4. Sınıf 2. Ünite

COUNTRY
(ÜLKE)
NATIONALITY
(MİLLİYET)
LANGUAGE
(DİL)
FLAG
(BAYRAK)
TURKEY
(Türkiye)
TURKISH
TURKISH
ENGLAND
(İngiltere)
ENGLISH
ENGLISH
THE USA
(A.B.D)
AMERICAN
ENGLISH
ITALY
(İtalya)
ITALIAN
ITALIAN
FRANCE
(Fransa)
FRENCH
FRENCH
GERMANY
(Almanya)
GERMAN
GERMAN
SPAIN
(İspanya)
SPANISH
SPANISH
GREECE
(Yunanistan)
GREEK
GREEK
AUSTRIA
(Avusturya)
AUSTRIAN
GERMAN
JAPAN
(Japonya)
JAPANESE
JAPANESE
CHINA
(Çin)
CHINESE
CHINESE
RUSSIA
(Rusya)
RUSSIAN
RUSSIAN
AUSTRALIA
(Avusturalya)
AUSTRALIAN
ENGLISH


Continenets (Kıtalar)
 • Asia (Asya)
 • Europe (Avrupa)
 • America (Amerika)
 • Greenland (Grönland)
 • Africa (Afrika)
 • Australia (Avustralya)
 • Antaractica (Antartika)
'in' içinde demektir. Bir şeyin başka bir şeyin içinde olduğunu ifade etmek için
......... is in .......... . kalıbını kullanırız.  Bu kalıp ile hangi ülkenin hangi kıtada olduğunu da söyleyebiliriz.
 • Spain is in Europe. (İspanya, Avrupa (kıtasın)dadır.)
 • Turkey is in Asia and Europe. (Türkiye, Asya ve Avrupa'dadır.)
 • The USA is in America. (Amerika Birleşik Devletleri, Amerika (kıtasın)dadır.)
Where: nerede, nereye, neresi sorularını sorar.
Where is ..........? kalıbı ile ülkenin hangi kıt'ada olduğunu sorabiliriz
 • Where is Spain?  (İspanya nerededir)
 • Spain is in Europe.  (İspanya, Avrupa'dadır.)
 • Where is Egypt?  (Mısır nerededir?)
 • Egypt is in Africa.  (Mısır, Afrika'dadır.)
 • Where is China?  (Çin nerededir?)
 • China is in Asia.  (Çin, Asya'dır.)
Where are / is you / he / she from? kalıbı ile kişinin nereden (geldiği) olduğu öğrenilir.
 • Where are you from?  (Sen neredensin?)
 • I am from Turkey.  (Ben, Türkiye'denim.)
 • Where is Hanry from?  (Hanry, nerelidir?)
 • He is from England  (O, İngiltere'dendır.)
 • Where is Sade from?  (Sade, neredendir?)
 • She is from France.  (O, Fransa'dandır.)
Yes / No Questions (Evet / Hayır Soruları)na cevap verirken Yes veya No kullanılır. Örnekleri inceleyelim.
 • Are you from Turkey?  (Sen, Türkiye'den misin?)
 • Yes, I am from Turkey.  (Evet, ben Türkiye'denim.)
 • Is Hans from France?  (Germany) (Hans, Fransa'dan mı?)
 • No, he isn't from France. He is from Germany. (O, Fransa'dan değil. O, Almanya'dan.)
 • Is Brigitte from France?  (Brigitte, Fransa'dan mı?)
 • Yes, she is from France. (Evet, o Fransa'dan.)
Hugo is from Spain. He is Spanish. Örnek cümlelerinde olduğu gibi kişinin nereden geldiği ve milliyeti belirtilebilir.
 • Hugo is from Spain. He is Spanish. (Hugo, İspanya'dan. O, İspanyol.)
 • Rose is from Great Britain. He is British. (Rose, İngiltere'den. O, İngiliz.)
 • Hans is from Germany. He is German. (Hans, Almanya'dan. O, Alman.)
What nationality ........... ? kalıbı ile kişinin milliyeti öğrenilir. Örnekleri inceleyeleim.
 • What nationality are you?  (Senin milliyetin ne?
 • I am Turkish.  (Ben, Türk'üm.)
 • What nationality is Hans?  (Hans'ın milliyeti ne?)
 • He is German. (O, Alman.)
 • What nationality is Rose?  (Rose'nin milliyeti ne?)
 • She is British. (O, İngiliz.)
Yes / No Questions (Evet / Hayır Soruları) nı görmüştük. Aşağıdaki örnekleri de inceleyiniz.
 • Is Alain German? (French) (Alain, Alman mı?) (Fransız)
 • No, he isn't. He is French. (Hayır, Alman değil. O, Fransız.)
 • Is Hans German? (German) (Hans, Alman mı?) (Alman)
 • Yes, he is. (Yes, he is German.) (Evet, o, Alman.)
 • Are you Turkish? (British) (Sen, Türk müsün?) (İngiliz)
 • No, I am not. I am British. (Hayır, ben, Türk değilim. İngiliz'im.)
'Or' (veya, yoksa) kullanılan sorularda seçenekleri sorduğundan, Yes veya No kullanılmaz. Örnekleri inceleyiniz.
 • Is Teoman Turkish or German? (Teoman, Türk mü, yoksa Alman mı?)
 • He is not German. He is Turkish. (O, Alman değil. O, Türk.)
 • Is Rose French or British? (Rose, Fransız mı, yoksa İngiliz mi?)
 • She is not French. She is British. (O, Fransız değil. O, İngiliz.)
Bir kişini nerede yaşadığını ifade etmek için 'Özne+ live(s) in + ülke' kalıbını kullanırız.  Örnekleri inceliyelim.
 • Teoman lives in Turkey. (Teoman, Türkiye'de yaşar (yaşıyor).)
 • Rose lives in Great Britain. (Rose, İngiltere'de yaşar (yaşıyor.))
 • Hassan lives in Egypt. (Hasan, Mısır'da yaşar (yaşıyor.))
What language do you speak? 'Hangi dili konuşursun?' sorusunu sorar. Aşağıdaki soru ve cevaplara bakalım.
 • What language do Turks speak? (Türkler hangi dili konuşurlar?
 • They speak Turkish. (Onlar Türkçe konuşur.)
 • What language can you speak? (Hangi dili konuşabilirsin?)
 • I can speak Turkish, English and some German. (Ben, Türkçe, İngilizce ve biraz Amanca konuşabilirim)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski