4. Sınıf 5. Ünite

Telling The Time (Zamanı Söyleme) ...

Bu bölümde tam saat, çeyrek geçe ve çeyrek kala, yarım saatleri söylemeyi öğreneceğiz.
Tam saatleri söylerken It is ………. o’clock. kalıbı kullanılır. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • It is one o’clock. (Saat bir.)
 • It is two o’clock. (Saat iki.)
 • It is three o’clock. (Saat üç.)
 • It is four o’clock. (Saat dört.)
 • It is seven o’clock. (Saat yedi.)
 • It is eight o’clock. (Saat sekiz.)
 • It is twelve o’clock. (Saat on iki.
Yarım saatler It is half past …… . kalıbı ile söylenir. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir.
 • It is half past one. (Saat bir buçuk.)
 • It is half past two. (Saat iki buçuk.)
 • It is half past three. (Saat üç buçuk.)
 • It is half past six. (Saat altı buçuk.)
 • It is half past seven. (Saat yedi buçuk.)
 • It is half past eight. (Saat sekiz buçuk.)
 • It is half past eleven. (Saat on bir buçuk.)
What time is it? ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır. Saatin kaç olduğu sorulardan birisi ile öğrenilebilir.
 • What time is it? (Saat kaç?)
 • It is nine o’clock. (Saat dokuz.)
 • What is the time? (Saat kaç?)
 • It is seven o’clock. (Saat yedi.)
 • What time is it? (Saat kaç?)
 • It is half past ten. (Saat on buçuk.)
 • What is the time? (Saat kaç?)
 • It is half past four. (Saat dört buçuk.)
It is (a) quarter past ……. . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir.
 • It is (a) quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
 • It is (a) quarter past four. (Saat dördü çeyrek geçiyor.)
 • It is (a) quarter past twelve. (Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
 • It is (a) quarter past six. (Saat altıyı çeyrek geçiyor.)
 • It is (a) quarter past nine. (Saat dokuzu çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to …… . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Çizgili bölüme saati belirten sayı getirilir.
 • It is (a) quarter to one. (Saat bire çeyrek var.)
 • It is (a) quarter to nine. (Saat dokuza çeyrek var.)
 • It is (a) quarter to six. (Saat altıya çeyrek var.)
 • It is (a) quarter to eleven. (Saat on bire çeyrek var.)
 • It is (a) quarter to ten. (Saat ona çeyrek var.)
What time is it? ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır. Saatin kaç olduğu sorulardan birisi ile öğrenilebilir.
 • What time is it? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
 • What time is it? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter to ten. (Saat ona çeyrek var.)
 • What is the time? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter past five. (Saat beşi çeyrek geçiyor.)
 • What is the time? (Saat kaç?)
 • It is (a) quarter to eleven. (Saat on bire çeyrek var.)
Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.
 • It is twenty to four. (Dörde yirmi (dakika) var.)
 • It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
 • It is fourteen to one. (Bire ondört (dakika) var.)
 • It is six to five. (Beşe altı (dakika) var.)
 • It is twenty - five past ten. (Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
 • It is eleven past two. (İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
 • It is seven past nine. (Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
 • It is twenty - two past ten. (Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski