5. Sınıf 6. Ünite

5. Sınıf  6. Ünite

Dersimize soru ve cevap çalışması yaparak başlayalım:
 • What time is this film on? (Bu film saat kaçta (başlıyor)?)
 • It is half past seven. (Saat yedi buçukta.)
 • What is the film about? (Film ne hakkında (Filmin konusu ne?)?
 • It is about history (romance). (Tarih (aşk) hakkında.)
 • How much is a ticket? (Bir bilet ne kadar (kaç para)?)
 • It is one pound. (Bir lira.)
 • What type of film is this? (Bu ne tür film?)
 • It is an adventure film. (Bir macera filmi.)
 • What is there on TV tonight? (Bu gece televizyonda ne var?)
 • There is a cartoon movie on TV. (Çizgi film var.)
 • Is Asterix fat or thin? (Asterix şişman mı yoksa zayıf mı?)
 • He is not thin. He is fat. (O, zayıf değil. Şişman.)
 • Who is the director of this movie? (Bu filmin yönetmeni kim?)
 • The director of this film is Çağan Irmak. (Televizyonda bir çizgi film var.)
 • What do you usually do in your spare time? (Boş zamanında genellikle ne yaparsın?)
 • I usually watch movies in my spare time. (Boş zamanımda genellikle film seyrederim.)
 • What is your favourite film character? (En sevdiğiniz film karakteri nedir?)
 • My favourite film character is Spiderman. (En sevdiğim film karakteri Örümcek Adam’dır.)
 • What kind of movies do you like (hate)? (Ne tür filmleri seversin (sevmezsin)?)
 • I like (hate) detective movies. (Polisiye filmleri severim (hoşlanmam.)
 • Why don’t you like horror films? (Korku filmlerini niçin sevmezsin?)
 • Because, they are frightening. (Çünkü, (onlar) ürkütücüdürler.)
 • Does your mother like documentaries? (Annen belgesel filmleri sever mi?)
 • No, she doesn’t like documentaries. (Hayır, o belgesel filmleri sevmez.)
 • What kind of movies are they watching? (Ne tür filmleri seyrediyorlar?)
 • They are watching comedy movies. (Güldürü filmlerini seyrediyorlar.)
 • What sort of movie is playing at the cinema? (Sinemada ne tür film oynuyor?)
 • A war movie is playing at the cinema. (Sinemada bir savaş filmi oynuyor.)
 • How often do you watch films on TV? (Hangi sıklıkta televizyonda film seyredersin?)
 • I watch films on TV three times a week. (Haftada üç kez televizyonda film seyrederim.)
 • Do you like horror films or action films? (Korku filmlerini mi yoksa aksiyon filmlerini mi seversin?)
 • I don’t like horror films. I like action films. (Korku filmlerini sevmem. Aksiyon filmlerini severim.)
Film türlerini tanıyarak konuya devam edelim.

Film Çeşitleri:
 • musical (müzikal)
 • short (kısa)
 • action (aksiyon)
 • horror (korku)
 • western (kovboy)
 • dram(acıklı)
 • war (savaş)
 • crime (suç)
 • animation (animasyon)
 • adventure (macera)
 • comedy (komedi)
 • cartoon (çizgi)
 • science fiction (bilim kurgu)
 • romance (romantic) (duygusal)
 • documentary (belgesel)
 • historical (tarihi)
 • religious (dinî)
 • fantasy (fantezi)
Filmin adını ve türünü belirtirken şu basit kalıbı kullanabiliriz.
........... is a / an ......... movie.
 • Garfield is a cartoon film. (Garfield bir çizgi filmdir.)
 • The Lord of The Rings is an adventure film. (Yüzüklerin efendisi bir macera filmidir.)
 • Public Enemy is a crime film. (Halk Düşmanı bir suç filmidir.)
 • Titanic is a romance film. (Titanik bir aşk filmidir.)
 • Fast and Furious is an action film. (Hızlı ve Öfkeli bir aksiyon filmidir.)
 • The Silence Of The Lambs is a horror film. (Kuzuların Sessizliği bir korku filmidir.)
 • Saving Private Ryan is a warm film. (Er Ryan’ı Kurtarmak bir savaş filmidir.)
 • Star wars is a science fiction movie. (Yıldız Savaşları bir bilim kurgu filmdir.)
 • West Side Story is a musical movie. (Batı Yakasının Hikâyesi bir müzikal filmdir.)
 • Once Upon A Time In The West is a western movie. (Bir Zamanlar Batıda bir western filmdir.)
 • Blackfish is a documentary movie. (Siyah Balık bir belgesel filmdir.)
‘Özne + like(s) / love(s) …….. films.’ kalıbını kullanarak hoşlandığımız veya sevdiğimiz bir filmi belirtebiliriz.
 • I like romantic movies. (Aşk filmlerini severim.)
 • Hans likes detective films. (Hans dedektif filmlerini sever.)
 • My father loves crime films. (Babam suç filmlerine bayılır.)
 • My brother loves musical films. (Erkek kardeşim müzikal filmlerine bayılır.)
 • You like comedy films. (Sen güldürü filmlerini seversin.)
 • My father likes documentary films. (Babam belgesel filmleri sever.)
Olumsuz bir şekilde ifade ettiğimizde don’t / doesn’ like, don’t / doesn’t love veya sadece‘hate=nefret etmek’ fiilini kullanabiliriz. Aşağıdaki basit kalıpları kullanabiliriz.

Özne + don’t / doesn’t like ……… films.
Özne + hate (s)……… films.
Özne + don’t / doesn’t love ……… films.
 • I don’t like cartoon films. (Ben çizgi filmleri sevmem.)
 • You don’t like romantic movies. (Duygusal filmleri sevmezsin.)
 • He doesn’t like action movies. (Aksiyon filmlerini sevmezsin.)
 • We don’t love serial films. (Dizi filmleri sevmeyiz.)
 • Suna hates love films. (Suna aşk filmlerinden nefret eder.)
 • You hate warm movies. (Savaş filmlerinden nefret ederim.)
Like / Love / Hate fillerini kullandığımızda arkasından yine bir fill kullanacaksak bu fillin sonuna
–ing eki getirmemiz gerekir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
 • He usually likes listening to music. (Genellikle müzik dinlemekten hoşlanır.)
 • Superman likes carrying heavy things. (Süperman ağır cisimleri taşımayı sever.)
 • A film director loves making films. (Film yönetmeni film yapmayı sever.)
 • I like buying film DVDs. (Film DVD’leri satın almayı severim.)
 • The girls hate watching horror films. (Kızlar korku filmlerini sevmezler.)
 • Tweety likes singing on cartoon films. (Tweety çizgi filmlerde şarkı söylemeyi sever.)
 • Children love watching cartoon movies. (Çocuklar çizgi filmleri seyretmeyi severler.)
 • Popeye likes eating spinach. (Temel Reis ıspanak yemeyi sever.)
 • I don’t like watching cartoon films. (Çizgi filmleri seyretmekten hoşlanmam.)
 • I like going to the cinema every week. (Her hafta sinemaya gitmeyi severim.)
'Because' ile sebep belirtiriz. Şu örnek cümleleri inceleyiniz.
 • You like comedy films, because they are enteraining.
 • (Güldürü filmlerini seversin, çünkü (onlar) eğlendiricidirler.)
 • My father hates watching love films, because the thinks they are boring.
 • (Babam aşk filmlerini seyretmekten hoşlanmak, çünkü onların sıkıcı olduğunu düşünür.)
 • She doesn’t like horror movies, because they are frightening.
 • (Korku filmlerini sevmez, çünkü (onlar) ürkütücüdürler.)
 • You don’t like romantic films, because they are sad.
 • (Aşk filmlerini sevmezsin, çünki (onlar) mutsuz edicidirler.)
 • They love detective movies, because there is a lot of action.
 • (Dedektif filmlerine bayılırlar, çünkü (onlarda) pek çok eylem vardır.)
Tercih edilen film türü belirtilirken 'prefer' fiilinden yararlanırız.
 • I prefer watching romance films. (Aşk filmlerini seyretmeyi tercih ederim.)
 • You don’t prefer watching war movies. (Savaş filmleri seyretmeyi tercih etmezsin.)
 • Hakan doesn’t prefer listening to movie musics. (Hakan film müzikleri dinleyi tercih etmez.)
'Think' fiili ile bir konudaki fikri - düşünceyi açıklarız. Şimdi bazı örnekleri görelim:
 • I think Cinderell is beautiful and poor. (Sinderella’nın güzel ve fakir olduğunu düşünüyorum.)
 • He thinks love films are boring. (Aşk filmlerinin sıkıcı olduğunu düşünüyor.)
 • Suna thinks the news is very interesting. (Suna haberlerin çok ilginç olduğunu düşünüyor.)
 • You think Superman is helpful and very strong. (Sen, Süpermen’in yardımsever ve çok güçlü olduğunu düşünüyorsun.)
 • I think Pinocohio doesn’t always say the truth. (Ben, Pinokyo’nun daima doğruyu söylemediğini düşünüyorum.)
 • Bob loves science fiction films, because they are interesting. (Bob bilim kurgu filmlere bayılır, çünkü (onlar) ilginçtir.)
What is your favourite ……….? sorusu ile en beğendiğin film, yönetmen, vb.ni öğreniriz.
 • What is your favourite movie? (En beğendiğin film hangisi?)
 • It is War and Peace. (Savaş ve Barış.)
 • What is your favourite actress? (En sevdiğin kadın oyuncu hangisi?)
 • She is Audrey Hepburn. (O, Audrey Hepburn’dür.)
 • What is your favourite actor? (En sevdiğin aktör hangisi?)
 • He is Henry Fonda. (O, Henry Fonda’dır.)
 • What is your favourite writer? (En sevdiğin yazar hangisi?)
 • He is Leo Tolstoy. (O, Leo Tolstoy’dur.)
Bu ünitede öğreneceğimiz kelimeler:

İngilizce

Türkçe

action

aksiyon

adventure

macera

animation

animasyon

bad

kötü

beautiful

güzel

bored

sıkılmış

boring

sıkıcı

brave

cesur

cartoon

çizgi film

choose

seçmek

clever

zeki

comedy

komedi

control

denetlemek, kontrol etmek

coward

korkak

crime

suç

do magic

büyü/sihir yapmak

drama

dram

emotion

duygu

evil

kötü, fena

exciting

heyecan verici

fairy tale

peri masalı

fantastic

şahane

fantasy

kurgu

friendly

arkadaş canlısı

frightening

korkutucu

funny

eğlenceli, komik

good

iyi

hardworking

çalışkan

helpful

yardımsever

honest

dürüst

honesty

dürüstlük

horror

korku

interesting

ilginç

island

ada

kind

nazik

lazy

tembel

lift up

yukarı kaldırmak

movie

film

movie theater

sinema

power

güç

rude

kaba

save

kurtarmak

scary

korkunç

science fiction

bilim kurgu

smart

zeki

special

özel

spy

casus, casusluk yapmak

strong

güçlü

tell lie

yalan söylemek

ugly

çirkin

war

savaş

weak

güçsüz, zayıf


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski