3. Sınıf 8. Ünite

3. Sınıf  8. Ünite

It is a / an ……. . kalıbı ile vasıtanın (aracın) ne olduğu gösterilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • It is a helicopter. (O, bir helikopter.)
 • It is a subway.  (O, bir metrodur.)
 • It is an orange bus.  (O, portakal renkli bir otobüs.)
 • It is a big plane.  (O, büyük bir uçak.)
 • It is a small bicycle.  (O, küçük bir bisiklet.)
Is it a / an ……. ? kalıbı ile vasıta ilgili ile sorular sorulur. Örnekleri inceleyiniz.
 • Is it a train? (O, bir tren mi?)
 • Yes, it is . (a train). (Evet, o bir tren.)
 • Is it a motorbike? (O, bir motorsiklet mi?)
 • No, it isn't. It is a bicycle. (Hayır, değil. O, bir bisiklet.)
 • What is this? (Bu, nedir?)
 • This (It) is a plane. (Bu (O), bir uçaktır.)
 • Is it a helicopter or a boat? (O, bir helikopter mi, yoksa bir kayık mı?)
 • It is a boat. (O, bir kayık.)
 • Is it a bicycle or a motorcycle? (O, bir bisiklet mi, yoksa bir motorsiklet mi?)
 • It isn't a bicycle. (O, bir bisiklet değil.) It is a motorcycle. (O, bir motorsiklet.)
Varlıkların yerini - konumunu bildiren at, on, in gibi kelimeleri cümle içinde kullanımını daha önce öğrenmiştik. Şimdi yeni örnekleri görelim.

In (içinde) ...
 • I am in Ankara. (Ben, Ankara'dayım.)
 • Robert is in London. (Robert, Londra'da.)
 • The plane is in the air. (Uçak havada.)
 • The motorcycle is in the garage. (Motorsiklet garajda.)
On (üstünde) 
 • The boat is on the river. (Kayık, nehrin üstünde (üzerinde).)
 • The ship is on the sea. (Gemi, denizin üstünde (üzerinde).)
At (yanında; - de; - da) ...
 • The school bus is at the bus-stop. (Okul servis otobüsü, otobüs durağında.)
 • The student is at the door. (Öğrenci kapıda.)
Where (Nerede)
Where soru kelimesi ile kişi veya varlığın yeri (nerede olduğu) öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Where is the boat? (Kayık nerede?)
 • The boat (It) is here. (Kayık (O) burada.
 • Where is the helicopter? (Helikopter nerede?)
 • The helicopter (It) is there. (Helikopter (O) orada.)
 • Where is the boat? (Kayık nerede?)
 • The boat (It) is on the river. (Kayık (O) nehrin üzerinde.)
 • Where is the ship? (Gemi nerede?)
 • The ship (It) is on the sea. (Gemi (O) denizde.)
 • Where is the car? (Otomobil nerede?)
 • The car (It) is on the road. (Otomobil (O) yolda.)
 • Where is the plane? (Uçak nerede?)
 • The plane (It) is in the air. (Uçak (O) havada.)
 • Where is the motorcycle? (Motorsiklet nerede?)
 • The motorcycle (It) is in the garage. (Motorsiklet (O) garajda.)
 • Where is the school bus? (Okul servis otobüsü nerede?)
 • The school bus (It) is at the bus-stop. (Okul servis otobüsü otobüs durağında.)
Who (Kim)
Who ile kişinin kim olduğu öğrenilir.
 • Who is in Paris? (Kim Paris'te?)
 • Robert is in Paris. (Robert Paris'te.)
 • Who is in London? (Kim Londra'da?)
 • Rose is in London. (Rose Londra'da.
By (ile)
By; bir yere hangi vasıta (araç) ile gidilecekse, onun isminden önce kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • My bike is here. I can go there by my bike. (Bisikletim burada. Ben, oraya bisikletim ile gidebilirim.)
 • You can go to school by the school bus. (Sen, okula okul servis otobüsü ile gidebilirsin.)
 • You can go around in London by sightseeing buses. (Sen, gezi otobüsleri ile Londra'yı gezebilirsin.)
 • You can travel to Venice on the sea by the ship. (Sen, denizde gemi ile Venedik'e seyahat edebilirsin.)
 • They go to their school on foot. (Onlar, okula yürüyerek gidebilirler.)
Bir yere yürüyerek gidiliyorsa on foot kalıbı kullanılır.

How (Nasıl) 
How ile eylemin nasıl yapıldığı öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • How can I get to İstanbul? (Ben, İstanbul'a nasıl gidebilirim?)
 • You can take a plane. (Sen, bir uçağa binebilirsin.)
 • You can get to İstanbul by a plane. (Sen, İstanbul'a bir uçakla gidebilirsin.)
 • How can we get to the park? (Parka nasıl gidebiliriz?)
 • We can take a bus. (Biz, otobüse binebiliriz.)
 • We can get to the park by bus. (Biz, parka otobüsle gidebiliriz.)
 • How can the students go to school? (Öğrenciler, okula nasıl gidebilirler?)
 • They can get on the school bus. (Onlar, okul servis otobüsüne binebilirler.)
 • They can go to school by the school bus. (Onlar, okula okul otobüsü ile gidebilirler.)
Let's
Bir öneri veya teklifte bulunurken kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Let's go to the city park. (Haydi, şehir parkına gidelim.)
 • Let's take a taxi. (Haydi, bir taksiye binelim.)
 • Let's make a plane for holiday. (Haydi, tatil için bir plan yapalım.
Bu derste öğreneceğiniz yeni kelimeler:
 • vehicle : araç; taşıt
 • street : cadde; sokak
 • road : yol; otoyol
 • outside : dışarısı
 • ambulance : cankurtaran
 • van : kamyonet, arkası kapalı kamyon
 • lorry : kamyon
 • bike : bisiklet; bisiklete binmek
 • boat : tekne; kayık
 • bus : otobüs
 • car : otomobil, araba
 • helicopter : helikopter
 • what about : ne dersin
 • parents : anne ve baba
 • motorcycle : motorsiklet
 • plane : uçak
 • ship : gemi; gemiye binmek
 • train : tren
 • get to : varmak, -e gelmek
 • plan : planlamak
 • ghost : hayalet
 • subway : metro (treni)
 • go round : dönmek
 • sightseeing bus : tur otobüsü
 • take a bus : otobüse binmek
 • take a car : otomobile binmek
 • school bus : okul servis otobüsü
 • make a plan : plan yapmak
 • holiday : tatil
 • nice : güzel; sevimli
 • around : etrafında, çevresinde
 • beautiful : güzel, zarif
 • famous : ünlü, meşhur
 • river : nehir
 • public : halk; halka açık
 • sea : deniz
 • safe : güvenilir; tehlikesiz
 • crowded : kalabalı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski