5. Sınıf 7. Ünite

5. Sınıf  7. Ünite

Konumuzla ilgili olarak bazı soru ve cevap alıştırması yapalım.
 • Is your birthday party on Sunday? (Doğum günü partin pazar günü mü?)
 • Would you like come to my party? (Partime gelmek ister misin?)
 • What time does the party start? (Parti saat kaçta başlıyor?)
 • What time does the party end? (Parti saat kaçta bitiyor?)
 • What do you need for your birthday party? (Doğum günü partin için neye ihtiyacın var?)
 • When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
 • When is your father’s birthday? (Babanın doğum günü ne zaman?)
 • Can I make a shopping list for my party? (Partim için bir alış veriş listesi yapabilir miyim?)
 • Can I tidy up my room after the party? (Partiden sonra odamı toplayabilir miyim?)
 • Can you buy a big cake for me? (Benim için büyük bir kek satın alabilir misin?)
 • Do you like balloons at the party? (Partide balonları sever misin?)
 • Would you like to join us? (Bize katılmak ister misin?)
 • Why don’t you join us? (Niçin bize katılmıyorsun?)
 • When is your party? (Partin ne zaman?)
 • What time is the party? (Parti saat kaçta?)
 • Where is your party? (Partin nerede?)
 • Who has got a party? (Kimin bir partisi var?)
 • What kind of party is it? (Ne tür bir parti?)
 • How often do you go to the parties? (Ne sıklıkla partilere gidersin?)
 • How many people come to my birthday party? (Doğum günü partime kaç kişi gelir?
Months of year
 • January (ocak)
 • February (şubat)
 • March (mart)
 • April (nisan)
 • May (mayıs)
 • June (haziran)
 • July(temmuz)
 • August (ağustos)
 • September (eylül)
 • October (ekim)
 • November (kasım)
 • December (aralık)
Seasons: mevsimler
 • Spring (ilkbahar)
 • summer (yaz)
 • autumn (fall) (sonbahar)
 • winter (kış)
Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)

Ordinal numbers (sıra sayıları) sonlarına aldıkları - st, - nd, - rd, - th eklerinden birisi ile sıralama bildiren sayılardır. İlk üçünün birinci (first), ikinci (second), üçüncü (third)nün özel yazılışları vardır. Dördüncü (fourth)dan sonra sayının sonuna - th eki getirilerek elde edilirler. (Kelime listesindeki sıralamayı dikkatle okuyup, ezberlemeye çalışınız.) Yirmi (twenty) den sonra birinci, ikinci gibi sayılar eklenerek sıralamaya devam edilir.

Sıra sayıları, tarih bildirirken kullanılır. (Tarihi belirtirken iki farklı cümle yapısını kullanabiliriz. Örnekleri inceleyiniz.)
 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is April the third. (Bugün üç nisan.)
 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is August the eighteenth. (Bugün onsekiz ağustos.)
 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is February the twenty-fourth. (Bugün yirmidört şubat.)
 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is the third April. (Bugün üç nisan.)
 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is the eighteenth August. (Bugün onsekiz ağustos.)
 • What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
 • It is the twenty-fourth February. (Bugün yirmidört şubat.)
Sıra sayıları aşağıdaki örnek cümlelerdeki gibi de kullanılabilir.
 • Monday is the first day of the week. (Pazertesi, haftanın ilk günüdür.)
 • Sunday is the seventh day of the week. (Pazar, haftanın yedinci günüdür.)
 • January is the first month of the year. (Ocak, yılın ilk ayıdır.)
 • June is the sixth month of the year. (Haziran, yılın altıncı ayıdır.)
 • Spring is the first season of the year. (İlkbahar, yılın ilk mevsimidir.)
 • Autumn is the third season of the year. (Sonbahar, yılın üçüncü mevsimidir.)
Doğum günü; When is your birthday? sorusu ile öğrenilir. Cevapta ay belirtilecekse, It is in ………   kalıbı kullanılır.
 • When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
 • It is in August. (Ağustos ayında.)
 • When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
 • It is in November. (Kasım ayında.)
Ay belirtecekse öncesinde 'in' kullanmayı unutmayınız!

Cevapta tarih belirtilecekse It is on …….. . kalıbı kullanılır.
 • When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
 • It is on September the fifteenth. (Eylül’ün onbeşinde.)
 • When is your birthday? (Doğum günün ne zaman?)
 • It is on the thirteenth (of) June. (Haziranın onüçünde.)
Tarih belirtilecekse öncesinde 'on' kullanmayı unutmayınız!

Bir eylemin yapılması için izin isterken, Can veya May kullanılır.
 • Can I have some candies? (Biraz şeker alabilir miyim?)
 • Can I have some chocolate cake? (Biraz çikolatalı pasta alabilir miyim?)
 • Can I wear my new dress tonight? (Bu gece yeni elbisemi giyebilir miyim?)
 • Can I go out with my friends? (Arkadaşlarımla dışarıya çıkabilir miyim?)
 • Can I have my birthday party in the class this year? (Bu yıl doğum günü partimi sınıfta düzenleyebilir miyim?)
 • May I have a party? (Parti verebilir miyim?)
 • May I eat some cake? (Biraz kek yiyebilir miyim?)
 • May I make a guest list? (Misafir listesi yapabilir miyim?)
 • May I borrow your umbrella? (Şemsiyeni ödünç alabilir miyim?)
Would you like ……. ? soru kalıbı ile bir eylemin yapılmasının arzu edilip edilmediği öğrenilir. Bu yapı, bir daveti veya isteği de sorar.
 • Would you like to come to my party? (Partime gelmek ister misin?)
 • Would you like to join us? (Bize katılmak ister misin?)
 • Would you like to join in my birthday party? (Doğum günü partime katılmak ister misin?)
 • Would you like to call your girlfriend? (Kız arkadaşını aramak (telefon etmek) ister misin?)
 • Would you like to dance with me? (Benimle dans eder misin?)
 • Would you like to come to my New Year’s party on 31st December? (31 Aralık’taki yılbaşı partime gelmek ister misiniz?)
Davete olumlu cevap verilecekse, aşağıdaki örnek cümlelerden birisi kullanılabilir.
 • Yes, of course. (Evet, tabiî ki…)
 • It is a good idea. (İyi bir fikir.)
 • Sure. (Eminim.)
 • Yes, all right. (Evet, tamam.)
 • That’s very kind of you. I would be happy to. (Çok naziksiniz. Mutlu olurum.)
 • Thank you so much for inviting me. (Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim.)
 • Thank you fort his lovely party. (Güzel parti için sana teşekkür ederim.)
Davete olumsuz cevap verilecekse, aşağıdaki örnek cümlelerden birisi kullanılabilir.
 • Thanks, but I have another appointment at that time. (Teşekkür ederim, fakat o anda başka bir randevum var.)
 • I am sorry, I must study English. (Üzgünüm; İngilizce çalışmam gerekiyor.)
 • Sorry, I can’t. I have another plan on Sunday. (Üzgünüm, yapamam. Pazar günü başka bir planım var.)
 • I am sorry, but I am busy on Sunday. (Üzgünüm, fakat pazar günü meşgulüm.)
 • I can’t come to your party, because I have got a stomach ache. (Partine gelemem, çünki midem ağrıyor.)
 • Don’t worry about it. (Dert etme. (Üzülme.))
'Should' öneride bulunurken; 'must' yapılması zorunlu eylemleri anlatırken kullanılır.
 • You should make a guest list. (Bir konuk listesi yapmalısın.)
 • You should clean the house. (Evi temizlemelisin.)
 • You should prepare the food. (Yemek(leri) hazırlamalısın.)
 • You should buy the beverages. (Meyva sularını satın almalısın.)
 • You must send the invitation cards. (Davetiyeleri göndermen gerekir.)
 • You must choose the music. (Müziği seçmen gerekir.)
 • You must decorate the room. (Odayı dekore etmen gerekir.)
 • You must ask for permission to your teacher. (Öğretmeninden izin istemen gerekir.)
Ünitedeki cümle yapılarından sonra diğer cümle örneklerini görelim:
 • There is a birthday party today. (Bugün bir doğum günü partisi var.)
 • This is Jack’s birthday party. (Bu, Jack’in doğum günü partisi.)
 • His party is at a cafe. (Partisi bir kafede.)
 • His party is on June 15. (Partisi onbeş haziranda.)
 • His party is at five past five. (Partisi beşi beş geçe.)
 • The party is in the afternoon. (Parti öğleden sonra.)
 • You can bring a friend of you. (Bir arkadaşını getirebilirsin.)
 • Don’t forget to wear your costume! (Kıyafetini giymeyi unutma!)
 • Let’s invite all of our friends! (Arkadaşlarımızın hepsini davet edelim!)
 • This is a lovely present, thank you. (Bu çok sevimli bir hediye, teşekkür ederim.)
 • Happy birthday to you, Orhan. (doğum günün kutlu olsun, Orhan.)
 • The clown has got a big nose. (Palyaçonun büyük bir burnu var.)
 • There are six candles on the cake. (Pastanın üzerinde altı mum var.)
 • My friends always brings me presents. (Arkadaşlarım daima bana hediyeler getirir.)
 • Rose is throwing a party on Sunday. (Rose pazar günü bir parti veriyor.)
 • She likes dancing at the parties. (Partilerde dans etmekten hoşlanır.)
 • I like listening to music at the party. (Partide müzik dinlemekten hoşlanırım.)
 • My birthday party is at four o’clock on Sunday in my house. (Doğum günü partim pazar günü saat dörtte evimde.)
 • The party starts at 5:30 p.m. at my home. (Parti, evimde saat beş buçukta başlıyor.)
 • We have a fancy dress party on Sunday. (Pazar günü kıyafet balomuz var.)
 • Suna is very excited. Because he has a birthday party. (Suna çok heyecanlı. Çünkü, bir doğum günü partisi var.)
 • I must buy a gift for Suna, because today is her birthday. (Suna’ya bir hediye satın almalıyım, çünki bugün onun doğum günü.)
 • She likes music, so I want to buy some music CDs for her. (Müziği sever, bundan dolayı ona birkaç tane müzik CDsi satın almak istiyorum.)
 • This party is for you. You must join the party. (Bu parti senin için (düzenleniyor). Partiye katılmalısın.)
 • You can bring some music CDs to the party, because I  haven't got any music CDs. (Partiye birkaç müzik CDsi getirebilirsin, çünkü benim hiç müzik CDim yok.)
Bu ünitede öğreneceğimiz kelimeler:

İngilizce

Türkçe

balloon

balon

beverage

içecek

birthday party

doğum günü partisi

buy

satın almak

cake

kek, pasta

call

telefonla aramak, seslenmek, çağırmak

candle

mum

celebration

kutlama

clothes

giysi

clown

palyaço

come

gelmek

confetti

konfeti

cookie

kurabiye

decorate

süslemek, dekore etmek

decoration

süsleme, dekorasyon

dream

rüya(görmek), hayal(kurmak)

drink

içmek

excited

heyecanlı

garden

bahçe

gift

hediye

give

vermek

invitation

davet

invitation card

davetiye

invite

davet etmek

join

katılmak

mobile phone

cep telefonu

music band

müzik grubu

need

ihtiyaç duymak

order

sipariş vermek

party hat

parti şapkası

present

hediye

shopping list

alışveriş listesi

sing

şarkı söylemek

take medicine

ilaç almak

throw a party

parti düzenlemek

to do list

yapılacaklar listesi

toy car

oyuncak araba

use

kullanmak

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski