahmin eder.)
 • A police protects us from thieves and killers. (Polis, bizi hırsız ve katillerden korur.)
 • A dentist usually treats tooth problems. (Diş doktoru genellikle diş problemlerini iyileştirir.)
 • A clown always makes people laugh. (Palyaço, daima insanları güldürür.)
 • My father is a cook and he works at a restaurant. (Babam bir ahçıdır ve bir lokantada çalışır.)
 • A lawyer works at a court on weekdays. (Avukat, haftaiçi günlerde mahkemede çalışır.)
 • A baker always makes and sells bread. (Fırıncı, her zaman ekmek yapar ve satar.)
 • A nurse always takes care of sick people at a hospital. (Hemşire, her zaman hastanedeki hastalarla ilgilenir.)
 • A soldier always wears green uniform and defends his country. (Asker, daima yeşil elbise giyer ve ülkesini savunur.)
 • An architect designs new buildings and draws projects of houses. (Mimar, yeni binalar tasarlar ve evlerin projelerini çizer.)
 • A maid usually cleans the house very well. (Hizmetçi, genellikle evi çok iyi temizler.)
 • A doctor writes prescriptions and operates on ill people. (Doktor, reçete yazar ve hastaları ameliyat eder.)

Kişi veya kişilerin nerede çalıştıklarına ilişkin örnek cümleleri de görelim.
 • A policeman works at a police station. (Polis memuru, polis karakolunda çalışır.)
 • A postman works at a post office. (Postacı, postanede çalışır.)
 • A doctor works at a hospital. (Doktor, hastanede çalışır.)
 • A teacher works at a school. (Öğretmen, okulda çalışır.)
 • A cook works at a restaurant. (Ahçı, lokantada çalışır.)

'Does ve Do' Yardımcı fiillerle yapılan soruları da hatırlayalım.
 • Does a soldier work for the army? (Asker, ordu için çalışır mı?)
 • Yes, he / she does. (Evet, çalışır.)
 • Does a doctor work at a hospital? (Doktor, hastanede çalışır mı?)
 • Yes, he / she works at a hospital. (Evet, o hastanede çalışır.)
 • Does a baker make dresses and trousers? (Fırıncı, elbiseler ve pantolonlar yapar mı?)
 • No, he doesn't make dresses and trousers. (Hayır, o elbiseler ve pantolonlar yapmaz.)
 • Do nurses write prescriptions? (Hemşireler, reçete yazar mı?)
 • No, they doesn't write prescriptions. (Hayır, onlar reçete yazmazlar.)

Question words (soru kelimeleri) ile yapılan soruları da görelim. Örnekleri inceleyiniz.
 • What do you do at work? (İşte ne yaparsın?)
 • I make and sell bread at work. (Ben, işte ekmek yapar ve satarım.)
 • Where does Hakan work? (Hakan, nerede çalışır?)
 • He works at a restaurant. (O, bir lokantada çalışır.)
 • What type of programmes do you write? (Ne tür programlar yazarsın?)
 • I write accounting programmes. (Ben, muhasebe programları yazarım.)
 • What does a pilot do? (Pilot ne (iş) yapar?)
 • He / She flies the plane and takes you anywhere. (O, uçağı uçurur ve sizi bir yere götürür.)
 • Where does a teacher work? (Öğretmen, nerede çalışır?)
 • He / She works at a school. (O, bir okulda çalışır.)
 • Who always pulls out teeth? (Kim daima diş(leri) çeker?)
 • A dentist always pulls out teeth. (Dişçi, daima diş(leri) çeker.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski