3. Sınıf 4. Ünite

3. Sınıf  4. Ünite

Bu ünitede - önce - duygu belirten adjective (sıfat)ları tanıyoruz. Kelimeleri öğrenelim:
 • angry (öfkeli)                                   unhappy (mutsuz)
 • bored (canı sıkılmış)                     energetic (enerjik)
 • sad (üzüntülü)                                sleepy (uykulu)
 • good (iyi)                                          surprised (şaşırmış)
 • bad (kötü)                                        tired (yorgun)
 • happy (mutlu)                                shy (çekingen)
Şimdi de örnek cümleleri inceleyiniz:
 • I am angry. (Ben, öfkeliyim.)
 • My grandpa is tired. (Büyük babam, yorgun.)
 • I am happy. (Ben, mutluyum.)
 • My brother is sleepy. (Erkek kardeşim, uykulu.)
 • You are energetic. (Sen, hareketlisin.)
 • My sister is shy. (Kız kardeşim, çekingen.)
 • You are sad. (Sen, üzgünsün.)
 • My mother is bored. (Annemin canı sıkkın.)
Yukarıdaki örneklerde, kişilerin duygularını belirten cümleler veriliyor. Örnek cümleleri çoğaltalım; konu daha iyi anlaşılsın.
 • I am a happy rabbit. (Ben, mutlu bir tavşanım.)
 • I am an angry goat.  (Ben, öfkeli bir keçiyim.)
 • I am a sad monkey. (Ben, üzgün bir maymunum.)
 • I am a surprised hippo. (Ben, şaşırmış bir suaygırıyım.)
 • I am an energetic monkey. (Ben, enerjik (hareketli) bir maymunum.)
 • I am a tired elephant. (Ben, yorgun bir filim.)
How are you? ile kişinin nasıl olduğu öğrenilir. Konu girişinde listelediğimiz sıfatlardan birisi veya daha fazlası cevapta yer alabilir.
 • How are you, Sally? (Nasılsın, Sally?)
 • I am happy. (Ben, mutluyum.)
 • How are you, Ahmet? (Nasılsın, Ahmet?)
 • I am tired. (Ben, yorgunum.)
 • How is your father? (Baban nasıl?)
 • He is busy. (O (Babam), meşgul.)
 • How is your grandpa? (Büyükbaban nasıl?)
 • He is bored. (O, canı sıkkın.)
 • How is Sue? (Sue, nasıl?)
 • She is surprised. (O, şaşkın.)
 • How is your mother? (Annen nasıl?)
 • She is good and tired. (O, iyi ve yorgun.)
Duygu(lar) belirtilirken feel (hissetmek) fiili de kullanılır.
 • I feel good. (Kendimi iyi hissediyorum.)
 • I feel sad. (Kendimi üzgün hissediyorum.)
 • He feels happy. (O, kendisini mutlu hissediyor.)
 • My grandpa feels tired. (Büyük babam kendisini yorgun hissediyor.)
 • My mother feels sleepy. (Annem kendisini uykulu (uyuşuk) hissediyor.)
 • Your sister feels surprised. (Senin kızkardeşin kendisini şaşırmış hissediyor.)

The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Konuya başlarken, - önce - kelimeleri öğrenelim.
 • cooking (yemek pişiriyor)
 • playing football (futbol oynuyor)
 • reading a book (kitap okuyor)
 • crying (ağlıyor)
 • singing (şarkı söylüyor)
 • waiting (bekliyor)
 • dancing (dans ediyor)
 • studying (ders çalışıyor)
 • swinging ((salıncakta) sallanıyor)
 • eating (yemek yiyor)
 • swimming (yüzüyor)
 • riding a bike (bisiklete biniyor)
The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman); konuşma anında - şimdi - yaptığımız veya yapılan eylemleri anlatır. Örnekleri inceleyiniz.
 • I am cooking. (Ben, yemek pişiriyorum.)
 • He is singing. (O, şarkı söylüyor.)
 • I am crying. (Ben, ağlıyorum.)
 • He is studying English. (O, İngilizce çalışıyor.)
 • You are dancing. (Sen, dans ediyorsun.)
 • She is swimming. (O, yüzüyor.)
 • You are eating. (Sen, yemek pişiriyorsun.)
 • She is reading a book. (O, bir kitap okuyor.)
 • He is playing football. (O, futbol oynuyor.)
 • She is swinging. (O, (salıncakta) sallanıyor.)
Örneklerde de görüldüğü gibi, I ile am; you ile are; he ve she ile is (yardımcı fiili) kullanılır. Fiil konuna - ing eki alır; bu ünitede kullanılan fiilerin ek almış biçimleri - yukarıdaki çizelgede - verilmiştir.

Kişi ya da kişilerin ne yaptıkları, what ile öğrenilir. Örnekleri inceleyiniz.
 • What are you doing? (Sen, ne yapıyorsun?)
 • I am cooking. (Ben, yemek pişiriyorum.)
 • What are you doing? (Sen, ne yapıyorsun?)
 • I am crying. (Ben, ağlıyorum.)
 • What is Roy doing? (Roy, ne yapıyor?)
 • He is playing football. (O, futbol oynuyor.)
 • What is Hakan doing? (Hakan, ne yapıyor?)
 • He is singing. (O, şarkı söylüyor.)
 • What is Sue doing? (Sue, ne yapıyor?)
 • She is swimming. (O, yüzüyor.)
 • What is Esra doing? (Esra, ne yapıyor?)
 • She is reading a book. (O, bir kitap okuyor.)
Aşağıdaki örnekleri de inceleyiniz.
 • Sue is sad. She is crying. (Sue, üzgün. O, ağlıyor.)
 • Hakan is hungry. He is eating a toast. (Hakan, aç. O, bir tost yiyor.)
 • I am busy. I am doing my homework. (Ben, meşgulüm. Ev ödevimi yapıyorum.)
 • You are energetic. You are swimming. (Sen, hareketlisin. Sen, yüzüyorsun.)
 • My grandma is tired. She is sleeping. (Büyükannem yorgun. O, uyuyor.)
 • My brother is angry. He is shouting. (Erkek kardeşim öfkeli. O, bağırıyor.)
 • I am happy. I am dancing. (Ben, mutluyum. Dans ediyorum.)
 • You are bored. You are watching television. (Canın sıkılmış. Televizyon seyrediyorsun.)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski