4. Sınıf 1. Ünite

Imperatives & Requests & May

Imperatives (Emir Cümleleri) yapılması istenilen eylemleri bildirir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Repeat after me! (Benden sonra tekrarla!)
 • Open your books! (Kitaplarınızı açınız!)
 • Come in! (İçeriye gir!)
 • Go out! (Dışarı çık!)
 • Turn around! (Arkana (Geriye) dön!)
 • Clean the board! (Tahtayı sil!)
 • Give me the book! (Kitabı bana ver!)
 • Say that again! (Onu tekrar söyle! (Tekrarla!))
 • Turn on the lights! (Lambaları yak!)
 • Turn off the lights! (Lambaları kapat!)
 • Look at me! (Bana bak!)
 • Point to the board! (Yazı tahtasını göster!)
 • Be quiet! (Sessiz olun!)

Kibar olmak istiyorsak please (lütfen) kullanıp bir rica (request) cümlesi oluştururuz, Bu cümlelerle yine yapılması istenilen eylemleri bildiririz. Örnekleri inceleyelim.

 • Open the books, please! (Lütfen, kitapları aç!)
 • Please, come in! (Lütfen, içeriye gir!)
 • Go out, please! (Lütfen, dışarı çık!)
 • Point to the board, please! (Lütfen, yazı tahtasını göster!)
 • Please, repeat after me! (Lütfen, benden sonra tekrarla!)


May ile - kibar biraz da resmi bir şekilde - izin istenir. Bu yapı sadece I (ben) öznesi ile kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.

 • May I take the book?  (Kitabı alabilir miyim?)
 • May I come in? (İçeri girebilir miyim?)
 • May I stay in the room? (Odada kalabilir miyim?)
 • May I clean the board? (Tahtayı silebilir miyim?)
 • May I go out? (Dışarı çıkabilir miyim?)
 • May I turn on the lights? (Işıkları açabilir miyim?)
 • May I turn off the lights? (Işıkları kapatabilir miyim?)

İzin verilecekse,
Yes, you may (Evet, yapabilirsin.), 
Sure (Tabii ki)
Of course (Tabii ki) gibi cevaplardan birisi kullanılabilir. 

İzin verilmeyecekse, 
Sorry, not right now. (Üzgünüm, şimdi değil.) denilebilir.

Bu konuda öğreneceğimiz yeni kelimeler:
 • twenty : yirmi
 • teacher : öğretmen
 • thirty : otuz
 • eraser : silgi
 • forty : kırk
 • pencil : kurşun kalem
 • fifty : elli
 • pencil case : kalem kutusu
 • sixty : altmış
 • pencil sharpener : kalem açacağı
 • seventy : yetmiş
 • ruler : cetvel
 • eighty : seksen
 • scissors : makas
 • ninety : doksan
 • school bag : okul çantası
 • one hundred : yüz
 • join : katılmak
 • book : kitap
 • leave : ayrılmak
 • board : yazı tahtası
 • draw : (resim) çizmek
 • door : kapı
 • write : yazmak
 • classroom : sınıf
 • desk : sıra, masa
 • student : öğrenci

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski