4. Sınıf 7. Ünite

JOBS / OCCUPATIONS (Meslekler)


Bu ünitede ilgili konuyu daha iyi anlamamız için aşağıdaki fiil kalıplarını öncelikle bir gözden geçirip, öğrenmemiz gerekir.

 • sing song : şarkı (türkü) söylemek
 • make clothes : giysiler yapmak
 • cut hair : saç(lar) kesmek
 • work in the field : tarlada çalışmak
 • answer phone calls : telefonlara cevap vermek
 • catch fish : balık yakalamak
 • do housework : evişleri yapmak
 • repair cars : otomobilleri onarmak
 • treat animals : hayvanları iyileştirmek
 • write books : kitap(lar) yazmak
 • look after patients : hastalara bakmak
 • help people : insanlara yardım etmek
 • cook delicious meals : lezzetli yemekler pişirmek
 • milk the cows : inek(leri) sağmak
 • examine people : insanları muayene etmek
 • defend country : ülkeyi savunmak
 • design buildings : binalar tasarlamak
 • catch thief : hırsız yakalamak
 • deliver the letters : mektupları dağıtmak
 • serve food : yemek servis etmek
 • dance : dans etmek
 • teach children : çocuklara öğretmek
 • grow vegetables : sebze(ler) yetiştirmek
 • fly a plane : uçağı uçurmak
 • put out fires : yangın söndürmek

What is your job? veya What do you do? sorularının anlamı aynıdır, kişinin işini (mesleğini) sorar. Örnekleri inceleyiniz.

 • I am a teacher. I work at a school. (Ben, öğretmenim. Okulda çalışırım.)
 • I am a dancer. I work at a dance school. (Ben, danscıyım. Dans okulunda çalışırım.)
 • I am a farmer. I work on a farm. (Ben, çiftçiyim. Çiftlikte çalışırım.)
 • I am a vet. I work at a veterinary clinic. (Ben, veterinerim. Veteriner kliniğinde çalışırım.)
 • I am a pilot. I work at the airport. (Ben, pilotum. Havaalanında çalışırım.)
 • I am a doctor. I work at a hospital. (Ben, doktorum. Hastanede çalışırım.)
 • I am a businessman. I work at a company. (Ben, işadamıyım. Şirkette çalışırım.)
 • I am a policewoman. I work at a police station. (Ben, polisim. Karakolda çalışırım.)
 • I am a fireman. I work at the fire station. (Ben, itfaiyeciyim. İtfaiyede çalışırım.)
 • I am a singer. I work at a conservatory. (Ben, şarkıcıyım. Konservatuvarda çalışırım.)

What is his / her job? veya What does he / she do? sorularının anlamı aynıdır; üçüncü kişi (o'nun) mesleğini sorar. Örnekleri inceleyiniz.

 • She is a teacher. She works at a school. (O, bir öğretmen. Okulda çalışır.)
 • He is a dancer. He works at a dance school. (O, bir dansçı. O, bir dans okulunda çalışır.)
 • He is a farmer. He works on a farm. (O, bir çiftçi. O, bir çiftlikte çalışıyor.)
 • He is a pilot. He works at the airport. (O, bir pilot. O, havaalanında çalışır.)
 • She is a doctor. She works at a hospital. (O, bir doktor. O, bir hastanede çalışır.)
 • He is a businessman. He works at a company. (O, bir işadamı. O, bir şirkette çalışır.)
 • He is a fireman. He works at the fire station. (O, bir itfaiyeci. O, itfaiyede çalışır.)
 • She is a singer. She works at a conservatory. (O, bir şarkıcı. O, bir konservatuvarda çalışır.)

Kişi veya kişilerin nerede çalıştıkları Where does he / she work? sorusu ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

 • A teacher works at a school. (Öğretmen, okulda çalışır.)
 • A dancer works at a dance school. (Dansçı, dans okulunda çalışır.)
 • A farmer works on a farm. (Çiftçi, çiftlikte çalışır.)
 • A vet works at a veterinary clinic. (Veteriner, veteriner kliniğinde çalışır.)
 • A pilot works at the airport. (Pilot, havaalanında çalışır.) 
 • A doctor works at a hospital. (Doktor, hastanede çalışır.)

Kişi ya da kişilerin neden hoşlandığı What do you like? veya What does he / she like? soruları ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.

 • I like playing volleyball. (Ben, voleybol oynamayı severim.)
 • I like writing novels and stories. (Ben, roman(lar) ve hikâye(ler) yazmayı severim.)
 • She likes teaching children. (O, çocuklara öğretmeni sever.)
 • She likes helping people. (O, insanlara yardım etmeyi sever.)
 • She likes examining patients. (O, hastaları muayene etmeyi sever.)
 • He likes studying lessons. (O, derslerine çalışmayı sever.)
 • He likes dancing. (O, dans etmeyi sever.)
 • He likes cooking. (O, yemek pişirmeyi sever.)


Bu ünitede öğreneceğimiz yeni kelimeler:

 • air hostes : hostes
 • tailor : terzi
 • engineer : mühendis
 • lawyer : avukat
 • pilot : pilot
 • housewife : ev hanımı
 • businessman : iş adamı
 • vet : veteriner
 • cameraman : kameraman
 • fireman : itfaiyeci
 • jockey : binici, jokey
 • accountant : muhasebeci
 • barber : berber
 • farmer : çiftçi
 • baker : fırıncı, ekmekçi
 • teacher : öğretmen
 • singer : şarkıcı
 • butcher : kasap
 • fisherman : balıkçı
 • doctor : doktor
 • bus driver : otobüs sürücüsü
 • chef : ahçıbaşı
 • architect : mimar
 • painter : ressam; badanacı
 • postman : postacı
 • soldier : asker
 • scientist : bilim adamı
 • student : öğrenci
 • electrician : elektrikçi
 • stewardess : hostes
 • mechanic : tamirci
 • carpenter : marangoz
 • conservatory : monservatuvar
 • builder : inşaatçı; yapı ustası
 • writer : yazar
 • clinic : klinik
 • photographer : fotoğrafçı
 • dancer : dansçı
 • hospital : hastane
 • police station : karakol
 • fire station : itfaiye
 • airport : havaalanı
 • restaurant : lokanta
 • farm : çiftlik

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski