6. Sınıf 3. Ünite

6. Sınıf  3. Ünite

The Present Continuous Tense 
(Şimdiki Zaman)

Konuşma anında (şimdi) devam eden bir eylemin anlatılması için kullanılan yapıyı öğreneceğiz. İngilizce’de bu yapıya The Present Continuous Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Şimdiki Zaman diye çevirebiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 • I am getting dressed now. (Ben, şimdi giyiniyorum.)
 • My elder brother is feeding the dog. (Ağabeyim köpeği besliyor.)
 • You are watching the street cats. (Sen, sokak kedilerini seyrediyorsun.)
 • Your dad and you are sitting in the car. (Baban ve sen, otomobilin içinde oturuyorsunuz.)
 • A police officer is directing the traffic. (Polis memuru trafiği yönetiyor.)
 • The students are waiting for the next bus. (Öğrenciler, gelecek otobüsü bekliyorlar.)
 • My sister is putting the suitcases in the car. (Kız kardeşim, bavulları otomobile yerleştiriyor.)
 • We are crossing the street at the traffic light. (Biz trafik ışığında caddeden karşıya geçiyoruz.)
 • They are doing different things now. (Onlar, şimdi değişik işler yapıyorlar.)
 • We are eating Chinese food here. (Biz, burada Çin yemekleri yiyoruz.)
 • She is preparing lunch now. (O, şimdi öğle yemeği hazırlıyor.)

Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:

      Subject + am / is / are + verb1 + - ing + time expression.
     (Subject : özne; verb : fiil; time expression : zaman zarfı, demektir.)

Bu zaman kipinde, am, is, are olmak üzere üç yardımcı fiil vardır. Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:Am – I; is – he, she, it; are – you, we, you, they …Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir ve sonuna – ing eki alır.


1. Sonu -e ile biten fiiler, - ing eki alırken, bu harf düşer. Örneğin: come coming, havehaving, live living, bathe bathing, take taking gibi...
 • You are having breakfast now. (Sen, şimdi kahvaltı yapıyorsun.)
 • The students are coming to school now. (Öğrenciler, şimdi okula geliyorlar.)
 • My family are moving to Ankara now. (Ailem, şimdi Ankara'ya (hareket ediyorlar) taşınıyorlar.)

2. Tek heceli fiilin ortasında bir sesli harf varsa ve son harf sessiz ise - ing eki alırken - sessiz harf bir kere daha yazılır. Örneğin run running, cut cutting, put putting gibi ... Cümleleri inceleyiniz.
 • The students are running in the school garden now. (Öğrenciler, şimdi okul bahçesinde koşuyorlar.)
 • My brother is putting on his uniform now. (Erkek kardeşim, şimdi önlüğünü giyiyor.)
 • You are cutting a big melon in the kitchen. (Sen, mutfakta büyük bir kavun kesiyorsun.)

3. İki veya çok heceli fiilin son harfleri sesli + sessiz biçimindeyse, - ing eki alırken, sessiz harf bir daha yazılır. Begin beginning, travel travelling, swim swimming gibi ...
 • Your father is travelling around the world. (Baban dünyayı dolaşıyor.)
 • The lesson is beginning now. (Şimdi ders başlıyor.)
 • The students are swimming in the pool now. (Öğrenciler, şimdi havuzda yüzüyorlar.)

4. Son iki harfi ie olan fiil, sonuna - ing almadan bu harfler kalkar ve yerlerine y yazılır. Tie tying, diedying, lie lying gibi ...
 • Mary is tying her horse to the tree now. (Mary, şimdi atını ağaca bağlıyor.)
 • The soldiers are dying of hunger on the desert. (Askerler, çölde açlıktan ölüyorlar.)
 • Your brother is lying on his bad now. (Erkek kardeşin, şimdi yatağının üzerinde yatıyor.)

Bu zaman formunda konuşma anında yapılmayan eylemler de anlatılır. Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile is + not = isn’t, are + not = aren’t birleşik yazılırlar. Am ile not birleşik yazılmaz. Örnekleri inceleyiniz.
 • I am not getting dressed now. (Ben, şimdi giyinmiyorum.)
 • My elder brother isn't feeding the dog. (Ağabeyim köpeği beslemiyor.)
 • You aren't watching the street cats. (Sen, sokak kedilerini seyredtmiyorsun.)
 • Your dad and you aren't sitting in the car. (Baban ve sen, otomobilin içinde oturmuyorsunuz.)
 • A police officer isn't directing the traffic. (Polis memuru trafiği yönetmiyor.)
 • The students aren't waiting for the next bus. (Öğrenciler, gelecek otobüsü beklemiyorlar.)
 • My sister isn't putting the suitcases in the car. (Kız kardeşim, bavulları otomobile yerleştirmiyor.)
 • Your girlfriend isn't buying some new clothes now. (Kız arkadaşın, şimdi bazı yeni giysiler satın almıyor.)
 • We aren't crossing the street at the traffic light. (Biz trafik ışığında caddeden karşıya geçmiyoruz.)
 • They aren't doing different things now. (Onlar, şimdi değişik işler yapmıyorlar.)
 • We aren't eating Chinese food here. (Biz, burada Çin yemekleri yemiyoruz.)
 • She isn't preparing lunch now. (O, şimdi öğle yemeği hazırlamıyor.)


Bu dersimizde öğreneceğimiz yeni kelimeler:
 • line : sıra; sıralamak
 • canteen : kantin
 • country : köy
 • kiosk : büfe
 • funfair : lunapark
 • skyscraper : gökdelen
 • traffic jam : trafik sıkışlığı
 • shopping centre : alış veriş merkezi
 • downtown : şehir merkezi
 • pack a suitcase : bavul hazırlamak
 • queue : kuyruk; kuyruğa girmek
 • direct the traffic : trafiği yönetmek
 • get dressed : giyinmek
 • rent : kira; kiralamak
 • ride a motorbike : motorsiklete binmek
 • sell : satmak
 • take a photo : resim çekmek
 • town : şehir; kasaba
 • drive : araç kullanmak
 • feed street cats : sokak kedilerini beslemek
 • go shopping : alış verişe gitmek
 • live in a city : şehirde yaşamak
 • sleep : uyumak
 • environment : çevre; ortam
 • walk the dog : köpek gezdirmek
 • apartment : apartman dairesi
 • watch television : televizyon seyretmek
 • have a hot dog : sosisli sandviç yemek
 • have a drink : içmek
 • walk on the pavement : kaldırımda yürümek
 • buy some clothes : birkaç eşya satın almak
 • prepare breakfast : kahvaltı hazırlamak
 • sit in the car : taksinin içinde oturmak
 • wear sunglasses : güneş gözlüğü takmak
 • clean hands : elleri temizlemek
 • write an e-mail : elektronik posta yazmak
 • chase the robber : soyguncuyu kovalamak
 • water the flowers : çiçekleri sulamak
 • get on the bus : otobüse binmek
 • cross the street : caddenin karşısına geçmek
 • get off the bus : otobüsten inmek
 • read a magazine : dergi okumak 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski