5. Sınıf 8. Ünite

5. Sınıf  8. Ünite

THE SIMPLE PRESENT TENSE
(Basit Geniş Zaman)


Alışkanlık haline gelmiş veya sık sık tekrarlanan eylemleri anlatır. Örnekleri inceleyiniz. Cümlede işi yapan kişi (özne) she, he, it veya tekil bir isim olursa fiil arkasından -s, -es, -ies alır.

 • I play volleyball with my friends in the park. (Ben, parkta arkadaşlarımla voleybol oynarım.)
 • Rose wants to be fit. (Rose, sağlıklı olmak (formda kalmak) istiyor.)
 • People go to fitness camps and get fit. (İnsanlar, sağlık kamplarına giderler ve formda kalırlar.)
 • She does exercises and gets well. (O, spor yapar ve sağlıklı kalır.)
 • They have fun together. (Onlar, birlikte eğlenirler.)
 • Jack usually goes trekking and rafting. (Jack genellikle doğa yürüyüşüne ve raftinge gider.)
 • You always do exercises every morning. (Sen, her sabah spor yaparsın.)
 • We go cycling at weekends. (Biz hafta sonları bisiklete binmeye gideriz.)
 • They always play football three times a week. (Onlar, daima haftada üç defa futbol oynarlar.)
 • He likes lifting heavy things. (O, ağır şeyleri kaldırmayı sever.)
 • This bird flies very high. (Bu kuş çok yüksek uçar.)
CAN + VERB1
Olanak, yetenek ve kabiliyet belirtmede kullanılır. Verb (fiil) yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.

 • I can run fast. (Ben, hızlı koşabilirim.)
 • You can swim very well. (Sen, çok iyi yüzebilirsin.)
 • Can you ride a bicycle? (Sen, bisiklete binebilir misin?)
 • I can't do weight-lifting. (Ben, halter yapamam.)
 • She can do jumping jack and jogging. (O, hızla ayaklarını yana açabilir ve koşabilir.)
SOME QUESTIONS WITH QUESTION WORDS
 • What is your favourite exercise? (En sevdiğin sporun (alıştırman) nedir?)
 • My favourite exercise is jogging. (En sevdiğim spor (alıştırma) yavaş koşudur.)
 • What fitness activity do you like? (Hangi spor etkinliğini (yapmayı) seversin?)
 • I like cycling. (Ben, bisiklete binmeyi severim.)
 • When can you go to the fitness center? (Spor merkezine ne zaman gidebilirsin?)
 • I can go to the fitness center at weekends. (Ben, hafta sonlarında spor merkezine giderim.)
 • Which sports can you do at the fitness center? (Spor merkezinde hangi sporları yapabilirsin?)
 • Which activities do you want to work out? (Hangi etkinlikleri çalışmak istersin?)
 • I want to do weight-lifting. (Ben, ağırlık kaldırmak istiyorum.)
 • When does Rose do this activity? (Rose, bu etkinliği ne zaman yapar?)
 • She does this activity every day. (O, bu etkinliği her gün yapar.)
LIKE + NOUN / VERB1 + ING
Beğenilen nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I like football. (Ben, fotbolu severim.)
 • I like lifting heavy things. (Ben, ağır şeyleri kaldırmayı severim.)
 • I don't like rafting. (Ben, rafting yapmayı sevmem.)
 • She likes dancing and singing. (O, dans etmeyi seve şarkı söylemeyi sever.)
ENJOY + NOUN / VERB1 + ING
Zevk alınan nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I enjoy getting fit. (Sağlıklı olmaktan zevk alırım.)
 • My father enjoys jogging. (Babam yavaş koşmaktan zevk alır.)
 • They don't enjoy playing golf together. (Onlar, birlikte golf oynamaktan zevk almazlar.)
 • Does Linda enjoy swimming in the pool? (Linda, havuzda yüzmekten zevk alır mı?)
LOVE + NOUN / VERB1 + ING
Sevilen nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.
 • You love playing volleyball and swimming. (Sen, voleybol oynamayı ve yüzmeyi seversin.)
 • Do you love going trekking? (Sen, doğa yürüyüşüne gitmeyi sever misin?)
 • I don't love doing exercises. (Ben, spor yapmayı sevmem.)
 • Robert loves working out. (Robert, antreman yapmayı sever.)
DISLIKE + NOUN / VERB1 + ING
Hoşlanılmayan nesne veya eylem anlatılır. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I dislike cycling. (Ben, bisiklete binmekten hoşlanmam.)
 • You dislike hiking. (Yürüyüşü sevmem.)
 • Does Linda dislike horse riding? (Linda, ata binmeyi sevmez mi?)
 • Do you dislike working out? (Sen, antreman yapmayı sevmez misin?)
FAVOURITE ACTİVİTY - (En Sevilen Etkinlik ...)
…….. favourite activity is ……. . kalıbı ile en sevilen etkinlik anlatılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • My favourite activity is cycling. (En sevdiğim aktivite bisiklete binme.)
 • Your girl friend's favourite activity is jogging. (Kız arkadaşının en sevdiği etkinlik yavaş koşu.)
 • Their favourite activity is rafting. (Onların en sevdikleri aktivite rafting.)
BE GOOD AT + NOUN / VERB1 + ING
Bir iş veya eylemin yapılmasında iyi olmayı bildirir. Fiil sonuna -ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I am good at basketball. (Ben, basketbolda iyiyim.)
 • Your team is very good at soccer. (Takımın futbolda çok iyi.)
 • He is not good at trekking. (Doğa yürüyüşünde iyi değil.)
 • You are good at climbing the mountains. (Sen, dağlara tırmanmada iyisin (başarılısın).)
BE FOND OF + NOUN / VERB1 + ING
Bir konuya veya bir eyleme ilgi duymak veya hoşlanmak, be fond of yapısı ile de anlatılır. Bu kalıptan sonra bir nesne veya eylem gelir. Eylem sonuna - ing eki alır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I am fond of horse riding. (Ben ata binmeye meraklıyım (düşkünüm).)
 • She is fond of doing aerobics. (O, aerobik yapmaya meraklıdır (düşkündür).)
 • Roy is not fond of weight lifting. (Roy, ağırlık kaldırmaya düşkün değildir (sevmez).)
 • Are you fond of skipping a rope? (İp atlamayı sever misin?)SUGGESTIONS (Öneriler)
Yanımızdaki kişi veya kişilere yapılan öneri kalıplarını görelim.

LET'S + VERB1
Let's den sonra gelen fiil yalın haldedir. Örnekleri inceleyiniz.
 • I am bored. Let's do something! (Canım sıkılıyor. Bir şeyler yapalım!)
 • Let's do yoga! Let's go to your yoga center! (Yoga yapalım! Senin yoga merkezine gidelim!)
 • Let's go trekking! (Yürüyüşe gidelim!)
 • Let's play football in the football pitch! (Futbol sahasında futbol oynayalım!)
SHALL WE + VERB1 ........ ?
Öneri soru halinde (Yapalım mı, edelim mi?) yöneltilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Shall we do cycling? (Bisiklete binelim mi?)
 • Shall we have a break? (Bir ara (tenefüs) verelim mi?)
 • Shall we do exercises? (Antreman (Spor) yapalım mı?)
 • Shall we go to fitness center? (Spor merkezine gidelim mi?)
WHAT ABOUT / HOW ABOUT + VERB1 + ING _____ ?
Öneri yine soru halindedir. Ne dersin, şeklinde cevrilebilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What about jogging? (Hafif koşuya ne dersin?)
 • How about drinking a glass of milk? (Bir bardak süt içmeye ne dersin?)
 • What about hiking? (Yürüyüş yapmaya ne dersin?)
 • How about going rollerskating? (Patenle kaymaya gitmeye ne dersin?)

Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler.

diving : dalış; dalgıçlık
baseball : beyzbol
volleyball : voleybol
basketball : basketbol
tennis : tenis
fishing : balıkçılık
climbing : tırmanmış
football : futbol
hiking : yürüyüş yapma
swimming : yüzme
camping : kampçılık
fitness : formda olma; sağlık
windsurfing : rüzgâr sörfü
fitness camp : sağlık kampı
jogging : yavaş koşu
get fit : form tutmak
get ill : hastalanmak
get well : iyileşmek
running : koşu
work out : antreman yapmak
do exercise : spor yapmak
be fit : sağlıklı olmak
have fun : eğlenmek
together : beraber
rafting : rafting
become friend : arkadaş olmak
skating : buz pateni
horse riding : binicilik
cycling : bisiklete binme
enjoy : zevk almak
like : beğenmek, sevmek
dislike : sevmemek, beğenmemek
love : sevmek
gymnastics : jimnastik
aerobics : aerobik
weight-lifting : halter kaldırma
street dance : sokak dansı
body building : vücut geliştirme
yoga : yoga
judo : judo
fill : doldurmak
enroll : üye olmak
do sit-ups : mekik çekmek
invite : davet etmek
do chin-ups : barfiks çekmek
skipping rope : ip atlama
do push-ups : şınav çekmek
bend over : eğilmek
do handspring : amuda kalkmak
do ice-skating : buz pateni yapmak
great : mükemmel; büyük

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski