3. Sınıf 7. Ünite

3. Sınıf 7. Ünite

At ve In
Küçük bir yerde veya belli bir yerde bulunurken 'at' kullanılır. Home, school ve work kelimelerinden önce the getirilmez. Örnekleri inceleyiniz.
 • at the hospital : hastanede
 • at the carnival : şenlikte, eğlencede
 • at the market : çarşıda
 • at the post office : postanede
 • at the zoo : hayvanat bahçesinde
 • at school : okulda
 • at the library : kütüphanede
 • at home : evde
 • at the restaurant : restorantda
 • at the museum : müzede
 • at the shopping centre : alış veriş merkezinde
Daha büyük yerler, köyler, kasabalar, şehirler ülkeler ve kıtalar da bulunurken 'in' kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • in Dereköy : İstanbul'da
 • in İstanbul : İstanbul'da
 • in Greece : Yunanistan'da
 • in Ankara : Ankara'da
 • in Egypt : Mısır'da
 • in Asia : Asia kıtasında'da
'In' kapalı bir mekanda veya belli sınırlar içinde bulunmayı da anlatır. Örnekleri inceleyiniz.
 • in the classroom : sınıfta
 • in the lab: laboratuvarda
 • in the living room : oturma odasında
Örnek cümlelerle konuya girelim.
 • I am at the shopping centre. (Ben, alış veriş merkezindeyim.)
 • I am at the park. (Ben, parktayım.)
 • You are at the museum. (Sen, müzedesin.)
 • You are at the hospital. (Sen, hastanedesin.)
 • She is at the carnival. (O, şenlikte.)
 • She is at the market. (O, çarşıda.)
 • You are at the police office. (Sen, karakoldasın.)
 • You are at the zoo. (Sen, hayvanat bahçesindesin.)
 • We are at school. (Biz, okuldayız.)
 • We are in the classroom. (Biz, sınıftayız.)
 • They are at the library. (Onlar, kütüphanedeler.)
 • They are in the lab. (Onlar, labaratuvardalar.)
Where (Nerede?) 
Where ile kişi veya nesnenin nerede olduğu öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Where are you? (Sen, neredesin?)
 • I am at the park. (Ben, parktayım.)
 • Where is your grandfather? (Büyük baban nerede?)
 • He is at the bank. (O, bankada.)
 • Where is your mother? (Annen nerede?)
 • She is at the shopping centre. (O, alış veriş merkezinde.)
 • Where are you? (Sen, neredesin?)
 • I am at home.  (Ben, evdeyim.)
Over there (Tâ orada)
Bir mekânın görülebileceği yakın bir yerdeyse ‘over there’ (orada, tâ orada) anlamındaki kalıp kullanılır; yeri bilinmiyorsa ‘I don't know’ (Ben bilmiyorum) kısa cevabı verilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • Where is the bank? (Banka nerede?)
 • Over there. (Orada.)
 • Where is the museum? (Müze nerede?)
 • Over there. (Orada.)
 • Where is the shopping centre? (Alış veriş merkezi nerede?)
 • I am sorry. I don't know. (Üzgünüm. Bilmiyorum.)
 • Where is Boby? (Boby nerede?)
 • I don't know. (Bilmiyorum.)
Bir şehirde veya tarihi bir mekânda bulunurken in kullanılır. Örnekleri inceleyiniz.
 • Where are you now? (Sen, şimdi neredesin?)
 • I am in İstanbul. I am in Blue Mosque. (Ben, İstanbul'dayım. Sultan Ahmet Camiideyim.)
 • Where are you now? (Sen, şimdi neredesin?)
 • I am in Greece. I am in Athens . (Ben, Yunanistan'dayım. Ben, Atina'dayim.)
 • Where are you now? (Sen, şimdi neredesin?)
 • I am in Ankara. I am in Anıtkabir. (Ben, Ankara'dayım. Ben, Anıtkabir'deyim.)
Aşağıdaki soru - cevap örneklerini de inceleyiniz.
 • Are you at the park? Yes, I am.
 • (Sen, parkta mısın?) (Evet, parktayım.)
 • What are you doing? I am walking.
 • (Sen, ne yapıyorsun?) (Ben, yürüyorum.)
 • Where are you now? I am at the library.
 • (Sen, şimdi neredesin?) (Ben, kütüphanedeyim.)
 • Are you reading a book? No, I am studying English.
 • (Kitap mı okuyorsun?) (Hayır, İngilizce çalışıyorum.)
 • Where are you now? I am at the museum.
 • (Sen, şimdi neredesin?) (Ben, müzedeyim.)
 • What are you doing? I am looking at the paintings.
 • (Sen, ne yapıyorsun?) (Ben, resimlere bakıyorum.)
 • Are you at home now? No, I am at the carnival.
 • (Sen, şimdi evde misin?) (Hayır, ben şenlikteyim.)
 • What are you doing? I am getting on a bumper car.
 • (Sen, ne yapıyorsun?) (Ben, çarpışan otoya biniyorum.)
Kişinin bulunduğu mekânda yaptığı eylemleri anlatan örnek cümleleri de inceleyiniz.
 • I am at the bus - stop. I am waiting at the school bus. (Ben, duraktayım. Okul servis otobüsünü bekliyorum.)
 • I am in the lab. I am doing an experiment. (Ben, laboratuvardayım. Deney yapıyorum.)
 • Sally is in the classroom. She is listening to the teacher. (Sally, sınıfta. Öğretmeni dinliyor.)

Bu ünitede öğreneceğiniz yeni kelimeler:
 • bank : banka
 • campus : yerleşke, okul arazisi
 • carnival : şenlik, eğlence
 • hospital : hastane
 • museum : müze
 • park : park
 • school : okul
 • shopping centre : alış veriş merkezi
 • zoo : hayvanat bahçesi
 • market : çarşı, pazar
 • cafe : kafe, kafterya
 • library : kütüphane, kitaplık
 • cinema : sinema; sinema salonu
 • restaurant : lokanta
 • post office : postane
 • police station : polis karakolu

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski